placing gif
placing gif

Vítejte na stránkách Hřebčína Amerika.
Náš hřebčín se nachází nedaleko města Votice, v jihozápadní části okresu Benešov, ve Středočeském kraji. Město Votice, nazývané také Brána České Sibiře, leží v samém srdci mikroregionu Džbány. Název mikroregionu je odvozen od přírodního parku Džbány – Žebrák, který byl vyhlášen v roce 1996 a zaujímá celkovou plochu 53 km2. Dominantou přírodního parku je vrchol Džbány (688m) a lesnatý hřeben vrcholu Žebrák (585m).
Charakter krajiny připomíná podhorskou oblast s velkými lesními komplexy, které doplňují rozsáhlé louky s bohatými prameništi a remízky.
Území bylo vyhlášeno Přírodním parkem pro svou mimořádnou rozmanitost a přírodní zachovalost. Vyskytuje se zde celá řada zvláště chráněných druhů rostlin (např. orchidej Prstnatec májový, Bublinatka jižní, Suchopýr bahenní, Rosnatka okrouhlolistá.) a živočichů (např. čolek horský, rosnička zelená, chřástal polní, bekasina otavní, včelojed lesní, výr velký, ledňáček říční, vydra říční, netopýr severní.). K nejcennějším partiím parku patří Kališťské louky na svazích vrchu Džbány, kde vydatné svahové prameniště přechází v mokřadní louky o rozloze cca 40ha. Kališťské louky, v těsném sousedství našeho hřebčína, nabízejí skutečně mimořádné podmínky pro vyjížďky na koních i práci v kočáře a za dobrých podmínek je možné odsud dohlédnout až k Praze.
Celé území se pyšní bohatstvím lesů, luk a vodních ploch, drobných sakrálních památek, romantických zákoutí a nabízí téměř neporušenou a zachovalou přírodu s neopakovatelnými výhledy do krajiny. Je zde také velmi mnoho historických památek - zámků, hradů, tvrzí a kostelů.
Mikroregion je ideálním místem pro rozvoj agroturistiky a chov koní. Nadmořská výška, krajinná diverzita i výjimečně dobrá prostupnost lokality, umožňuje prožít neopakovatelné jezdecké zážitky jak v sedlech koní, tak i v kočáře. Druhová různorodost lučních porostů na pastvinách, členitost a rozmanitost terénu, kvalita životního prostředí nabízí téměř dokonalé podmínky pro odchov našich hříbat.

placing gif
placing gif

První kůň našeho chovu se narodil v roce 1992 a byla to klisna českého teplokrevníka Lacerta. V průběhu let jsme pro děti navštěvující náš Jezdecký klub využívali několik malých WPBR, a všichni tito pony, přestože chov celkově nebyl v České republice koncepční a kvalitní, exterierově vynikali a měli výjimečně dobrý charakter.
Spokojenost se sekcí WPBR nás v roce 2000 dovedla k nákupu z Holandska importované klisny welsh mountain pony Thamen's Isolde. Tato klisna, společně s plemenným hřebcem welsh mountain pony Pando (WmpA 576 Pando po Pandoer 644, z matky Maxi- rakouské chovatelky R.Schenk), který ve stejném roce začal působit na naší připouštěcí stanici (hřebec je v majetku Zemského hřebčince Písek), nastartovala naši špatně kontrolovatelnou vášeň pro velšská plemena.
Po nákupu našeho prvního hřebce welsh cob, jsme začali trpce litovat, že jsme tolik let našeho aktivního života ztratili s náročnými teplokrevnými koňmi.
Kromě velšského chovného stáda vlastníme i několik koní jiných plemen. Tito koně jsou ježděni, zapřaháni a také využívání k výcviku členů našeho jezdeckého klubu.
Prefix Amerika je registrován v „British Central Prefix Register“, z čehož vyplývá, že všechna hříbata narozená v našem hřebčíně mají tento prefix před svým jménem.
Pokud vás virtuální návštěva našeho hřebčína přivede k zájmu o velšská plemena a tito výjimeční koně si získají svojí krásou a charakterem i vaše srdce, budeme skutečně potěšeni.

placing gif
placing gif

Petr a Gabriela Rotovi

placing gif