placing gif

17.4. 2016 1. kolo Lead Rein Poháru 2016 - Litohošť

ICS ČR, ve spolupráci s Hřebčínem Amerika, uspořádal v tomto termínu 1. kolo Lead Rein poháru, v rámci něhož byly otevřeny i všechny ostatní speciální výstavní třídy, vyjma tříd zápřahových. Výstava se ve všech směrech mimořádně vydařila, za což vděčíme nejen paní posuzovatelce, paní Barbaře Taylor Evans, která nám nezištně věnovala svůj čas a byla nejen velmi sofistikovaná, ale i velmi okouzlující, ale také celému organizačnímu týmu výstavy, ringstewardce a překladatelce slečně Hamoudové, moderátorce paní Lewingerové, perfektně připraveným účastníkům a skvělému zázemí, které nám poskytli manželé Kadlecovi ve svém areálu Ola Ranch - Litohošť. Díky velmi pěkným výkonům obou našich synů, kteří v těchto třídách předvedli Wpbr valacha Maga (Bartoloměj - First Rdden a Young Handler) a WC klisnu Ruska Welsh Maid (Jonáš - Open Ridden a Young Handler), se ve startovním poli, Hřebčín Amerika, rozhodně neztratil, což bylo třešničkou na dortu celého tohoto náročného víkendu. :)

16.-17.4. 2016 Školení posuzovatelů speciálních výstavních tříd

ICS ČR, ve spolupráci s Hřebčínem Amerika, uspořádal, ve dnech 16.-17.4. vzdělávací seminář - POSUZOVATEL SPECIÁLNÍCH VÝSTAVNÍCH TŘÍD NA NÁRODNÍ ÚROVNI. Chtěla bych zde poděkovat všem, kteří se na organizaci tohoto mimořádně přínosného projektu podíleli, předně však naší úžasné, charismatické a velmi erudované školitelce - paní Barbaře Taylor Evans.

NABÍDKA PLEMENNÝCH HŘEBCŮ AKTUALIZOVÁNA


Aktualizovanou nabídku plemenných hřebců, kteří jsou, v připouštěcí sezoně 2016, k dispozici v Hřebčínu Amerika, naleznete zde, na našem webu, v sekci PŘIPOUŠTĚNÍ. Rozsáhlejší fotogalerie, všech nabízených plemenných hřebců,naleznete rovněž na facebooku Amerika Stud. Přejeme hodně štěstí nejen s letošními hříbátky, ale i s těmi, které právě plánujete!

Seminář " Svět původních britských plemen"

ICS ČR a Hřebčín Amerika vás srdečně zve na seminář SVĚT PŮVODNÍCH BRITSKÝCH PLEMEN, který se koná 16.4. 2016 od 9.30 v areálu OLA RANCH - Litohošť. Náplní semináře bude nejen příprava, úprava a prezentace pony&cob ve výstavním kruhu, ale i vše, co potřebujete vědět, pokud se chcete účastnit speciálních výstavních tříd Lead Rein, First Ridden, Open Ridden a Mladý vystavovatel. Školit bude renomovaná, velmi zkušená, britská posuzovatelka, paní Barbara Taylor Evans.
Více info na www.icscr.cz nebo pište na amerika@probex.cz. Cena semináře - 300,- Kč. Uzávěrka přihlášek 1.4. 2016. Těšíme se na vás!

Seminář "Posuzovatel speciálních výstavních tříd na národní úrovni"

ICS ČR ve spolupráci s ASCHK ČR a Hřebčínem Amerika - pořádá ve dnech 16.-17.4. vzdělávací seminář - POSUZOVATEL SPECIÁLNÍCH VÝSTAVNÍCH TŘÍD NA NÁRODNÍ ÚROVNI. Srdečně tedy zveme všechny, kdo mají zájem se akreditovat jako posuzovatelé speciálních výstavních tříd na národní úrovni, na tuto ojedinělou akci. V rámci dvoudenního školení budou, zájemci o post posuzovatele, teoreticky i prakticky seznámeni se všemi principy a pravidly posuzování těchto tříd. Školitelem je, renomovaná posuzovatelka, paní Barbara Taylor Evans. Překladatel slečna Raffifa Hamoudová. Místo konání - OLA RANCH LITOHOŠŤ. Cena semináře je 1500,- Kč v případě, že platba bude připsána na účet ICS ČR do 1.4. 2016. Přihlášky, s potvrzením o platbě, zasílejte na: amerika@probex.cz. Více info + časový harmonogram naleznete na www.icscr.cz
Těšíme se na shledání!

20. 12. 2015

Přejeme úžasné Vánoce a úžasný Nový Rok všem našim přátelům, příznivcům a majitelům našich odchovů!

26.9. 2015 Svod Fríských koní - CSFHO .o.s. v Hradišťku u Sadské

V rámci doprovodného programu letošního svodu Fríských koní (Czech and Slovak Friesian Horse Organization - www.csfho.cz) se návštěvníkům představili i koně z Hřebčína Amerika. Svoji derniéru mělo, v Hradišťku u Sadské, vystoupení Barvy Irska, kde se, pod sedlem a ve volnosti, předvedly klisny plemene Irský kob - Brenda, Amerika Zonda a Douggie Lizz. Své místo v programu našli také naši plemenní hřebci Bernard a Twyford Epoch, a to při svém Baletu zlatých velšských draků, a Trenewydd King Flyer, který se divákům představil, v zápřeži, společně se spřežením plemene Minihorse a ve vystoupení Sherlock Holmes. V tomto vystoupení se předvedl, jako náhradník klisny Iron Kiara, i náš malý, úplně dokonalý Welsh Part-bred Mago. Skvělý a téměř nekonečný den!Poděkování patří nejen báječnému organizačnímu týmu CSFHO o.s., ale také všem, kteří se na doprovodném programu, společně s námi, podíleli. Bylo nám všem, s vámi se všemi, úžasně a byli jste všichni víc, než báječní!

20. 9. 2015 XI. NÁRODNÍ ŠAMPIONÁT SHETLAND PONY A VÝSTAVA MOUNTAIN AND MOORLAND PONY

V neděli 20.9.2015 se v areálu výstaviště v Lysé nad Labem konal již XI. Národní šampionát shetland pony a výstava Mountain and Moorland pony. Posuzovatelem výstavy byla paní Sandra Seward, hřebčín Windwillow. Hřebčín Amerika zde předvedl dva představitele M&M plemen. Plemeno Welsh Mountain Pony reprezentoval plemenný hřebec Bernard a plemeno Welsh Cob klisna Ruska Welsh Maid. Vzhledem k tomu, že oba koně se, po tři výstavní dny, prezentovali v dopoledních chovatelských ukázkách a, v letošním roce obsednutá, Ruska Welsh Maid, i v odpolední čtverylce velšských plemen a Bernard i na obou dvou nočních show, nevkládali jsme do jejich předvedení velká očekávání. Dlouhý pobyt na výstavišti, kde se koncentruje enormní množstvím návštěvníků a absence volného pohybu, se na kondici koní vždy podepisuje. Jednalo se tedy spíše o podporu výstavy a sbírání zkušeností ve výstavním kruhu, než o skutečné výstavní klání. Přesto se ale, našemu malému zlatému drakovi, plemennému hřebci, BERNARD, podařilo, v dobré konkurenci, zvítězit ve třídě hřebců a získat titul RESERVE CHAMPION KATEGORIE. Velmi děkujeme organizačnímu týmu SCHSP za skvěle připravenou výstavu a možnost předvést naše M&M představitele!

19. - 20. 9. 2015 - NOČNÍ JEZDECKÁ SHOW - NIGHT SHOW - LYSÁ NAD LABEM

HŘEBČÍN AMERIKA, v letošním roce, připravil, ve spolupráci s ICS ČR a dalšími subjekty, pro program nočních show, vystoupení nazvané SHERLOCK HOLMES. Toto vystoupení bylo koncipováno jako "přehlídka" původních britských plemen. Předvedeny byly všechny velšské sekce welsh pony a cob, plemena Irský cob, Shetland Pony a Shire Horse. V roli Sherlocka Holmese "zazářil" náš syn Jonáš, v sedle IC klisny Brendy, v roli Jamese Moriartyho náš syn Bartoloměj s klisnou sekce C Iron Kiarou. V ruchu londýnské ulice se objevili také další dva "američtí" reprezentanti - plemenní hřebci Bernard a Trenewydd King Flyer. Děkujeme všem, kteří se na vystoupení podíleli! Byli jste více, než úžasní! Děkujeme vám všem!

Pro více fotografií klikněte zde (facebook)

18.-20.9. 2015 - Mezinárodní výstava KŮŇ 2015 - Lysá nad Labem

Hřebčín Amerika zajistil, na Mezinárodní výstavě Kůň 2015, prezentaci plemene Irský cob a přivezl do Lysé i zástupce čistokrevných velšských sekcí. Plemeno Irský cob reprezentovaly klisny BRENDA, AMERIKA ZONDA a DOUGGIE LIZZ. Tyto klisny byly předvedeny jak v chovatelských ukázkách, tak i při práci pod sedlem. Naše děti, Jonáš a Bartoloměj, je předvedly v ukázce nazvané "Barvy Irska". Velšské sekce, v chovatelských ukázkách, reprezentoval plemenný hřebec WMP - BERNARD, plemenný hřebec WC - TRENEWYDD KING FLYER a klisny RUSKA WELSH MAID a IRON KIARA. Obě klisny byly, kromě chovatelských ukázek, předvedeny také v odpoledním doprovodném programu. Klisnu sekce C, Iron Kiaru, jel, v poměrně náročné choregografii čtverylky, náš, teprve devítiletý, syn Bartoloměj a klisnu WC, Ruska Welsh Maid, předvedl patnáctiletý Jonáš.

6. 9. 2015 II. NÁRODNÍ PŘEHLÍDKA PŮVODNÍCH BRITSKÝCH PLEMEN - PARDUBICE 2015

Jeden z nejúžasnějších dnů Hřebčína Amerika!
Plemenný hřebec, Welsh Mountain Pony, BERNARD ( po Marenk's Daryl z Emma po Shamrocklake The Cool Colonell) zvítězil ve třídě hřebců, stal se Šampionem kategorie M&M plemen, Šampionem kategorie Palomino a následně získal i titul nejcenější - OVERALL SUPREME CHAMPION (ŠAMPION VÝSTAVY). Vzhledem k prokazatelně vysoké kvalitě jeho "rivalů" je to skutečně mimořádný úspěch! Naši pony a cob dokázali zvítězit ve všech IN - HAND výstavních kategoriích, do kterých nastoupili! Irish Cob klisna BRENDA se stala vítězkou velmi dobře obsazené třídy klisen, získala historicky první titul Šampion kategorie Irish Cob a následně se probojovala mezi čtyři nejlépe hodnocené koně výstavy! Brenda prokázala nejen své exteriérové kvality, ale i svůj charakter. Získala 1. místo ve třídě Open Ridden - Junioři a 2. místo, ve velmi silné třídě, Mladý Vystavovatel, kde se, společně s ní, prezentoval náš syn Jonáš. Welsh Part-Bred MAGO, náš maličký "univerzální" voják, získal rovněž titul Šampion Kategorie Welsh Part Bred. Plemenný hřebec, Welsh cob, TRENEWYDD KING FLYER navíc zvítězil v první, oficiálně otevřené, třídě Welsh Harness...Chtěla bych zde, ještě jednou, poděkovat našemu dlouholetému příteli, panu Henk van Dijkovi, za to, že pro nás Bernarda našel...

6. 9. 2015 II. NÁRODNÍ PŘEHLÍDKA PŮVODNÍCH BRITSKÝCH PLEMEN - PARDUBICE 2015

6.9. 2015 II. Národní přehlídka původních britských plemen spojená s I. Minihorse Show
Pořadatel: Spolek chovatelů Irských kobů – ICS ČR (http://www.icscr.cz/) a Hřebčín Amerika ve spolupráci s ASCHK ČR a Dostihovým spolkem a.s.
Posuzovatel : Barbara Taylor Evans ( Hřebčín Foxcroft) a Sally Harfield
Národní přehlídka původních britských plemen, která se konala 5.9. 2015 byla v mnoha ohledech výjimečná. Předvedeno bylo 86 pony, cob a koní a, historicky zcela poprvé, byly otevřeny výstavní třídy pro plemeno Irish cob a Shire Horse, čímž se pro jejich chovatele, otevřely zcela nové možnosti, jak hodnotit nejen plemenný materiál, ale i odchovy. Možnost získat zpětnou vazbu, od posuzovatelů ze země původu těchto plemen, je zcela jistě mimořádně přínosná.Přestože se jedná o výstavu, která ještě nemá tradici, o jejím potenciálu svědčí fakt,že zájem projevilo i několik chovatelů ze zahraničí. Z důvodů vzrůstajícíh obav z infekční anemie, se nakonec koně,přihlášení na výstavu z Rakouska a Německa, na výstavě nepředvedli, ale jejich majitelé se dostavili, alespoň jako nadšení diváci. Ze Slovenska ale přicestovalo
hned několik vystavovatelů a to s plemeny Shire Horse, Irish cob a Fell Pony. Ráda bych zde, jménem ICS ČR i jménem svým, poděkovala našim ctěným dámám posuzovatelkám, za trpělivost a nasazení, s kterým se, až do večerních hodin,
všem předvádějícím věnovaly, našim sponzorům, bez jejichž přispění a podpory, by nebylo možné výstavu uskutečnit a rovněž celému organizačnímu týmu. Poklonu si jistě zaslouží i neúnavná moderátorka výstavy, paní Lewingerová a ringstewardka, slečna Hamoudová.

5.-6. 9. 2015 Mezinárodní výstava KONĚ V AKCI

Ve dnech 5.-6. 2015 se naši koně zúčastnili Mezinárodní výstavy Koně v akci, která se, každoročně, koná na dostihovém závodišti v Pardubicích. Předvedeno bylo deset pony a cob z Hřebčína Amerika a to nejen v chovatelských ukázkách, ale i v doprovodném programu. Tak, jako ostatně vždy, byla atmosféra výstavy skvělá a celý náš tým se již nemůže dočkat následujícího ročníku.

1. 8. 2015 KONĚ PRO KAPKU NADĚJE

Hřebčín Amerika pro Koně pro Kapku naděje.
Kromě vystoupení Sherlock Holmes s sebou, na Koně pro Kapku, přivezl Hřebčín Amerika ještě vystoupení nazvané "Balet zlatých velšských draků". Předvedeni byli plemenní hřebci Twyford Epoch a Bernard.

Pro více fotografií klikněte zde (facebook)

1. 8. 2015

KONĚ PRO KAPKU NADĚJE 2015
Představení kolekce původních britských plemen - vystoupení Sherlock Holmes.
"Slavný Sherlock Holmes, v honbě za geniálním zločincem, vůdcem největšího zločineckého impéria Británie, Jamesem Moriatym, vás zavede do Londýnských ulic z přelomu 18 a 19. století...do doby plné kočárů, gentlemanů, dam, žebraků, cikánů a koní"...V řadě první děkujeme srdci celého tohoto projektu, paní Pavlíně Vacátkové. Nesmírné díky patří všem našim nadšeným, plně nasazeným, účastníkům vystoupení, rovněž i všem komparzistům, bez nichž by Londýnské ulice zely prázdnotou!
Ve vystoupení Sherlock Holmes vystupovali tito naši koně. Plemenný hřebec, Welsh Cob, Trenewydd King Flyer, plemenný hřebec, Welsh Cob, Mischel Little Elphoe, plemenný hřebec, Welsh Pony of Cob Type, Twyford Epoch, plemenný hřebec, Welsh Mountain Pony, Bernard, klisna, Welsh Pony of Cob Type, Iron Kiara a klisna, Irish Cob, Brenda. Poděkování patří také paní Velkové, která předvedla našeho odchovance, valacha Welsh Cob, Brynseion Trahern a paní Hamplové za předvedení valacha, Irish Cob, Meadows Queran.

Pro více fotografií klikněte zde (facebook)

25.-28.6. 2015 Národní výstava hospodářských zvířat - Brno

Národní výstava hospodářských zvířat Brno 2015
Hřebčín Amerika, na této významné výstavě, prezentoval, v chovatelských a pracovních ukázkách, plemeno Irish Cob a Spolek chovatelů Irských kobů - ICS ČR. Předvedeny byly klisny Brenda, Dougies Lizz van Irish Coloured Cob Peer a Amerika Zonda

Pro více fotografií klikněte zde (facebook)

30. 5. 2015 JARNÍ SVOD - Spolek chovatelů Irského koba - ICS ČR

Naše loňská klisnička Irského koba, Amerika Zonda ( otec Andy my Angel, matka Dougies Lizz Van Irish Col. Cob Peer), získala, na včerejším Jarním svodu ICS ČR, nejen opravdu pozitivní posudek, a to od obou inspektorek chovu, paní Liselotte Laurberg a paní Marty Moravcové, ale i 1. PRÉMII a titul Šampion hříbat. Klisna Brenda získala 63,25 bodu a byla zařazena do třídy ELITA. Více informací a rozsáhlé fotogalerie, naleznete na facebookové stránce události zde:

Pro více fotografií klikněte zde (facebook)

17. 5. 2015

Posledním, letošním, přírůstkem Hřebčína Amerika, je okouzlující Welsh Cob, hřebeček, Amerika Golden Flyer. Otcem je náš plemenný hřebec AC Golden Boy (AP ČR po Brynithon Royal Knight) a maminkou klisna Zonneweide Rhythm'n Blues (AP ČR po Liezelshof Magic).

Pro více fotografií klikněte zde (facebook)

8.5. 2015

Druhé, letos očekávané, hříbě, se narodilo 8.5. 2015. Welsh Cob, ryzí hřebeček, Amerika Mister Dandelion, je po otci Horeb JD (AP ČR, Premium Stallion VPCW - po Trevallion Jumping Jack Flah z Horeb Rhiannon) a z matky Broughton Macy Gray po Broughton True Flyer z Dwyfor Cyfaill po Dwyfor Supersonic).

Pro více fotografií klikněte zde (facebook)

27.4. 2015

První letošní "americké" hříbátko je na světě! 27.4. 2015 se narodila klisnička Welsh Mountain Pony - Amerika Bernardeta. Je to náš první potomek plemenného hřebce Bernard (po Marenk's Daryl z Emma po Shamrocklake The Cool Colonel). Maminkou klisničky je, z Velké Británie importovaná, klisna Aberciban Olivia ( Balan Gemini po Springbourne Caraway z Vaynor Gareths Girl po Merncochlyn Perseus). Bernardeta je skutečně nádherné, typové hříbátko a vkládáme do ní tedy velké naděje!

Pro více fotografií klikněte zde (facebook)

26.4. 2015

Plemenný hřebec - Welsh Cob - HOREB JD - (AP ČR, Premium Stallion VPCW), na titulní stránce nového časopisu!
Moderní časopis V sedle, z dílny českého vydavatelství Czech Press Group a.s.(časopisy Koktejl, Everest, Oceán, Speciál, Psí sporty, Kočičí planeta) je určen aktivním jezdcům, chovatelům a milovníkům koní. V časopise naleznete, pravidelně, i mé články související nejen s problematikou chovu pony a kob. Pevně věřím, že se Vám všem, bude časopis líbit!Pro více fotografií klikněte zde (facebook)

25.-26.4. 2015

Ve dnech 25.-26.4. 2015 proběhlo vozatajské soustředění s panem Jiřím Nesvačilem St. Hřebčín Amerika přivezl dva plemenné hřebce Welsh Cob - Trenewydd King Flyer a Mischel Little Elphoe. Velké poděkování patří všem, kteří se podíleli na organizaci této skvělé a velmi přínosné akce...Díky největší ale, samozřejmě, patří panu Jiřímu Nesvačilovi, který se po celý víkend neúnavně věnoval všem a to s plným nasazením!


Pro více fotografií klikněte zde (facebook)

11. 4. 2015 Plemenný hřebec - Amerika Gypsy King na návštěvě v Nizozemí

Díky nesmírně laskavé nabídce našich nizozemských přátel, pana Henk van Dijka a Teo Barta, odcestoval náš mladý, velmi nadějný, plemenný hřebec - Welsh Pony of Cob Type - Amerika Gypsy King ( po Cefn Melyn Daniel z River Gipsy Queen) na návštěvu do Nizozemí. Bude se zde, v těch nejkvalifikovanějších možných rukou, připravovat na svou budoucí práci v zápřeži. V připouštěcí sezoně 2015 nebude tedy působit v plemenitbě. Těžko najít odpovídající slova díků za nezištnou nabídku, kterou bylo zhola nemožné odmítnout! Děkujeme Teo, děkujeme Henku, děkujeme Judi!

29. 3. 2015 Seminář "Cirkusové kousky s Annou Reinbergerovou"

Děkujme Anně Reinbergerové za vědomosti, které se pokusila zprostředkovat účastníkům semináře a děkujeme účastníkům semináře, za statečnost, kterou prokázali v boji s nepřízní počasí a při čekání na oběd!

14. 3. 2015 XVIII. Ročník přehlídky hřebců a koní všech plemen ve Štěnovickém Borku u Plzně

Dne 14.3. jsme se, s našimi koňmi, Falkon Březový Potok a Brenda, kteří reprezentovali plemeno Irish Cob, účastnili Přehlídky hřebců a koní všech plemen ve Štěnovickém Borku u Plzně. Plemenný hřebec Falkon Březový Potok, se předvedl v sedle s jezdkyní Annou Reinbergerovou a klisna Brenda pak v sedle s naším synem Jonášem. Poděkování patří nejen jim, ale i paní Markétě Suszové, předsedkyni ICS ČR, která prezentaci stylově moderovala! Děkujeme panu Jaroslavu Rédlovi, a jeho organizačnímu týmu, za skvěle připravenou akci!


Pro více fotografií klikněte zde (facebook)

6.3. 2015 VOZATAJSKÉ SOUSTŘEDĚNÍ S PANEM JIŘÍM NESVAČILEM ST.

ICS ČR a Hřebčín Amerika Vás srdečně zvou na dubnové vozatajské soustředění , které se bude konat ve dnech 25. a 26. 4. 2015. Soustředění je určeno, jak pro úplné začátečníky, tak pro pokročilé vozataje. Trenérem bude pan Jiří Nesvačil st.
(Jiří Nesvačil sen. je 16-ti násobný mistr opratí ČR, v roce 2010,2014 účastník světových jezdeckých her a v současné době působí jako trenér reprezentace jednospřeží.
Z technických důvodů je soustředění přesunoto z areálu Hřebčína Amerika do areálu Hřebčína Jankov/Siglavi.
Více informací naleznete na webu ICS ČR: www.icscr.cz nebo na fb Hřebčína Amerika nebo ICS ČR.
Těšíme se na shledání s Vámi!


Pro více fotografií klikněte zde (facebook)

30.1. 2015 Aktuální nabídka pro připouštěcí sezonu 2015

V připouštěcí sezoně 2015 nabízíme, pouze v přirozené plemenitbě, osm plemenných hřebců, tří velšských sekcí, v nejvyšší dostupné kvalitě. V nabídce, nově naleznete, i dva plemenné hřebce plemene Irský cob. Výrazné snížení připouštěcích poplatků! Cenové zvýhodnění pro klisny zakoupené nebo odchované v našem hřebčíně!. Více informací naleznete na našich webových stránkách - sekce Připouštění. Aktuální fotogalerie a videa naleznete na facebookových stránkách Amerika Stud.

1.1. 2015

Jménem Irish Cob Society Czech Republic vás srdečně zveme na seminář: CIRKUSOVÉ KOUSKY S ANNOU REINBERGEROVOU, který se bude konat dne 29. března 2015 od 10.00. Místo konání: Pension Český Dvůr, Nová Ves 16, Postupice, okres Benešov.
Přihlášky, prosím, zasílejte na adresu: amerika@probex.cz.
Pro více informací volejte: 724/715090 nebo můžete navštívit webové stránky ICS ČR: http://icscr.internetovestranky.com/

Pro více fotografií klikněte zde (facebook)

22. 12. 2014

Veselé Vánoce a šťastný Nový rok!
Merry Christmas and Happy New Year!

12.12. 2014 Kalendář pro členy klubu ICS ČR a příznivce plemene Irský Cob


Připravili jsme pro Vás, členy Irish Cob Society Czech Republic a příznivce plemene Irish Cob, kalendář. V kalendáři jsou použity fotografie autorek Gabriela Rotová a Renáta Kolářová. Cena je 250 kč a objednávat můžete na marketasuszova@seznam.cz nebo amerika@probex.cz

3. 11. 2014

Mimořádná valná hromada Irish Cob Society Czech Republic
Na Mimořádné valné hromadě Irish Cob Society Czech Republic (ICS ČR), která proběhla dne 23.11 ve Zdibech, bylo ustanoveno nové předsednictvo ICS ČR. Z postu předsedkyně klubu odstoupila paní Marta Moravcová, které bychom, i zde, chtěli vyjádřit poděkování za vše, co pro klub a plemeno Irský cob, v průběhu let, učinila. Nově ustanovené předsednictvo Spolku se zavázalo, že se pokusí zmobilizovat své síly tak, aby v následujících letech nabídlo, členům ICS ČR, více v oblasti chovu, vzdělávání i zájmových akcí. Věříme, že změny, které proběhly ve vedení klubu a snaha o oživení iniciativy členské základny, pomohou posílit naši pozici a prestiž mezi chovateli koní v České Republice. Velmi uvítáme všechny připomínky a podměty, které by ke splnění těchto cílů mohly pomoci. Více informací získáte na webových stránkách ICS ČR: http://icscr.internetovestranky.com
Gabriela Rotová, místopředsedkyně ICS ČR.

Pro více fotografií klikněte zde (facebook)

18.10. 2014 Hubertova jízda Jezdecké sdružení Hřebčín Siglavy

Letošní jezdeckou sezonu jsme tradičně zakončili Hubertovou jízdou...Děkujeme týmu Hřebčínu Siglavy za krásně připravenou akci!

12. 10. 2014 124. ročník Velké Pardubické....

Velká pardubická je společenská a sportovní událost s historicky nejdelší tradicí v naší republice. A jejímu specifickému kouzlu, lze jen těžko odolat! Nejmenším účastníkem nedělních dostihů se tedy stal malý "Američan" Mago, kterého, v tomto, pro nás "nejvýznamnějším" dostihu, jel náš syn Bartoloměj. Sic zcela prosta zkušeností s dostihovým sportem, dojela si tato spřátelená dvojice pro krásné třetí místo!

Pro více fotografií klikněte zde (facebook)

27. 9. 2014 Svod Irish Cob ICS Nederland 2014 - Nesměň

Nový plemenný hřebec, Irský cob, v nabídce Hřebčína Amerika!
Oris Březový Potok, narozený 22.4. 2011, získal 147 bodu, 1. prémii a byl zařazen do plemenitby. Oris byl do České Republiky importován, jako ještě nenarozené hříbě, z Nizozemí. Otcem je hřebec Riba Rovuna a matkou klisna Miska Arabia's Joslyn (po Chackotay z Miska Arabia's Bonita), která byla na svodu v Nesměni předvedena rovněž a získala titul STER. Oris je mimořádně charakterní, velmi nadějný mladý hřebec s krásnou hlavou, čtvercovým rámcem a velmi dobrou mechanikou pohybu. Rozsáhlou fotogalerii, více než třiceti předvedených koní, naleznete na fb stránkách Hřebčína Amerika. Děkujeme Irish Cob The Czech Republic za perfektně připravenou a bezchybně zorganizovanou akci!

Pro více fotografií klikněte zde (facebook)

21. 9. 2014 X. Národní šampionát Shetland pony spojený s výstavou Mountain&Moorland pony plemen - Lysá nad Labem

Plemenný hřebec - Welsh Cob - HOREB JD po Trevallion Jumping Jack Flash - se stal, na jubilejní X. Národní výstavě shetland pony spojené s výstavou Mountain & Moorland pony plemen, vítězem třídy hřebců tříletých a starších, šampionem kategorie Mountain&Moorland pony a získal také titul Rezervní šampion výstavy - Reserve Overall Supreme Champion! Nahradil tedy svého stájového kolegu, plemenného hřebce AC GOLDEN BOY, který se, v loňském roce, právě na této výstavě, umístil zcela totožně. Náš syn Bartoloměj získal, v dobře obsazené třídě First Ridden, nádherné 2. místo. "Naši kluci" nás nesmírně potěšili, protože oba za s sebou měli tři velmi náročné dny. Horeb JD, kromě jiného, absolvoval na výstavě Lysé i své první veřejné vystoupení v zápřeži a Bartoloměj před výstavou, díky aktivní účasti v Noční show, prospal jen pár hodin. Děkujeme Svazu chovatelů Shetland pony a paní posuzovatelce paní Dianě Johnston (Parlington Stud) za úžasnou akci, která nám zajistila báječné zakončení letošní výstavní sezony.

Pro více fotografií klikněte zde (facebook)

20. 9. 2014 NOČNÍ GALASHOW v Lysé nad Labem 2014

Samostatnou kapitolou, v rámci výstavy Kůň 2014, byla večerní Galashow, která v mnoha směrech předčila očekávání a přilákala překvapivě velké množství diváků. Kapacita, omezená tisícem návštěvníků, byla zcela vyprodaná. Loňská noční show byla skutečně vydařená, ale přece jen se našla vystoupení, která svou úrovní, na akci tohoto typu, nedosahovala. Letošní ročník, vedený opět taktovkou paní Magdy Homádkové, zvedl laťku o poznání výše. Všechny vystoupení, a to ta neprofesionální, připravené pro Noční show zástupci jednotlivých chovatelských svazů, byla zajímavá a velmi dobře prezentovaná. Téměř tři hodiny trvající noční show, nesoucí podtitul „Dokonalá harmonie“ nabídla nejen vystoupení doplněné hudbou rozličných žánrů a historických stylů, ale provedla diváky i pečlivě vybranými „příběhy“ některých plemen koní. Tým hřebčína Amerika si, ve spolupráci s členy ICS ČR, připravil, pro tento pomyslný vrchol letošní sezony, vystoupení ve kterém našli své místo nejen naši Irští cobi, Falkon Březový Potok a Brenda, ale i velšský polokrevník Mago v sedle s naším synem Bartolomějem a plemenný hřebec, Welsh Cob, Trenewydd King Flyer. Vystoupení, nazvané Ukradený sud Whisky, ztvárnilo nejen motivy známé televizní reklamy na whisku Jameson, ale neslo se i v duchu motta: "Na vzniku plemene Irský cob se podílela celá Británie". V našem vystoupení se tedy objevily nejen profesionální tanečnice a početný "cikánský" komparz, ale i široká paleta koní, kteří mají svůj podíl na vzniku plemene - Welsh Cob, Shirský kůň a ostatní britská nativní plemena, včetně Shetland Pony. Přestože pro většinu našich koní se jednalo o první setkání s prostředím noční show a pyrotechnikou, zvládli toto náročné vystoupení všichni na jedničku, za což jim patří velký obdiv. Velké poděkování, za pomoc s náročnou realizací, patří především paní Markétě Suszové, členům JK Artex a všem komparzistům, kteří se ochotně a nadšeně vrhli na ztvárnění svých rolí!
Záznam celé show je k nalezení zde: https://www.youtube.com/watch?v=l5FtG68Odt8

Pro více fotografií klikněte zde (facebook)

19.-21. 9. 2014 KŮŇ 2014 - Lysá nad Labem

V letošním roce Hřebčín Amerika zajistil, na výstavě Kůň 2014, prezentaci plemene Welsh cob a Irský cob. V chovatelských ukázkách a v ukázkách přehlídkové zápřeže byli předvedeni dva plemenní hřebci, plemene Welsh Cob, HOREB JD po Trevallion Jumping Jack Flash a TRENEWYDD KING FLYER po Thorneyside Flyer. Plemeno Irský cob prezentoval plemenný hřebec Falkon Březový Potok a klisna Brenda. Děkujeme ASCHK ČR, ČSCHVK a ICS ČR za možnost předvést naše koně na této významné chovatelské akci!

Pro více fotografií klikněte zde (facebook)

6. - 7. 9. 2014 Mezinárodní výstava Koně v Akci 2014


Na letošní výstavě Koně v Akci, která se konala ve dnech 6. a 7. září v Pardubicích, zajistil prezentaci velšských sekcí A, C, D a WPBR, s velmi bohatou kolekcí pony a cob, Hřebčín Amerika ve spolupráci s Ranch Calamity Jane, JK Artex a několika dalšími chovateli a Stáj Deštná, která do Pardubic přivezla představitele sekce B. Zcela ojedinělou událostí, ve světě českých velšských koní, se stalo předvedení ukázky specifické disciplíny „Welsh Harness“, s kterou, na pozvání Hřebčína Amerika, přijela početná ekipa nizozemské stáje Kaszicht pana Adriana Geuse, a to se dvěma plemennými hřebci plemene Welsh Mountai Pony. Prvním byl devatenáctiletý plemenný hřebec Welsh Mountain Pony – BRUINDERINK’S ARNO – držitel mnoha titulů Šampion a Nejvyšší Šampion na národní i mezinárodní úrovni . Hřebec, kterého svět přehlídkových soutěží zná pod přezdívkou „The living legend“ – Žijící legenda. Druhým pak devítiletý, plemenný hřebec, Welsh Mountain Pony – ZELLEMSHOEVE WESLY , který je rovněž držitelem mnoha titulů Šampion a Nejvyšší Šampion na národní i mezinárodní úrovni. Oba hřebci předvedli, před hlavní tribunou závodiště, velkolepou show, která si zaslouženě získala pozornost nejen diváků, ale i medií. Rádi bychom , nejen za Hřebčín Amerika, ale i za ČSCHVK, poděkovali nizozemskému týmu stáje Kaszicht, za návštěvu České Republiky a prezentaci této dech beroucí disciplíny! Fotogalerii z vystoupení našich nizozemských přátel naleznete zde:
https://www.facebook.com/gabriela.rotova/media_set?set=a.713787978704647.1073741938.100002203530333&type=3
Pro více fotografií klikněte zde (facebook)

6. 9. 2014 1. SHETLAND PONY SHOW SPOJENÁ S VÝSTAVOU PŮVODNÍCH BRITSKÝCH PONY PLEMEN - PARDUBICE

Při Mezinárodní výstavě Koně v Akci v Pardubicích, se, za tropického počasí, uskutečnila
1. SHETLAND PONY SHOW SPOJENÁ S VÝSTAVOU MOUNTAIN A MOORLAND PONY PLEMEN. Tuto naši "vysněnou" akci, se podařilo zrealizovat, jen díky obětavé pomoci všech členů našeho organizačního týmu a našich vážených sponzorů. Poděkování patří především paní Kateřině Mandysové, která učinila vše možné i nemožné, aby vyhověla našim náročným požadavkům, druhé polovině srdce této události, paní Renatě Markové, ringstewardům manželům Vegter, vystavovatelům, kteří přijeli výstavu podpořit a samozřejmě i všem našim váženým sponzorům. Mimořádné poděkování patří, samozřejmě, i našemu posuzovateli, panu Henk van Dijkovi (Hřebčín Ruska, Nizozemí). Věřím a doufám, že první ročník výstavy nebude ročníkem posledním a podaří se nám najít dostatek finančních prostředků, fyzických a psychických sil i do dalších let! Jako poděkování uvádím, i zde, seznam sponzorů, kteří nám pomohli zajistit bezchybný chod celé události. Jedná se o: Probex,s.r.o., Domov pro koně, Coss,s.r.o., Farrell Properties,s.r.o., Ráj ohlávek, Kinston, časopis Koně a hříbata.
Velmi krásnou kolekci fotografií, od Šárky Veinhauerové, naleznete zde: http://fotosarka.zonerama.com/Album/418490

Mnoho dalších informací a odkazů, pak na fb stránkách Hřebčína Amerika.

Pro více fotografií klikněte zde (facebook)

6. 9. 2014 Pozvánka na seminář zaměřený na problematiku chovu velšských plemen.

Všechny příznivce welsh pony a cob srdečně zveme na seminář zaměřený na problematiku chovu velšských plemen pony a cob.
Seminář se uskuteční dne 6.9. 2014, v rámci Mezinárodní výstavy Koně v Akci v Pardubicích, a to od 17.00 v prostorách hlavní tribuny závodiště. Přednášejícím je pan Henk van Dijk, Hřebčín Ruska, Nizozemí. Náplní semináře bude nejen problematika chovu velšských plemen, ale také metodika práce a přípravy pony a cob pro potřeby výstavnictví. Přihlášky, prosím, zasílejte na mailovou adresu : amerika@probex.cz
Více informací naleznete na fb stránce události : https://www.facebook.com/events/674849039268408/

Pro více fotografií klikněte zde (facebook)

30. 8. 2014 XVII. Národní výstava velšských plemen pony a kob - Plasy

Naše Welsh Cob klisna - Ruska Welsh Maid - po Rhencullen Play-boy, byla nově zařazena do Akceleračního programu ČR! Velmi děkujeme panu posuzovateli, panu MARCU AERTSOVI (hřebčín VOERMANHOF) za mimořádně pozitivní hodnocení naší klisny! Náš syn Bartoloměj získal, se svým velšským polokrevníkem Mago, ve zcela zaplněných speciálních výstavních třídách, dvě krásná třetí a jedno čtvrté místo.

20. 8. 2014 Hobby závody Buchov - JK ATREJ

Poslední naše prázdninové hobby závody jsme s dětmi absolvovali v nedalekém Jezdeckém klubu Atrej - Votice. Bartoloměj startoval se svým Welsh-Part Bred valachem Míšou a Jonáš s klisnou Irského coba Brendou. Velmi děkujeme celému organizačnímu týmu za velmi pěkně připravené závody a báječně prožitý den!

Pro více fotografií klikněte zde (facebook)

2. 8. 2014 Hobby závody - Jezdecké sdružení Hřebčín Siglavy

Dalším prázdninovým potěšením se pro naše děti staly Hobby závody, které uspořádalo Jezdecké sdružení Hřebčín Siglavy v nedaleké Jankovské Lhotě. Bartoloměj si zajel, s oběma svými pony, Welsh Mountain Pony klisnou Abercriban Olivií a Welsh-Part Bred valachem Míšou, svoje první drezúrní úlohy a přešel první kompletní parkur a Jonáš si, v neznámém prostředí, vyzkoušel plemenného hřebce Irského coba, Falkona. Velmi děkujeme, nejen za skvěle připravené závody, ale především za vyjjímečně kvalitní servis nejen pro nás, ale i naše koně!

26. 7. 2014 Dětské jezdecké závody - Dvůr Pecínov

Letošní prázdniny se nesou v duchu jezdeckých aktivit obou našich dětí... Bartoloměj, se svojí Welsh Mountain Pony klisnou Abercriban Olivií a Welsh - Part Bred valachem Mago a Jonáš, se svojí klisnou, plemene Irish Cob, Brendou, úspěšně absolvovali svoje první parkurové závody v překrásném prostředí Dvora Pecínov.

Pro více fotografií klikněte zde (facebook)

20.7. 2014 Velká cena Cavalletto malých koní

Druhý ročník Velké ceny Cavalletto malých koní, který se konal v nedalekých Opřeticích, se stal velkým dnem pro našeho mladšího syna Bartoloměje. Se svým velšským polokrevníkem, valachem Mago, vybojoval krásné druhé místo ve třídě Mladý vystavovatel a s klisnou, plemene Welsh Mountain Pony, Abercriban Olivií , a to i přes nepříznivé okolnosti, krásné třetí místo ve třídě First Ridden. Za skvěle prožitý den, a bezchybnou organizaci sportovního odpoledne, velmi děkujeme organizačnímu týmu Klubu chovatelů miniaturních koní!

Pro více fotografií klikněte zde (facebook)

19.7. 2014 Hřebčín Amerika pro Kapku naděje


19. července proběhl, v příjemném prostředí jezdeckého areálu Ptýrov, druhý ročník benefiční akce Koně pro Kapku naděje 2014. Den, plný dětské radosti, zábavy a očekávání, prozářila elegance koňské krásy. Na benefičním vystoupení se, v letošním roce, představili nejen koně Fríští, ale i pestrá kolekce koní dalších plemen. Od Minihorse až po něžné obry, Shirské chladnokrevníky. Velšská plemena divákům přiblížila kolekce čtyř plemenných hřebců z Hřebčína Amerika, kterým dělal doprovod malý Wpbr valach Mago. V ukázce welsh harness se představil plemenný hřebec, welsh cob, Trenewydd King Flyer s vozatajem panem Petrem Rotou. Private Driving předvedl plemenný hřebec Mischel Little Elphoe, vozataj paní Markéta Jelínková. V ukázce pod sedlem – Unter saddle – se předvedl plemenný hřebec, Welsh pony of Cob Type, Twyford Epoch s jezdkyní, slečnou Klárou Kalinovou a klasické „in-hand“ výstavní třídy přiblížil divákům plemenný hřebec, Welsh Mountain Pony, Bernard, kterého „vystavil“ čtrnáctiletý Jonáš Dušánek. V Lead Rein se divákům představil osmiletý Bartoloměj Rota, slečna Zuzana Čaňová a Welsh Part-bred valach Mago. Výtěžek z akce, který k velké radosti organizačního týmu, v čele s nemírně milou a energickou dámou, paní Pavlínou Vacátkovou, překročil ročník minulý, putoval opět na oddělení dětské hematologie FN Motol. Věříme, že další ročník, této mimořádně přínosné akce, se opět podaří uskutečnit a „naše velšské perly“ si na Kapce naděje znovu najdou své místo.
Video naleznete zde:https://www.youtube.com/watch?v=HJ1LxeGDOW8
Více o celé akci naleznete zde: http://www.koneprokapku.cz/

Pro více fotografií klikněte zde (facebook)

28. 6. 2014

Dnes se nám narodila nádherná, barevná klisnička, plemene Irský Cob - Amerika Zonda. Otcem hříběte je elitní hřebec Andy, 1 premie a matkou naše úžasná STER klisna Dougies Lizz van Irish Coloured Cob Peer.

Pro více fotografií klikněte zde (facebook)

26.6. 2014 Kralovická zemědělská výstava HADAČKA 2014

Na letošní Kralovické zemědělské výstavě Hadačka 2014 bylo předvedeno několik pony a cob z Hřebčína Amerika. V řadě první bychom rádi poděkovali ICS ČR za možnost předvést naše Irské coby - klisnu Brendu a plemenného hřebce Falkon Březový Potok. Velké díky patří i manželům Suszovým za obětavou, bezchybnou a nezbytnou pomoc s předvedením a prezentací! Hadačka 2014 byla také velkým dnem pro obě naše děti...Jonáš, pod sedlem, předvedl svoji Brendu a Bartoloměj svého milovaného Part-bred valacha Mago. A všichni byli udatní a stateční! Českou veřejnou premiéru si zde odbyl i mladý shetland pony, hřebec Mister T. of Catchpool. A pravda je, že kouzlu Shetland pony, odolal jen málokterý z návštěvníků této velmi dobře připravené výstavy!

Pro více fotografií klikněte zde (facebook)

7.6. 2014 Fotografický den s Renátou Kolářovou

V sobotu 7. 6. navštívil náš hřebčín jeden z nejprestižnějších českých fotografů koní, paní Renáta Kolářová. Pro připravovaný článek o našem chovu plemen Welsh pony & cob a Irský cob jsme, v tropickém vedru, nafotili téměř kompletní kolekci plemenných hřebců působících v našem hřebčíně. Za krásné fotografie a příjemně vyčerpávajícím způsobem prožitý den, děkujeme! Více o tvorbě paní Renáty Kolářové naleznete na jejích webových stránkách http://www.horsephotos.cz/.

1. 6. 2014 Vozatajský seminář s učitelem jízdy spřežením Janem Jelínkem

Za krásného, slunečného počasí se v areálu Hřebčína Amerika uskutečnil vozatajský seminář, určený všem, které okouzlila jízda spřežením. S ohledem na vysoký počet zájemců, kteří byli, z kapacitních důvodů, odmítnuti a pozitivní ohlas všech účastníků kursu, jsme se rozhodli na tento úvodní seminář navázat a to v termínu 9. 8. 2014. Přihlášky, prosím, zasílejte na adresu amerika@probex.cz. Těšíme se na shledání!

Pro více fotografií klikněte zde (facebook)

31. 5. 2014 Svod a inspekce plemene Irský Cob ICS ČR - Litohohošť 2014

31.5. 2014 proběhl svod a inspekce plemene Irský cob a to, již tradičně, na farmě OLA RANCH – Litohošť manželů Kadlecových. Ze vzdáleného Švédska přijela účastníky svodu hodnotit paní Maria Wahlberg, která je inspektorkou grade 1. a role druhého inspektora se ujala paní Marta Moravcová. Naše, z britského hřebčína LK Cobs importovaná, šestiletá klisna Brenda získala nádherných 62,75 bodu a získala 1. prémii. Rádi bychom poděkovali ICS ČR za bezchybnou organizaci svodu i možnost poslechnout si přednášku týkající se změn v Občanském zákoníku a také všem účastníků za kvalitní prezentaci plemene Irský cob a příjemnou společnost!

Pro více fotografií klikněte zde (facebook)

Vozatajský seminář pro členy ICCR

Hřebčín Amerika pořádá vozatajský seminář pro členy ICCR
Vozatajský seminář, s certifikovaným učitelem jízdy se spřežením, panem Janem Jelínkem, se bude konat v termínu 1. 6. 2014 (neděle), v areálu hřebčína Amerika (Amerika 21, 259 01 Votice, okr. Benešov, Středočeský kraj)
Jan Jelínek studoval jízdu spřežení několik let v Německu pod vedením mistra opratí a dlouholetého úspěšného závodníka a trenéra Michaela Quinklera, získal kompletní praktické trenérské a pedagogické vzdělání včetně absolvování pěti postupných zkoušek. Své vozatajské vzdělávání ukončil v roce 1999 jako kvalifikovaný učitel jízdy spřežení a trenér. Od té doby se věnuje kurzům jízdy spřežení, zejména pro úplné začátečníky, někteří z nich se již aktivně věnují vozatajskému sportu.

6.4. 2014

Vraný, plemenný hřebec - Falkon Březový potok ( ocenění STER ) - nalezl nový domov, a je klisnám k dispozici, v Hřebčíně Amerika.
Falkon je korektní hřebec, ve velmi dobrém typu, disponující výbornou mechanikou pohybu a mimořádně příjemným temperamentem. Je jedním z prvních, licentovaných, hřebců narozených v České Republice. Falkon je zapsán v ČR i v Irish Cob Society Nederland. Tento hřebec doplňuje naši nabídku plemenných hřebců o kvalitního hřebce plemene, které je našemu srdci velmi blízké.
29. 3. 2014 Seminář "posuzování Shetland Pony a lineární popis"

Dne 29.3. 2014 proběhl v Kadově u Blatné seminář zaměřený na vše, co souvisí s posuzováním Shetland Pony. Na programu dne byl standard plemene Shetland Pony, lineární popis, hodnocení exteriéru pomocí desetibodové stupnice popisového listu používaného při hodnocení koní a pony. Školitelem byl Doc. M. Maršálek, jehož erudice a verbální projev byli natolik poutavé, že žádný z účastníků neztratil, v průběhu dlouhého dne, soustředěnou pozornost. Velmi děkujeme Svazu chovatelů Shetland Pony za výborně připravenou a mimořádně přínosnou akci, které byla radost se účastnit.

21.3. 2014 Jezdecký festival 2014

21. 3. 2014 se plemenný hřebec - Welsh Cob - Mischel Little Elphoe po Pretoria Ramirez - zúčastnil vozatajského parkuru jednospřeží, který proběhl v rámci Jezdeckého festivalu v Lysé nad Labem. Hřebec soutěž nedokončil pro chybu vozataje, ale přesto se velmi dobře předvedl a umožnil nám prožít příjemný den na této premiérové, velmi dobře připravené, akci. Děkujeme organizačnímu týmu Jezdeckého festivalu a gratulujeme všem soutěžícím!

10. 1. 2014 Plemenní hřebci 2014

Hřebčín Amerika - V připouštěcí sezoně 2014 nabízíme, v přirozené plemenitbě, devět plemenných hřebců, tří velšských sekcí, nejvyšší dostupné kvality. Nově je v plemenitbě zařazen i mladý hřebec, Welsh Pony of Cob Type, Amerika Gypsy King, který je velmi perspektivním hřebcem, výborných krevních linií. Více informací, o jednotlivých nabízených hřebcích i připouštěcích podmínkách, naleznete na webových stránkách v sekci připouštění. Klisnám, odchovaným v našem hřebčíně, nabízíme 25% slevu z připouštěcích poplatků.

5.1. 2014

Hřebčín Amerika (JK BONUS) nabízí možnost ježdění a výuky jízdy na koni, výuky vozatajství, účasti na jezdeckých a vozatajských závodech, speciálních výstavách v ČR i zahraničí. Požadujeme pouze odpovědný přístup a alespoň základní praktické zkušenosti.Více informací, o nás a našich koních a pony, naleznete na webových stránkách. Sídlo: Amerika 21, Votice. 50km z Praha-Chodov, 10km Benešov, 20km Tábor. Prosíme, pouze vážní zájemci, dlouhodobá spolupráce. Email: amerika@probex.cz
Od března 2014 bude navýšena i kapacita boxového a pastevního ustájení koní. Více infomací, s ohledem na rozdílné požadavky majitelů, získáte na emailové adrese: amerika@probex.cz.
Krásné, klidné Vánoce a šťastný, spokojený Nový rok!
Všem našim přátelům, příznivcům a majitelům našich odchovů přejeme Veselé Vánoce a šťasný Nový rok 2014.

8. 12. 2012

Novou obyvatelkou Hřebčína Amerika je klisna plemene Welsh Mountain Pony - Abercriban Olivia. Olivie byla importována z Walesu a jejím chovatelem je hřebčín Abercriban paní Helen Meredith. Jejím otcem je hřebec Ballan Gemini a matkou klisna Vaynor Gareth's Girl po Werncochlyn Perseus. "Olinka" je skvělý jezdecký pony, který disponuje nejen přiměřeným temperamentem, ale i kvalitní mechanikou pohybu. Měla by se měla stát "druhým pony" našeho syna Bartoloměje a časem i matkou hříbat plemenného hřebce Bernarda. Velmi děkujeme, že jsme se mohli stát hrdými majiteli této úžasné dívky!

Pro více fotografií klikněte zde (facebook)

8. 12. 2012

Novým obyvatelem Hřebčína Amerika je mladý, tříletý, hřebec plemene shetland pony, Mister T. of Catchpool. Mister T. of Catchpool byl importován z Walesu a jeho chovatelem je hřebčín Catchpool paní Anny Stevens. Otcem je šampion Camelot of Catchpool a matkou klisna Yarpha Tara. Mister T. byl vystavován jako hříbě, na všech pěti výstavách, kterých se účastnil, zvítězil a získal i dva šampionáty. Na South & West Wales Shetland Pony Show 2013 se stal nejen vítězem třídy, ale získal i titul "Champion miniature". Lze tedy očekávat, že hřebec rozšíří nabídku kvalitních plemenných hřebců v České Republice a to nejen proto, že disponuje výborným exteriérem a excelentní mechanikou pohybu, ale i velmi vyrovnaným, mimořádně laskavým charakterem. Velké díky patří paní Anně Stevens a její dceři, paní Laře Joslin. Jsme nesmírně rádi, že jsme se mohli stát majiteli tohoto nádherného, nadějného a skvěle vychovaného hřebce! Více informací o hřebčíně Catchpool naleznete zde: http://www.catchpoolshetlands.co.uk/

Pro více fotografií klikněte zde (facebook)

13. 11. 2013

Hřebčín Amerika má nového "barevného" obyvatele! Je jím okouzlující klisna plemene Irský cob - Dougies Lizz van Irish Coloured Cob Peer - "Líza" - po otci ITS Douglash z matky Blizzvan Irish Coloured Cob Peer po O'Brian van de Kendelhoeve, narozená v roce 2008 v Belgii. Klisna je březí po hřebci Andy my Angel (ELITA, 1 premie).

30. 10. 2013 Amerika Christopher Columbus v novém domově!

Nejroztomilejší letošní přírůstek, hřebeček Irského coba, Amerika Christopher Columbus, odjel do svého nového domova, kterým je Hřebčín Marah našich přátel, Jana Frits & Denisy Vegter. Kryštůfek přijal odstav i transport jako věc zcela banální a samozřejmou, nevhodnou zbytečně dramatických gest. Do přepravníku v klidu nastoupil, v klidu vystoupil a bezstarostně se v nové rodině aklimativoval. Hodně štěstí!

Pro více fotografií klikněte zde (facebook)

19. 10. 2013 Velká cena Cavalletto malých koní

Velká cena Cavalletto malých koní - Opřetický Dvůr
Fantastický den plný "velkých" sportovních zážitků s "malými" koňmi - Nádherná tečka za sezonou 2013! Wpbr Míša s naším Bartolomějem a malí, "zlatí", plemenní hřebci Bernard s Adrianou Klápovou a Twyford Epoch s Klárou Kalinovou, získali, společnými silami, neuvěřitelná čtyři první a tři druhá místa. Úspěch byl o to větší, že v soutěžích byli, Bartovi i našim malým hřebcům, "protivníky" skutečně úžasní a udatní "konkurenti". Doprovodný program sportovního odpoledne zajistil Hřebčín Amerika a plemenným hřebcem, welsh cob,Trenewydd King Flyer, který divákům i soutěžícím přiblížil disciplínu „Welsh Harness“. Poděkování za úžasnou akci, pro děti a dospělé, patří Klubu chovatelů miniaturních koní ČR, organizačnímu týmu sportovního odpoledne a generálnímu sponzorovi akce, firmě Cavalletto. Kompletní výsledky naleznete na www.clubminihorses.cz


Pro více fotografií klikněte zde (facebook)

22. 9. 2013 IX. Národní šampionát shetlandských pony a ostatních mountain a moorland pony plemen.

IX. Národní šampionát SCHSP v letošním roce posuzovala paní Lara Stevens z Walesu (Catchpool Stud). Plemenný hřebec AC GOLDEN BOY v tento den korunoval svoji účast na Mezinárodní výstavě v Lysé nad Labem. Přestože každý den absolvoval nejen chovatelské přehlídky, odpolední ukázky práce pod sedlem, ale i páteční generálku na Noční show a samotnou sobotní Noční show, dokázal i v neděli zaujmout paní posuzovatelku natolik, že získal nejen titul Šampion Mountain & Moorland pony, ale i titul z nejvyšších - VÍCEŠAMPION VÝSTAVY. Tento úspěch nás potěšil o to více, že kvalita pony, předvedených na Národním šampionátu, byla skutečně vysoká. Děkujeme SCHSP, úžasnému realizačnímu týmu výstavy i paní posuzovatelce Laře Stevens!

21. 9. 2013 NOČNÍ GALASHOW v Lysé nad Labem

Na výstavě Kůň 2013 měla premiéru hala s plochou 4000 metrů čtverečních, odpovídajícím osvětlením a ozvučením, což otevřelo nejstarší české výstavě koní a všeho co k nim patří, zcela nové možnosti, včetně možnosti realizovat noční show.
V noční show našli své místo i naši plemenní hřebci AC Golden Boy a Trenewydd King Flyer, kteří opět prokázali, že jejich charakter je pevný jako skála a jsou schopni zvládnout všechny nástrahy, které s sebou akce tohoto druhu přinášejí.

Pro více fotografií klikněte zde (facebook)

20. - 22. 9. 2013 Mezinárodní výstava KŮŇ 2013 - Lysá nad Labem

Tři vyčerpávající, ale absolutně skvělé dny! Nesmírný dík patří Anně Reinbergerové, která předváděla pod sedlem plemenného hřebce AC Golden Boy a jen díky ní "zářil, zářil a zářil" nejen v denních chovatelských přehlídkách a odpoledních pracovních ukázkách, ale i v Noční Galashow! Děkujeme ASCHK a ČSCHVK za možnost prezentovat naše plemenné hřebce AC Golden Boy, Trenewydd King Flyer, Mischel Little Elphoe a Twyford Epoch na této výstavě! Děkujeme všem dalším členům ČSCHVK za výborně provedené prezentace ostatních velšských sekcí! Děkujeme celému organizačnímu týmu výstavy Kůň 2013 a Noční Galashow za skvěle odvedenou práci! Děkujeme našemu dívčímu realizačnímu týmu, který neúnavně nosil, krmil, čistil, leštil a běhal od čerta k ďáblu! Děkujeme SCHSHP za možnost vystavovat Mountain a Moorland plemena na IX. Národním šampionátu Shetland Pony! Děkujeme posuzovatce paní Laře Stevens ( Catchpool Stud - Wales)! Náš syn Bartoloměj získal 1. místo ve svém prvním oficiálním Lead Rein! (Poděkování patří, samozřejmě, také našemu čarovně trpělivému, maličkému Part-bred valachovi, Míšovi)! AC GOLDEN BOY se stal nejen vítězem kategorie Mountain a Moorland plemen, ale získal i titul Reservní šampion výstavy( Reserve Supreme Champion ) - IX. Národního šampionátu SHP!!! Doufám, že jsem na nikoho nezapomněla... Určitě ano...tolik lidí nás povzbuzovalo, potěšilo, pochválilo či nám pomohlo, že bych je nikdy nemohla všechny vyjmenovat! Děkujeme tedy raději všem!

Pro více fotografií klikněte zde (facebook)

20.09. 2013 - 22.09. 2013 ....KŮŇ 2013 - Lysá nad Labem

KŮŃ 2013 - 20. ročník výstavy koní a všeho, co k nim patří...
Vážení návštěvníci našich webových stránek, chovatelé, majitelé a příznivci nejen velšských plemen pony a cob, srdečně Vás zveme na výstaviště do Lysé nad Labem! Čistokrevná velšská plemena budou, pod záštitou ČSCHVK a ASCHK ČR, reprezentovat hřebčíny Trawel (sec. A) a Amerika (sec. C + D) a stáj Deštná ( sec. B). Velšské polokrevníky pak bude předvádět pan Maťátko. V sobotu večer bude možné, některé z pony a cob předváděných denně v chovatelských ukázkách a odpoledních doprovodných přehlídkách, rovněž vidět ve Večerní koňské galashow. IX. Národní šampionát shetlandských pony je v letošním roce spojený s výstavou ostatních mountain a moorland pony plemen a tudíž bude možné se s velšskými plemeny blíže seznámit i v neděli na venkovním předvadišti v průběhu výstavy. Těšíme se na Vás!

7. - 8. 9. 2013 15. ročník výstavy - Koně všem - Pardubice

KONĚ VŠEM 2013 - PARDUBICE...fantastické počasí a téměř 200 koní 42 plemen!
Úžasný víkend! Skvěle prožité dny! Sedm statečných plemenných hřebců z Hřebčína Amerika - Trenewydd King Flyer, Mischel Little Elphoe, Twyford Epoch, Bernard, AC Golden Boy, Horeb JD a Jebeth Solaris, dámy z Ranche Calamity Jane s velšskými klisnami Zitou a Springflower Proud Mary a "mladý pán" Bartoloměj Rota se svým Part-bred valachem "Míšou" se po tři dny "radovali a veselili" na Pardubickém závodišti. V dopoledních hodinách bylo možné vidět naše welsh pony a cob v chovatelských ukázkách a odpoledne pak před hlavními tribunami při práci pod sedly a v zápřeži. Děkujeme všem účastníkům za bezchybnou prezentaci a organizátorům výstavy za možnost účastnit se tak skvělé akce jakou Koně všem 2013, beze sporu, byli.

Pro více fotografií klikněte zde (facebook)

6. 9. 2013 Koně všem 2013 -

Welsh pony a cob z Hřebčína Amerika a Ranch Calamity Jane se účastnili propagačního průvodu, který vedl z pardubického závodiště do centra města na Perštýnské náměstí. Naši pony a cob znovu prokázali, že mají naprosto dokonalé charaktery a nic pro ně není nemožné. Všechny nástrahy velkoměsta zvládli bez nejmenšího zaváhání a umožnili nám prožít tento, zcela mimořádný, den s úsměvem a dobrou náladou! Děkujeme statečným dvounohým a čtyřnohým účastníkům této neobvyklé akce!

Pro více fotografií klikněte zde (facebook)

7.- 8. 9. 2013..... 15. ročník výstavy - Koně všem

Srdečně zveme všechny příznivce, nejen velšských plemen, na výstavu Koně všem, která se uskuteční ve dnech 7. a 8. září na pardubickém dostihovém závodišti - Synthesia Park.

Hřebčín Amerika, ve spolupráci se členy Společnosti přátel pony a cob, Ranchem Calamity Jane a JK Accos manželů Jelínkových, představí divákům velšská plemena nejen v zápřeži a pod anglickými sedly, ale i pod sedly westernovými. S velšskými pony a cob se návštěvníci budou moci blíže seznámit i v chovatelských ukázkách, které budou po oba dva dny konání výstavy probíhat v prostoru Paddocku. Již v pátek se "naši" koně představí veřejnosti i ve slavnostním zvacím průvodu - "Koně na náměstí". Těšíme se na Vás!

Pro více fotografií klikněte zde (facebook)

17. 8. 2013 Semické Derby

Hřebčín Amerika v Semicích reprezentovali dva plemenní hřebci. Welsh Cob - Trenewydd King Flyer po Thorneyside Flyer se velmi pěkně předvedl v dvoukolovém vozatajském parkuru, který šel klidně, vyrovnaně, v dobrém čase a jen s několika chybami. Hlavní soutěž dne - Semické derby, bohužel, pro chybu vozataje, nedokončil, přesto ale prokázal skvělý charakter a schopnost adekvátně reagovat i v kritických situacích. Welsh Pony of Cob Type - Mischel Litlle Elphoe po Pretoria Ramirez se stal naší privátní hvězdou dne. Zcela prost zkušeností s vozatajským sportem, absolvoval, bez výraznějších problémů, obě kola Semického derby! Děkujeme organizačními týmu JK Semice! Speciální poděkování patří Markétě a Janu Jelínkovým JK ACCOS!

Pro více fotografií klikněte zde (facebook)

11. 8. 2013 Welsh pony a cob na benešovském dostihovém závodišti.

Nedělní dostihové odpoledne, které se konalo v jezdeckém areálu Benešov - Černý les, se stalo rovněž místem prezentace nejen Hřebčína Amerika, ale především krásy plemen welsh pony a cob.
V ukázce přehlídkové zápřeže se divákům představil plemenný hřebec, Welsh cob, Trenewydd King Flyer, který světu rychlých Anglických plnokrevníků "konkuroval" elegancí a krásou světa Welsh pony a cob. Děkujeme Dostihovému sdružení JarkTo za přiležitost představit toto plemeno návštěvníkům dostihového dne!

Pro více fotografií klikněte zde (facebook)

22. - 25. 7. 2013 Royal Welsh Show - Sioe Frenhinol Cymru

50. ročník Royal Welsh Show - Úžasná podívaná, rekordní návštěvnost, fantastické počasí!
První Royal Welsh Show se konala v Aberystwythu v roce 1904. V následujících letech se tato významná výstava konala na 37 různých místech po celém Walesu. Od roku 1963 se ale výstava koná pravidelně v městečku Llanelwedd, Builth Wells. Během padesáti let svého trvání se stala jednou z nejvýznamnějších výstav, svého druhu, v Evropě. Pro chovatele a příznivce velšských plemen se jedná o mimořádnou událost. V průběhu čtyř výstavních dnů mohou diváci vidět tisíce kvalitních představitelů všech velšských sekcí a to jak ve výstavních, tak i v pracovních třídách, mají možnost srovnání ročníků hříbat významných hřebců, shlédnout odchovy úspěšných hřebčínů. RWS ale není jen o welsh pony a cob, nabízí ucelený pohled do světa britského jezdectví se všemi jeho specifiky. Letošní ročník jsme měli možnost opět navštívit jako zástupci tisku, což nám umožnilo získat nejen cenný fotografický materiál, ale i velmi interní pohled na svět RWS. Již nyní se těšíme nejen na další ročník výstavy, ale i další "dobrodružné" expedice do nesmírně působivé krajiny Walesu. V případě, že by jste potřebovali fotografický materiál pro tvorbu Vašich webových stránek či pro propagaci welsh pony a cob, neváhejte se na nás obrátit. Bude nám ctí!

Pro více fotografií klikněte zde (facebook)

23. 7. 2013

Dnes odpoledne se narodilo naše poslední, nekonečně dlouho očekávané, letošní hříbě! Zonneweide Rythm'n Blue nám darovala další barevný zázrak tohoto roku - plavou klisničku - Amerika Royal Surprise. Otcem hříběte je Horeb JD. Tentokrát se asi nebudeme moci dočkat konce Royal Welsh Show!

Pro více fotografií klikněte zde (facebook)

29. 6. 2013 Hřebčín Amerika & BRNO TROPHY 2013


Na brněnském výstavišti se, při největší chovatelské události roku, Národní výstavě hospodářských zvířat a zemědělské techniky, konala koňská noční show BRNO TROPHY 2013 - "Z pohádky do pohádky". Ve výpravně koncipovaném programu našli svůj prostor i naši welsh pony a cob. V noční show účinkovali čtyři plemenní hřebci Hřebčína Amerika, jejichž úkolem bylo seznámit diváky se světem britských nativních plemen a speciálních výstavních tříd. V ukázce Welsh Harness byl předveden z Velké Británie importovaný, plemenný hřebec, Welsh Cob, TRENEWYDD KING FLYER, vozataj pan Petr Rota, v ukázce Private Driving byl předveden plemenný hřebec, Welsh Pony of Cob Type, MISCHEL LITTLE ELPHOE, vozataj paní Markéta Jelínková. Výstavní třídu Unter Saddle divákům přiblížil plemenný hřebec, Welsh Cob, PRETORIA RAMIREZ (AP ČR), jezdec paní Gabriela Rotová a výstavní třídy na ruce - In - Hand - z Nizozemí importovaný, plemenný hřebec, Welsh Mountain Pony, BERNARD. Vystoupení se setkalo s pozitivním ohlasem nejen u diváků, ale i, naštěstí, u produkce show a účast velšským plemenům byla tedy přislíbena i v následujícím ročníku této velkolepé podívané. Škoda jen, že ASCHK ČR nenašla, pro naše plemenné hřebce, prostor při chovatelských ukázkách. Národní výstava by si jistě širší kolekci velšských plemen zasloužila. Velké díky patří všem, kteří se na organizaci BRNO TROPHY 2013 podíleli a dík speciální patří manželům Jelínkovým, bez jejichž pomoci, by naše vystoupení, nemělo náležitý lesk!

Pro více fotografií klikněte zde (facebook)

1. 7. 2013 Hřebčín Amerika nabízí volnou pozici pro pracující žáky

Pracující žáci bývají běžnou součástí týmu jezdeckých stájí. V našem hřebčíně takovou pozici nabízíme. Pracovní náplní je péče přibližně o šest koní. Náplní práce pracujících žáků jsou standardní stájové povinnosti a pomoc při zajištění provozu hřebčína. Za každý pracovní den dostane žák jednu jezdeckou či vozatajskou lekci. Zkušenější studenti mohou jezdit i více koní či asistovat při tréninku koní v různých stupních jezdeckého či vozatajského výcviku. Žáci se rovněž mohou na našich koních účastnit drezurních a vozatajských soutěží, doprovázet koně na výstavách a propagačních akcích a to jak v České Republice, tak i v zahraničí. Adepti na pozici pracujícího žáka musí prokázat pracovitost, časovou flexibilitu a ochotu přijímat nové informace.

20. 6. 2013 BRNO TROPHY 2013

Brno Trophy 2013 - Všechny příznivce, nejen welsh pony & cob, srdečně zveme na sobotní noční show " Z POHÁDKY DO POHÁDKY ", která se koná, 29.6. 2013 od 20.00 hodin, na brněnském výstavišti. Ve výpravné noční show se, kromě jiných, představí i plemenní hřebci Hřebčína Amerika, kteří diváky uvedou do světa britských nativních plemen a tradičních britských výstavních tříd. Těšíme se na shledání s Vámi!
Pro více fotografií klikněte zde (facebook)

15.6. 2013 Amerika Daisy - Welsh Pony of Cob Type

S těžkým srdcem nabízíme k prodeji klisničku plemene Welsh Pony of Cob Type - Amerika Daisy.
Daisy je dvouletá, nadějná klisna v nadstandardní kvalitě. Otec: Cefn Melyn Daniel (po Nebo Daniel) byl vystavován jako roček - 2. místo na RWS, dvojnásobný šampion a vítěz Meirionydd Country Show a Oswestry Agricultural Show, mnoho dalších výstavních úspěchů - např. čtvrté místo na RWS 2008, v současné době působí jako plemenný hřebec v Německu. Matka: Iron Kiara, HPK, import Nizozemí, po Tremymor Sir Geraint ( Nebo Brenin ). Klisnička je vyjímečně charakterní, kontaktní a komunikativní. Excelentní mechanika pohybu, klidný, uměřený temperament, fantastický rodinný pony, nadějná pro sport, výstavnictví i chov.

Pro více fotografií klikněte zde (facebook)

8.6. 2013


Splněný "americký sen" Hřebčína Amerika!
Dnes odpoledne se narodilo naše druhé letošní hříbě. Je jím welsh cob - klisnička - Amerika Cinderella.
Klisnička je nejen prvním "pokladem", narozeným ve vzácné barvě perlino, v našem hřebčíně, ale i prvním hříbětem, v tomto ojedinělém zbarvení, narozeným v České Republice. Otcem hříběte je náš "slavný", plavý, plemenný hřebec Horeb JD - AP - ČR, Premium Stallion WPCV - a matkou palomino klisna Broughton Macy Gray, jejíž nádherná, výstavně úspěšná, palomino dcera - Jebeth Macy Fach (AP ČR) - bude, od letošního roku, rovněž zařazena do chovného stáda klisen. Zda je Amerika Cinderella slutečně perlino nebo cremello, ukážou až genetické testy, přesto je ale jisté, že nadšení a euforii přinesla do našeho života již dnes... "Popy" není nabízena k prodeji a celá naše rodina pevně věří, že tato modrooká kráska bude, pro nás všechny, zdrojem štěstí a radosti po dlouhá desetiletí...

Pro více fotografií klikněte zde (facebook)

8.6. 2013

Náš milovaný, hýčkaný a rozmazlovaný plemenný hřebec Welsh cob - Horeb JD - , po Trevallion Jumping Jack Flash /Trevallion Flashjack/ z Horeb Rhiannon /Horeb Euros/, má svého prvního potomka! Je jím klisnička Amerika Cinderella, která je nejen nádherným, typovým představitelem plemene, ale také nositelkou vzácného zbarvení perlino.

Pro více fotografií klikněte zde (facebook)

1.6. 2013

V sobotu 1.6. 2013 se ve středočeských Opřeticích konala přehlídka plemenných hřebců minihorse. Klub chovatelů miniaturních koní České Republiky byl tak laskav, že ve svém programu našel prostor i pro velšská plemena. Chovatelům a divákům byli předvedeni čtyři plemenní hřebci, tří velšských sekcí z Hřebčína Amerika. Děkujeme Klubu chovatelů miniarturních koní za prostor k propagaci plemene a rovněž všem přátelům a členům Společnosti přátel pony a cob, kteří akci, i přes katastrofální nepřízeň počasí, přijeli podpořit.

27.5. 2013

Hřebčín Amerika a Společnost přátel pony a cob srdečně zde všechny příznivce pony plemen na přehlídku plemenných hřebců welsh pony a cob Hřebčína Amerika, ukázku práce těchto plemen pod sedlem a v zápřeži a prezentaci plemene Irish cob, která se bude konat dne 1. června 2013 v Opřeticích u Benešova. Rádi bychom zde poděkovali Klubu chovatelů miniaturních koní, který nám nabídl prostor v doprovodném programu své přehlídky plemenných hřebců minihorse. Nezbývá, než doufat, že počasí bude k nám všem, alespoň trochu vlídné!

25. 5. 2013 I. Pražská jarní výstava welsh pony a cob.

Přestože si velmi vážíme každé aktivity, která je vykonána ve prospěch velšských plemen pony a cob a rovněž tak i některých členů organizačního týmu výstavy, rozhodli jsme se této výstavy, s koňmi Hřebčína Amerika, neúčastnit. Skutečnost, že na této akci vystupuje jako "odborný konzultant" pan Mojmír Fiala ( Hřebčín Dollom ), kterému byla pravomocně, Městským úřadem Rakovník, udělena pokuta 250.000,- Kč, zákon na ochranu zvířat proti týrání, je pro nás morálně nepřijatelná. Myslíme si, že tomu, kdo prokazatelně a opakovaně, porušuje zákony České Republiky, nemá být umožněno veřejně se angažovat na akcích určených řádným chovatelům koní.

19. 5. 2013 Internationale Welsh Pony & Cob Show - Diepensteyn - Belgie

Dne 19. Května proběhla, v belgickém městečku Diepensteyn, Mezinárodní výstava Welsh Pony a Cob, na které bylo předvedeno téměř osmdesát koní všech velšských sekcí z Belgie, Francie a Holandska. Výstava se konala na pozemcích nádherného zámku Diepensteyn, který je od roku 1989 v majetku pivovaru Palm, což celé akci dodávalo noblesní lesk. Výstavu posuzoval britský akreditovaný posuzovatel, pan Adrian Bowen, jehož hřebčín nese prefix Glyncoch. Reportáž z výstavy naleznete v nejbližším čísle časopisu Koně a hříbata a rozsáhlou fotogalerii akce, pak na facebooku Amerika Stud. Kompletní výstavní výsledky hledejte na webových stránkách belgické společnosti chovatelů velšských plemen - http://www.welshbelgium.be

Pro více fotografií klikněte zde (facebook)

1. 5. 2013

Společnost přátel pony a cob pořádá, v areálu Hřebčína Amerika, dne 2. 6. 2013, seminář s Annou Reinbergerovou - "Volná drezúra, cirkusové kousky". V květnovém čísle časopisu Koně & hříbata rovněž vychází článek věnovaný tomuto tématu. Článek doprovází fotografie plemenných hřebců Horeb JD a Pretoria Ramirez z Hřebčína Amerika.

1.4. 2013

Mladý Welsh Cob, hřebec Amerika Maasdam, - po Rhencullen Wizard (Ruska Mab Y Brenin) z klisny Broughton Macy Gray ( Broughton True Flyer) - našel nový, milující, domov v rodině paní Kačenky Palánové z Prahy. Amerika Maasdam je úžasný a vyjímečně charakterní kůň, který má velké srdce a bude tedy pro nás velmi těžké se s ním rozloučit...Hodně štěstí!

Pro více fotografií klikněte zde (facebook)

20. 3. 2013

Amerika Christopher Columbus dobyl Ameriku!...Hřebčín Amerika přivítal první jarní den tohoto roku velmi stylově. Naší klisně plemene Irish Cob - Brendě, se narodil nádherný modrooký hřebeček Amerika Christopher Columbus. Jeho otcem je úžasný plemenný hřebec paní Lyndy Evans z Francie - Paleface. Sněhová peřina, do které se hřebeček narodil, jistě nebyla z jeho úhlu pohledu tím nejpříjemnějším způsobem "vítání jara" a proto mu všichni přejeme, aby tento studený start byl jeho úplně posledním, ne příliš radostným, zážitkem!

Pro více fotografií klikněte zde (facebook)

7. 3. 2013

Klisna Welsh Pony of Cob Type - Springflower Proud Mary - kterou jsme do České Republiky importovali jako odstávče z holandského hřebčína Ruska, našla nový domov na adrese Ranch Calamity Jane Lenky a Kláry Novotných. Springflower Proud Mary je klisna nejen excelentní povahy, ale i vysoké chovné hodnoty a proto jsme se s jejími novými majiteli dohodli i na další spolupráci. Některé příběhy mohou mít šťastný konec a jiné nemusí, příběh Proud Mary ale rozhodně šťastný konec má!

1. 3. 2013

Naše báječná malá klisnička Shetland pony - Dinky of Amerika - ( Whitney v. stal Marshy x Willem v.d. Schaapshoeve ) , našla nový domov v rodině paní Pavly Valešové. Máme velkou radost, protože Dinky se dočkala právě takové "adresy", jakou si její zlaté srdce zaslouží. A co víc, společnost jí budou dělat nejen děti, koně, ale tak jako i u nás doma, skutečně impozantní "smečka" nádherných barzojů.

28. 1. 2013

Novoročním dárkem pro náš hřebčín se stala nádherná klisna plemene Irský Cob Brenda. Klisna pochází z chovu britské chovatelky, paní Lyndy Evans, jejíž hřebčín sídlí v současné době ve Francii. Brenda má, jako ostatně snad všichni Irští cobové, okouzlující, dobromyslnou povahu a ihned si získala srdce celé naší rodiny. A pokud vše dobře dopadne, bude již na konci dubna pobíhat po Americe další malý "barevný" zázrak.

4.1. 2013

Plemenný hřebec AC Golden Boy ( otec: Brynithon Royal Knight po Thorneyside The Terminator, matka: Gwarchod Lili Wen po Broughton Buster) importovaný v roce 2012 z britského hřebčína Tireve&Dyrfal byl nově zařazen do AKCELERAČNÍHO PROGRAMU ČR. Hřebec je v připouštěcí sezoně 2013 nabízen v přirozené plemenitbě a rovněž budou zasílány inseminační dávky.

4.1. 2013

Ke konci roku 2012 našla naše úžasná shetland pony klisna, Whitney v. Stal Marshy (po 970811614 MALLE V.D. ZUUDKAAMP), nový domov v polském hřebčíně Equeenpassion (chov plemene Welsh pony). Whitney se nesmazatelně zapsala do srdcí našich dětí, kterým byla vždy laskavou a trpělivou učitelkou. V našem hřebčíně zanechala také svou překrásnou a milou dceru Dinky of Amerika (po WILLEM V.D. SCHAAPSHOEVE), která je, alespoň co se charakteru týká, přesnou kopií své výjimečné maminky.

17.12. 2012

Příjemné prožití vánočních svátků, šťastný a veselý rok 2013 přejí Petr a Gabriela Rotovi

Merry Christmas! Happy New Year 2013! Petr and Gabi Rota

18.11.2012

V tento den dobyl Ameriku plemenný hřebec, welsh cob, AC Golden Boy alias Henry. (otec: Brynithon Royal Knight po Thorneyside The Terminator, matka: Gwarchod Lili Wen po Broughton Buster). Tento snový přelud náš okouzlil na letošní RWAS, kde byl předváděn ve výstavních třídách pod sedlem. Díky mimořádné vstřícnosti a laskavosti jeho majitelky a jezdkyně paní Danielle Everitt ( TIREVE & DYRFAL STUD) se Henry nakonec stal "zlatou korunou" našeho hřebčína. Nezbývá, než říci. Z celého srdce děkujeme, Dani!

Od října tohoto roku se nám dostalo té cti, že se našim koním a nám začala pravidelně věnovat paní Julianne Weinberg - Lessing, dlouholetá žačka jedné z nejvýznamnějších osobností jezdeckého světa, pana Arthura Kottas - Heldenberga, sama drezurní jezdkyně úrovně Grand Prix. Nesmírně si vážíme zkušeností, které nám předává a času, který nám věnuje, protože kvalitních učitelů jezdectví se České Republice nedostává a paní Julianne Weinberg - Lessing si náš obdiv získala nejen svým profesionálním a laskavým přístupem ke koním, ale i perfektní, precizní a didaktickou metodikou výuky. Doufáme, že se nám podaří získané poznatky dobře etablovat do naší každodenní práce.

Ve dnech 13.-15.10. jsme se s našimi koňmi účastnili drezurní kliniky vedené panem Davidem Pincusem, bývalým členem Španělské jezdecké školy ve Vídni. Přestože s našimi koňmi nemíříme až do Grand Prix, jsme přesvědčeni, že drezurní práce je neodmyslitelnou součástí kvalitního výcviku koně. Práci pod sedlem, pod vedením pana Davida Pincuse, absolvolal plemenný hřebec welsh cob Pretoria Ramizer a klisna welsh cob Jebeth Macy Fach , práci na ruce pak plemenný hřebec welsh cob Trenewyyd King Flyer. Děkujeme za skvěle prožitý prodloužený víkend, plný cenných informací, nejen panu Davidu Pincusovi, ale samozřejmě i našim milým, dlouholetým přátelům z jezdeckého střediska Minařik Dressage Strážovice! Více informací a fotogalerie z akce naleznete na facebookové stránce Hřebčína Amerika.

Dne 7.10.2012 v areálu Hřebčína Amerika pořádá Společnost přátel pony a cob - II. PŘÁTELSKÉ SETKÁNÍ PŘÁTEL A PŘÍZNICVŮ NEJEN WELSH PONY A COB. V průběhu setkání se jistě najde dostatek prostoru k zodpovězení otázek či vyření problémů spojených s registrací hříbat v Britské plemenné knize, licentací hřebců či členství nejen ve společnosti WPCS, ale i SPPC. Více informací: 724/715090 nebo amerika@probex.cz. Těšíme se na Vás!

15.9. - V rámci sportovního dne "Semického Derby" proběhla rovněž soutěž "Nejkrásnější kůň - Semické Derby 2012". O výsledcích tohoto "utkání plemen" rozhodovali diváci a návštěvníci Semického Derby, a o to více bylo pro nás radostné, že v konkurenci mnoha jiných, velmi atraktivních plemen - koní Kladrubských, Kinských, Frízských a mnoha dalších - se stali vítězi představitelé plemene Welsh Cob. Náš vraný plemenný hřebec - Welsh Cob - Trenewyyd King Flyer- získal, drtivou většinou hlasů, titul "Nejkrásnější kůň - Semické Derby 2012". Čtyřletý plemenný hřebec, Welsh Cob, Brynseion Trahern, který je v současné době již v majetku slečny Terezy Velkové, získal od diváků druhý nejvyšší počet hlasů. Překvapivý a velký úspěch pro plemeno Welsh Cob a nesmírná radost pro nás! Děkujeme všem, kteří "našim" koním dali své cenné hlasy!

15.9.2012 Vozatajské a jezdecké závody

Plemenný hřebec Welsh Cob - Trenewyyd King Flyer - v tento den absolvoval svou "životní premiéru" ve sportovním, vozatajském parkuru jednospřeží.
A byl skvělý! V druhém kole vozatajského parkuru byl sice, pro chybu svého "drivera", diskvalifikován, ale celý kurz parkuru, i obě maratonové překážky, zvládl bez zaváhání a v našich očích tedy jednoznačně "zvítězil":). Děkujeme z celého srdce panu ing. Jaroslavu Jandlovi, " srdci " semického závodiště, a rovněž tak i celému organizačnímu týmu závodů, za možnost prožít ojedinělý a velmi krásný den! Fotogalerii z této "adrenalinové" akce naleznete na facebooku Hřebčína Amerika již nyní. Více informací o "Semickém Derby" naleznete zde: www.jksemice.cz

1.9.2012 WPCV Zomershow Zuid - Nizozemí

Poslední prázdninovou návštěvu Holandska jsme zakončili účastí na WPCV ZOMERSHOW ZUID, která se již tradičně koná v překrásném areálu Zilfia's Hoeve v Houtenu.
Posozovateli pro tento den byli paní Nina Clayton (PININA STUD) pro sekci A a B, Leading Rein, First Riden a Young Handlers a paní Helen Williams (SEIONT STUD) pro sekci C a D a pro jezdecké a vozatajské třídy. Hřebčín Amerika v tento den předvedl plemenné hřebce welsh cob - Trenewyyd King Flyer ( po Thorneyside Flyer) a Horeb JD ( po Trevallion Jumping Jack Flash). Welsh cob - Horeb JD ukázal, že obdobně jako v loňském roce, jeho "výstavní kondice" stoupá kontinuálně s počtem absolvovaných výstav a bylo by pro něj tedy nejlepší, pokud by výstavní sezona pokračovala až do prosince :) Zvítězil ve třídě tříletých hřebců sekce D, následně zístal titul YOUNGSTOCK CHAMPION SECTION D a následně i titul RESERVE OVERALL CHAMPION SECTION D, což nás, samozřejmě, nesmírně potěšilo. Welsh cob - Trenewyyd King Flyer se rovněž postaral o "překvapení", tentokrát ovšem ne tak radostné. Ve třídě hřebců čtyřletých a starších se sice předvedl poměrně pěkně a zvítězil, ovšem v šampionátu dospělých sekce D ho přítomnost klisen natolik rozrušila, že nebyl schopen se adekvátně předvést a umístil se na třetím místě. Následně jsme museli vzdát i účast ve "welsh-harness" třídě, protože se ukázalo, že hřebec je vyčerpaný. Tato výstava byla pro nás jedním z nejkrásnějších zážitků letošního roku a rádi bychom i zde velmi poděkovali společnosti WPCV a jejímu "organizačnímu týmu" za naprosto jedinečně prožitý den.

25.8.2012 1. NÁRODNÍ ŠAMPIONÁT MINIATURNÍCH KONÍ

V tomto termínu jsme v pozici diváků navštívili 1. Národní šampionát miniaturních koní, který proběhl v krásném prostředí jezdeckého areálu Opřetice. Naším cílem nebylo pouze shlédnout "okouzlující miniatury", ale také načerpat zkušenosti. Rovněž nás zajímalo, jakou úroveň bude tento šampionát mít a jak se organizačnímu týmu jeho "premiéra" podaří. Nezbylo než konstatovat, že celá výstava měla mimořádně příjemnou atmosféru a naprosto profesionální management. Detailní dokonalost práce celého organizačního týmu, i pohled na perfektně připravené minihorse, nám zajistil skutečně krásný a odpočinkový den. Kompletní informace naleznete na webových stránkách www.clubminihorses.cz

17.-19.8.2012 36. Bundesschau der IG-WELH

Skutečnost, že lokalita, v které se konala letošní Bundesschau byla z České Republiky dobře dostupná, zajistila, že své zástupce přivezli hned tři české hřebčíny- Hřebčín Trawel, Hřebčín Mischel a Hřebčín Amerika. V loňském roce si Hřebčín Amerika odvezl z Německa titul Jugensieger, Overall Supreme Youngstock, s plemenným hřebcem welsh cob HOREB JD a v roce letošním se Česká Republika znovu zapsala "do historie Bundesschau", protože Hřebčín Trawel získal s klisničkou sekce A, TRAWEL AMY, titul Fohlensieger, Celkový vítěz hříbat. Matka klisničky, klisna Trawel April, rovněž uspěla a stala se rezervní "Bundessiegerstute A". Klisna Trawel Ria skončila ve své třídě na pěkném druhém místě. Hřebčín Mischel, který představil welsh cob klisnu Rhydfendigaid Ffion a její letošní hříbě, klisničku Mischel Welsh Fantasy, si, bohužel, vybral svůj smolný den a obě jeho klisny skončily na konci třídy. Hřebčín Amerika přivezl v letošním roce plemenného hřebce TRENEWYDD KING FLYER, který ale nebyl posouzen, nýbrž pouze předveden, což pro nás bylo, samozřejmě, velkým zklamáním. Přesto děkujeme organizátorům výstavy za snahu tuto nepříjemnou situaci uspokojujícím způsobem vyřešit. Kompletní výsledky naleznete zde www.ig-welsh.de. Reportáž z výstavy a rozsáhlé fotogalerie všech tří výstavních dnů pak na facebooku Hřebčína Amerika www.facebook.com/Amerika.stud?ref=hl i jeho webových stránkách.

17.-19.8.2012 Hřebčín Amerika na "návštěvě" 36. Bundesschau der IG-WELSH

V letošním roce se na této významné výstavě výstavě představil sedmiletý plemenný hřebec welsh cob - TRENEWYDD KING FLYER (po Thorneyside Flyer z Thorneyside Portrait). Hřebec byl na výstavě pouze prezentován, nikoli vystavován. Ukázalo se, že z těžko pochopitelných důvodů naše přihláška vypadla z evidence a Trenewydd King Flyer nebyl uveden ve výstavním katalogu. Chtěli bychom zde poděkovat především rodině Bernd Stollberger, která nám pomohla v nouzi a vzala našeho King Flyera pod střechu svých krásných stájí. Rozsáhlé fotogalerie nejen našeho plemenného hřebce Trenewydd King Flyer, ale samozřejmě i celé Bundesschau, naleznete na facebooku Hřebčína Amerika.

24.7.2012  Teprve sedmiletý hřebec Welsh mountain pony - ZELLEMSHOEVE WESLY, jehož domovem je stáj KASZICHT pana A. de Geuse a jehož trenérem náš "slavný" přítel pan Teo Barth, zvítězil ve své třídě - Welsh mountain pony a Welsh pony - DRIVING na letošní RWS a následně získal i titul z nejvyšších - Rezervní šampion Welsh Driving. Titul Champion Welsh Driving získal fascinující hřebec Welsh cob - Thorneyside The Intruder z chovu pana P. Graye, který vypadal jako by do výstavního kruhu přilétl z jiného světa. Letos již sedmnáctiletý, spektakulární hřebec Bruinderink's Arno - RWS vítěz roku 2010, zachyboval, a zůstal ve své třídě na krásném třetím místě. Obrovské gratulace k dalšímu úspěchu celému týmu stáje Kaszicht a rovněž do hřebčína Thorneyside! Fantastický výsledek! Úžasná podívaná, děkujeme!

23.-26.7.2012 ROYAL WELSH SHOW 2012

Letošní ročník RWAS byl opět rekordní - branami výstaviště v Builth Wells prošlo v průběhu čtyř výstavních dnů 240.946 návštěvníků a vše, co bylo po tyto dny ve výstavních kruzích, i mimo ně, k vidění, bylo dechberoucí. Do výstavních rubrik velšských plemen bylo přihlášeno 1796 pony a cob a další stovky jich bylo předvedeno pod sedlem a zápřeži. Pro návštěvníka ze srdce Evropy se jednalo o skutečně jedinečný zažitek a proto srdečně zveme návštěvníky našich webových stránek do facebookových fotogalerií našeho hřebčína. Slunečné počasí a VIP výhody, které jsem získala jako zástupce tisku, a za které jsem jako fotograf nesmírně vděčná, mi umožnily získat pohled na RWS, který byl téměř "dokumentární" a zcela jistě jedinečný.

8.7.2012  IG Welsh Schau der Regionalgruppe Baden-Württemberg

Oba naši mladí tříletí hřebci, Horeb JD a Bernard, byli přihlášeni do tříd dospělých plemenných hřebců, což předznamenávalo, že konkurence, ve které se ocitnou, bude pravděpodobně nad jejich síly. Náš mladý welsh cob hřebec, Horeb JD, skutečně zůstal zcela ve stínu dechberoucí nepohasínající hvězdy výstavních kruhů, dvanáctiletého plemenného hřebce Deroks Mister Milton ( www.littlehome-welshponys.de/hengst.html ) , ale jeho stájový kolega BERNARD v tento den "zazářil". Ve třídě plemenných hřebců sekce A mu byl konkurencí několikanásobný vítěz na národní i mezinárodní úrovni, "Bundespramienhengst" - Ywan (Nachtegaal Captain/Twyford Pepper). Posuzovatel, pan Dai Harris (Prefix Pennal), si nechal hřebce opakovaně předvést v klusu a k našemu velkému nadšení nakonec zvolil vítězem třídy našeho Bernarda. Bernard následně uspěl v celkovém šampionátu sekce A, kde získal titul "Reserve Sieger Sektion A". V celkovém šampionátu sekce A se Bernardovi stala nepřekonatelnou konkurencí nádherná osmiletá klisna holandského chovu Langvennen Nina Simone (po Langevoren Reuben), která je, i z našeho pohledu, skutečně dokonalou představitelkou plemene a bylo by nám ctí mít takovou klisnu v našem chovu. Článek věnovaný této výstavě bude v nejbližších dnech umístěn na našem webu a fotogalerie naleznete zde: www.facebook.com/Amerika.stud.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na organizaci výstavy! Nádherná výstava, nádherný den!

26.6.2012   Plemenný hřebec welsh cob - HOREB JD - po Trevallion Jumping Jack Flash z Horeb Rhiannon po Horeb Euros importovaný z Walesu v roce 2009 nově zařazen do AP ČR!
Výstavní úspěchy: 2010 - vítěz třídy Mezinárodní šampionát Pardubice a Národní výstava Plasy, 2011 - titul Overall Supreme Youngstock - Bundesschau (Německo) a Národní výstava Plasy, v roce 2012 získal na Premium Stallion&Youngstock Show v holandském Houtenu ocenění Premium, vítěz třídy a na Mezinárodním šampionátu Hradec Králové 2012 byl nově zařazen do Akceleračního programu ČR.
Hřebec je nabízen nejen v přirozené plemenitbě, ale je možné zaslat i chlazené sperma.

23.6.2012   Mezinárodní Šampionát Welsh Pony&Cob - Hradec Králové. V sekci A náš hřebčín reprezentoval plemenný hřebec BERNARD, který ve své třídě sice zvítězil, ale v Šampionátu mladých paní posuzovatelku, bohužel, nezaujal, přestože se skutečně velmi pěkně předvedl.
V sekci D byl Hřebčínem Amerika předveden plavý plemenný hřebec HOREB JD, který se, přestože měl v předvedení výraznou rezervu, umístil v dobře obsazené třídě na druhém místě a byl zapsán do AKCELERAČNÍHO PROGRAMU ČR. I letošním roce jsme dodrželi "tradici" a do třídy klisen 5 až 7 letých sekce D, jsme, pro naše potěšení, nahlásili klisny dvě. ZONNEWEIDE RYTHM'N BLUES ve třídě nakonec zvítězila a následně se v šampionátu dospělých sekce D umístila na druhém místě. Což byl, s ohledem na skutečnost, že nešla po nevydařených korekturách kopyt nadšeně a čistě, velký úspěch. JEBETH MACY FACH zůstala v tento den ve stínu své "stájové družky" a ve své třídě se umístila na druhém místě.
Naše nesmírné díky patří paní Evě Skládané a slečně Kláře Kalinové.
Obětavost se kterou se staraly o "své svěřence" byla s ohledem na tropické teploty, které v tento den panovaly, nevídaná. Děkujeme rovněž organizátorům výstavy a váženým posuzovatelům - panu Alun Lewis z hřebčína Tyssul, který byl dosazen pro sekci C, D a Wpbr a slečně Kerry Wainwright z hřebčína Skellorn, která posuzovala sekci A a B.
Fotogalerii z výstavy naleznete již nyní zde. www.facebook.com/Amerika.stud

20.6.2012   Náš malý "motýlek", klisnička plemene Welsh Pony of Cob Type, Amerika Pilli Pala , našla svůj nový a skutečně "snový" domov na farmě Green Valley manželů Hruštincových v severních Čechách. www.greenvalleyfarm.wbs.cz
Jsme nadšení, že jsme v rodině Hruštincových našli nejen dokonalé "adoptivní rodiče", ale i zanícené příznivce welsh pony&cob a snad i osobní přátele. Hodně štěstí do Horních Habartic!

13.6.2012   Welsh pony of cob type, klisna River Gipsy Queen, dcera RWS vítěze Tremymor Sir Geraint (po Nebo Brenin), změnila místo svého působení. Novým domovem této nádherné klisny je německý hřebčín Welsh Gestuet Dragoon - http://www.welsh-dragoon.de/ , kde v současné době rovněž působí otec našich hříbat 2011, hřebec sekce C, Cefn Melyn Daniel. Cefn Melyn Daniel (po fenomenálním Nebo Daniel) byl pětkrát po sobě v TOP 5 Royal Welsh Show, získal stříbrnou medaili WPCS, je rovněž dvojnásobným šampionem Meirionydd Country Show a Oswestry Agricultural Show a získal mnoho dalších výstavních úspěchů. Klisna River Gipsy Queen v našem hřebčíně zanechala po tomto hřebci oslnivou stopu v podobě svého syna, hřebečka sekce C, Amerika Gypsy King. Amerika Gypsy King zůstane v našem hřebčíně a bude zde působit jako plemenný hřebec. Ještě jednou bychom chtěli poděkovat chovatelce klisny River Gipsy Queen, paní Judith Alberts, že jsme měli možnost vlastnit tuto vyjímečnou klisnu a odchovat si z ní námi vysněného sabino roan hřebečka s prefixem Amerika. Na foto je hřebeček Amerika Gypsi King.

10.6.2012   Ve dnech 9.-10. 6. proběhli v Hřebčíně Amerika vzdělávací semináře určené příznivcům plemen welsh pony&cob. I přes nepřížeň počasí to byl úžasný víkend s úžasnými lidmi, který přinesl opravdu úžasné výsledky! Zdá se, že stále ještě lze najít dostatek těch, kteří tato plemena nejen "milují", ale jsou také ochotni pomoci s jejich propagací a popularizací. S ohledem na kladné ohlasy a prosby těch, jimž tento termín z různých důvodů nevyhovoval, bylo "odhlasováno", že se na podzim v Hřebčíně Amerika sejdeme znovu. Každý, kdo má rád velšská plemena, chce se o nich více dozvědět, či se dokonce chce aktivně zapojit do organizace akcí plánovaných na "magický" rok 2013, bude v Hřebčíně vítán nejen v termínu semináře, ale, po dohodě, i kdyko-li jindy.

12.5.2012   S ohledem na nízký počet výstav welsh pony&cob konaných na území naší republiky a k faktu, že byla organizátory zrušena Národní výstava v Plasech, jsme se rozhodli, že využijeme našich kontaktů a v roce příštím uděláme vše pro to, aby se počty výstav, kde bude možné prezentovat tato krásná plemena, zvýšily. Prosíme proto všechny nadšence pro welsh pony&cob, kteří mají zájem nám pomoci či mají pocit, že by měli nějaké konstruktivní nápady, aby nás kontaktovali. Myslíme si, že svět výstavních kruhů má co nabídnout nejen příznivcům velšských plemen, ale i běžným divákům a je jen na nás, chovatelích a majitelích, abychom společně našli cestu, jak české výstavnictví probudit do nového života.

28.4.2012  WPCV PREMIUM STALLION AND YOUNGSTOCK SHOW 2012
V tomto termínu se v holandském Houtenu konala jedna z nejvýznamnějších výstav roku - WPCV PREMIUM STALLION & YOUNGSTOCK SHOW. Hřebčín Amerika měl na tuto výstavu přihlášeny dva plemenné hřebce welsh cob - hřebce Trenewydd King Flyer - do "harness" třídy a mladého, úspěšného hřebce - Horeb JD. Do Holandska ale, s ohledem na bezpečnost, odjel jen Horeb JD. Lze říci, že ve welsh cob třídách bylo tentokrát skutečně "veselo". Všichni mladí hřebci "předváděli" až příliš vášnivě svůj jarní temperament a pravděpodobně i z těchto důvodů přiřkla posuzovatelka, paní Jill Williams (Glebedale Stud), titul Youngstock Champion sekce D, krásné tříleté klisně H-S Inilou, která se nakone stala i celkovým šampionem sekce D. Z Holandska do České Republiky jsme tedy odvezli "pouze" pohár za vítězství ve své třídě. Horeb JD si ale významně rozšířil obzory, nabyl nových zkušeností a nás utvrdil v přesvědčeníl, že s mladými hřebci není nikdy nouze o překvapení a je třeba stále na kvalitě předvedení pracovat.
Chtěli bychom poděkovat oběma dámám, které v tento den výstavní třídy posuzovaly, paní Jill Williams (Glebedale Stud) a paní Sue Howe (Marl Stud) a rovněž všem, kteří se na bezchybné organizaci této překrásné výstavy, podíleli. Nádherná výstava, krásný den! Děkujeme!

26.-30.4.2012  V těchto dnech jsme znovu využili nesmírné pohostinnosti našich holandských přátel pana Henk van Dijka a paní Judith Alberts a prožili v jejich milé společnosti několik krásných dní, během kterých jsme měli možnost si prohlédnout, co je "nového" v hřebčíněch Ruska&River, navštívit některá krásná místa, zúčastnit se s naším welsh cob hřebcem HOREB JD významné WPCV PREMIUM STALLION & YOUNGSTOCK SHOW v areálu Zilfia Hoeve v Houtenu a nechat se okouzlit úžasnou podívanou na světové výstavě FLORIADE 2012. Děkujeme!

8.4.2012 Hřebčín Amerika pořádá v termínu 9.- 10.6. seminář Základy problematiky chovu a využití welsh pony&cob. V témže termínu proběhne rovněž Den otevřených dveří Hřebčína Amerika a 1. přátelské setkání příznivců plemen welsh pony&cob. Více informací naleznete v nejbližších dnech na webových stránkách www.amerika-welshcob.com a na www.facebook.com/Amerika.stud. Vaše dotazy rádi zodpovíme na telefonním čísle 724/715090 nebo na petr.rota@probex.cz

5.4.2012 V připouštěcí sezoně 2012 nabízíme majitelům klisen, zakoupených v Hřebčíně Amerika, 50% slevu z připouštěcích poplatků. Pokud máte zájem být informováni o aktuální nabídce plemenných hřebců, sledujte, prosím, rovněž facebook Hřebčína Amerika, kde naleznete rozšířené fotogalerie a videa.
Veselé Velikonoce všem přátelům a příznivcům Hřebčína Amerika!

30.3.2012 Plemenný hřebec, welsh cob, Brynseion Trahern, dnes odjel do svého nového domova v Semicích. Za tři a půl roku společného života nám všem na Americe velmi přirostl k srdci a loučení s ním bylo pro nás opravdu těžkou emociální zkouškou. Přejeme jeho nové majitelce, paní Tereze Velkové, aby si stejně snadno, jako my, získala jeho velké, zlaté a dobrosrdečné srdce a prožila s ním dlouhé roky plné radosti a porozumění. Hodně štěstí vám oběma!

6.2.2012 Informace o aktuálním dění v hřebčíně, nabídku plemenných hřebců pro připouštěcí sezonu 2012,
aktualizované a rozšířené fotogalerie naleznete rovněž na facebooku Hřebčína Amerika.
www.facebook.com/Amerika.stud

29.1.2012  Náš milovaný rodinný poklad, klisna welsh part-bred, Amerika Light And Shadow, dnes odjela do svého nového domova. Svůj dokonalý, laskavý a důvěřivý charakter, znovu prokázala na plných 100%. Do přepravníku, který viděla naposledy jako malé hříbátko, nastoupila bez zaváhání a celou cestu do svého nového působiště zvládla jako dokonalá profesionálka. Přejeme tedy jí i její nové, velmi milé a sympatické majitelce, paní Pavle Vaníčkové, aby v jejich společném životě bylo mnoho radosti a krásných chvil plných vzájemného porozumění!

12.1.2012  Novým domovem našeho loňského hřebečka Welsh pony of cob type Amerika Pearly King bude stáj slečny Julie Hábové z Dřevce. Amerika Pearly King by se měl stát plemenným hřebcem v tomto nově vznikajícím hřebčíně. Gratulujeme jeho nové majitelce, Julii, že se jí podařilo v poměrně krátké době vytvořit kvalitní a koncepční základ svého budoucího chovného stáda. Upřímně doufám, že Amerika Pearly King dostojí všemu, co jsem mu jako sudička nad kolébkou "prorokovala" a stane krásným, typovým a charakterním představitelem tohoto úžasného plemene. Hodně štěstí s ním, Julie! Hodně štěstí!

7.1. 2012   Z první letošní návštěvy hřebčínů RUSKA & RIVER našich milovaných přátel paní Judith Alberts a pana Henk van Dijka jsme si přivezli velmi cenné a skutečně vyjímečné novoroční "potěšení". Novou obyvatelkou našeho hřebčína je welsh cob klisna, která je ztělesněním našich splněných snů...RUSKA WELSH MAID, jejímž otcem je Rhencullen Play-Boy a matkou pravá sestra fenomenální Nebo Miss Maple, klisna Nebo Maggie May po Derwen Desert Express se narodila na jaře 2010 a my jsme skutečně pyšni na to, že jsme se mohli stát jejími hrdými, novými majiteli. Děkujeme, děkujeme, děkujeme...!

placing gif
placing gif
placing gif placing gif

Merry Christmas and Happy New Year 2012

placing gif
placing gif

1.12.2011   Naše dvě welsh mountain pony klisny Thamen's Isolde a její dcera Amerika Integrace našly po dlouhých "výběrových řízeních" své nové domovy. Upřímně doufáme, že jejich nové rodiny jim poskytnou tolik náklonosti a lásky, kolik se jim celé roky dostávalo u nás...Přejeme jim a jejich novým majitelům skutečně jen to nejlepší!

29. 10. 2011  Poslední akcí letošního roku se pro Hřebčín Amerika stala Hubertova jízda, kterou pořádal Národní hřebčín Kladruby nad Labem. Genius loci Kladrubského hřebčína je natolik specifický , že jediný způsob, jak podat o tomto nádhernem dni svědectví, je nechat promluvit naši fotogalerii...
Hubertovy jízdy jsme se účastnili s plemenným hřebcem welsh cob, Trenewydd King Flyer, zapřaženém v jednospřeží. Rádi bychom poděkovali všem zaměstnancům Národního hřebčína. Tato mince jako by ani nemohla mít rub! Nádherné, děkujeme!

30.9 -2.10. 2011  V těchto dnech proběhlo drezurní soustředění s panem Davidem Pincusem BHSI- bývalým členem Španělské jezdecké školy, a úspěšným Grand Prix jezdcem. Inspiraci pro naši další drezurní práci jsme čerpali ve stáji Minarik-Dressage ve Strážovicích u Neveklova, kde nám byli pečlivými a laskavými hostiteli naši dlouholetí přátelé Filip Minařík a Kateřina Bártová. Děkujeme!

23. - 25.9.2011   18. - Mezinárodní výstava koní - Lysá nad Labem
KŮŇ 2011

Po tři dny zde byli v dopoledních chovatelských ukázkách prezentováni naši tři welsh cob plemenní hřebci Horeb JD, Trenewydd King Flyer a Pretoria Ramirez a v odpoledním programu pak byl předváděn hřebec Trenewydd King Flyer v historicky první, české, ukázce Show-zápřeže a hřebec Pretoria Ramirez se, pro změnu, prezentoval drezurní ukázkou práce pod sedlem.
Jsme velmi šťastní, že všichni naši "zlatí chlapci" se předloženého úkolu zhostili se ctí a odolali nejen nástrahám náročného povrchu předvadiště, ale odhodlaně a statečně snášeli i stovky rukou, které nepřetržitě, po celé dny, šátrali přes mříže jejich boxů.
Zisk titulu "Kůň 2011", který pro náš hřebčín "vybojoval" Horeb JD, pak byl již jen korunou, která završila velmi hektické, ale krásné dny, které jsme společně prožili na výstavišti v Lysé nad Labem.

23. - 25.9.2011   18. - Mezinárodní výstava koní - Lysá nad Labem
KŮŇ 2011

Z koní, vystavených na Mezinárodní výstavě v Lysé nad Labem, vybírá komise hipologických odborníků každoročně nejkrásnějšího zástupce z malých a velkých plemen.
V letošním roce byl na této výstavě slavnostně dekorován náš mladý plemenný hřebec, welsh cob, HOREB JD.
HOREB JD se zde, v Lysé nad Labem, stal Koněm roku 2011!
Obrovský úspěch nejen pro Hřebčín Amerika, ale i pro "naše" velšská plemena. Zisk tohoto titulu, v konkurenci tolika nádherných představitelů mnoha atraktivních plemen, je pro nás skutečnou poctou.
Děkujeme!

17.- 18.9. 2011   V těchto dnech proběhl v Hřebčíně Amerika seminář věnovaný problematice chovu a využití welsh pony&cob. Rádi bychom zde, ještě jednou, poděkovali oběma pánům lektorům, panu Henk van Dijkovi (Prefix Ruska&River) - problematika chovu a posuzování welsh pony&cob a panu Teo Barthovi (Prefix Iron) - historicky první, veřejné, představení disciplíny "Show - Driving" a metodiky jejího tréninku v České Republice. Velmi si vážíme vašich zkušeností a vašeho cenného času, který jste nám všem věnovali!
Děkujeme rovněž za milé, pozitivní a povzbuzující ohlasy, které nám byly doručeny od účastníků semináře!
S radostí potvrzujeme, že v příštím roce bude mít seminář pokračování. Informace o předpokládaném termínu naleznete na našich webových stránkách začátkem příštího roku.
Zájemci o individuální "Kurz zapřahání pro začátečníky" nás mohou, samozřejmě, kontaktovat kdykoli a srdečně je tímto, k nám do hřebčína, zveme.

27.8. 2011  
XV. NÁRODNÍ VÝSTAVA VELŠSKÝCH PLEMEN PONY A COB & REGIONÁLNÍ VÝSTAVA SHETLAND PONY
Další velký den pro Hřebčín Amerika...
Pretoria Ramirez zvítězil ve třídě hřebců welsh cob a následně se velmi dobře předvedl i v šampionátu kategorie.
Dvouletý hřebec welsh cob Horeb JD, přestože se na něm výrazně projevila únava z dlouhé cesty na německou Bundesschau, zvítězil ve své třídě, získal titul Rezervní šampion kategorie a následně vybojoval i titul pro nás nejvyšší, Šampion mladých (Overall Supreme Youngstock).
Klisnička Amerika Crown Princess (majitel slečna Barbora Korelusová) se ve své třídě umístila na druhém místě, velmi pěkně se předvedla a přestože stále ještě není reálně ve výstavní kondici, máme dojem, že je velmi nadějná.
Děkujeme dosazené posuzovatelce, paní Kathy Sheil (Prefix Dukeshill), za kvalitní posouzení našich koní a odvahu, s kterou čelila vyjímečné nepřízni počasí. Děkujeme za pochopení všem, se kterými jsme se v průběhu výstavního dne nestačili náležitě pozdravit, či rozloučit a děkujeme, samozřejmě, i pořadatelům výstavy.

21.8. 2011  
35. BUNDESSCHAU DER IG - WELSH UND WELSH - CHAMPIONAT - Neustadt/Dosse 2011
JUGENDSIEGER LETOŠNÍ BUNDESSCHAU JE Z ČESKÉ REPUBLIKY!
Snový areál Zemského hřebčína Neustadt/Dosse nedaleko Berlína se stal dějištěm velkolepého úspěchu našeho mladého welsh cob hřebce HOREB JD.
HOREB JD nejprve zvítězil ve velmi dobré společnosti početné třídy 1-2-letých klisen a hřebců welsh cob, což již samo o sobě nám všem vehnalo slzy štěstí do očí a následně získal i titul tohoto výstavního dne nejvyšší - Jugendsieger
Zisk titulu Jugendsieger - Vítěz mladých všech sekcí - byl pro nás téměř neuvěřitelný. Tolik nádherných, perfektně připravených představitelů všech sekcí zůstalo stát za námi!
Děkujeme dokonalým organizátorům, všem sponzorům a rovněž i oběma váženým posuzovatelům výstavy, panu Henk van Dijk (Prefix Ruska&River) a paní Joanně Sheil (Prefix Dukeshill), za tento nádherný den, který se zcela nesmazatelně zapsal do našich srdcí! (Na foto je Mrs. Joana Sheil)
Komletní výsedky naleznete na webových stránkách německé IG-WELSH.

14.8. 2011  
PONY v Zámecké zahradě
V zahradě zámku Mladá Vožice dnes proběhla II. výstava pony plemen. I pro tentokrát zůstali naši welsh pony&cob doma, protože hlavním protagonistou dnešního dne byl náš syn Bartoloměj, který s klisnou Whitney v. stal Marshy absolvoval svou první veřejnou premiéru v sedle a hned v několika disciplínách vybojoval své první jezdecké trofeje. Rovněž i v silné třídě "Mladý vystavovatel" se umístil na krásném třetím místě.
Klisnička Dinky of Amerika nás také potěšila, ve své třídě zvítězila a byla velmi dobře hodnocena posuzovateli, jimiž byla paní Táňa Bruková a pan Josef Fencl.
Děkujeme! Opravdu krásný den nejen pro našeho syna, ale i pro nás!

30.7.2011  
III. Shetland Pony Show - Chomutov
Pro tentokrát žádní welsh pony&cob...
Naši synové, Jonáš a Bartoloměj, v tento den společně předvedli nejen sami sebe, ale rovněž své dvě klisny shetland pony, z Holandska importovanou klisnu Whitney v.stal Marshy a její dceru Dinky of Amerika. Bartoloměj získal, ve třídě Mladý vystavovatel - Děti, krásné čtvrté místo a po celý den již odmítal pustit vodítko bratrova poníka a Jonáš se, ve velmi silně obsazené třídě Mladý vystavovatel - Junior (17 účastníků), umístil na čvrtém místě rovněž. Dinky of Amerika získala v početné třídě hříbat pod matkou třetí místo a její výstavně zkušená maminka ve třídě černých klisen čtyřletých a starších, třetí místo taktéž. Velký den pro naše děti!
Děkujeme posuzovatelům, manželům Denise a Janu Fritz Vegter a pořadatelům výstavy, JK Dominika a JK PZOO Chomutov! Více informací a kompletní výsledky naleznete na webových stránkách Svazu chovatelů shetland pony.

18.-21.7.2011  
Royal Welsh Show 2011
V tomto termínu proběhl další ročník RWS. Mnoho fotografií a informací, včetně kompletních výsledků naleznete na těchto adresách: www.rwas.co.uk a www.welshwelshcobs.co.uk. Záznam některých tříd najdete na www.s4c.co.uk.
Na fotografii (autor pan Henk van Dijk) je hřebec welsh mountain pony Bruinderink's Arno, loňský šampion a letošní rezervní šampion "harness class".
Připomínáme, že seminář s panem Teo Barthem a panem Henk van Dijkem věnovaný velšským plemenům a show zápřeži, proběhne v Hřebčíně Amerika v termínu 17.-18.9.2011

20.7.2011  
Novým majitelem klisny welsh pony of cob type Erfan Cadi-Mai se stala naše přítelkyně, slečna Julie Hábová z Kožlan, Statek u Kevina. Cadi-Mai bude dělat společnost další klisně, která v našem hřebčíně vyrostla, klisně welsh pony of cob type Iron Nina. Další dobrou zprávou je, že Iron Nina bude mít na jaře 2012 hříbě po našem welsh cob hřebci Pretoria Ramirez a tak se dá očekávat, že v Kožlanech už brzo bude více krve velšské, než-li české! :) Přejeme vám všem hodně štěstí!

20.7.2011  
Novým majitelem welsh cob klisny Zonneweide Cadi Tywysoges Duu je slečna Alena Švecová z Borotína. Vzhledem k tomu, že naše bývalá Černá Princezna bydlí "přes kopec", věříme, že se nám neztratí z očí. Budeme se těšit na jaro 2012, kdy se Cadi Duu má narodit hříbě po našem welsh cob hřebci Brynseion Trahern. Přejeme nové majitelce, naší milé přítelkyni a nepostradatelné pomocnici, Aleně, aby s Cadi dosáhla všeho, co si předsevzala a příští rok přibyla do Borotína malá "holčička"!

3. 7. 2011  
33. Regionalschau BAYERN - Welsh Pony und Cob Schau
V tomto termínu se konala ve velmi příjemném areálu Reitenlage Schreiner v Ernsgadenu 33. Regionalschau Bayern. Posuzovateli pro tuto výstavu byl pan Geraint Jones z Walesu, prefix NEBO a pan Henk van Dijk z Holandska, prefix RUSKA a RIVER. Právě výše zmiňovaní pánové byli pro nás největším lákadlem výstavy, ale ani dokonalá organizace výstavy, výborné zázemí a velmi milí a ochotní organizátoři, nás v ničem nezklamali. Výstava byla velmi dobře obsazena, přestože bylo přihlášeno jen 71 koní, bylo k vidění mnoho pěkných pony čistokrevných sekcí, protože Wpbr bylo předvedeno jen pár, ovšem, podle našeho názoru, v dobré kvalitě.
Náš hřebčín zde reprezentoval dvouletý hřebec welsh cob Horeb JD, který se ve své třídě umístil na druhém místě. Po dlouhé cestě a noci strávené v boxe vedle říjící klisny, jsme v neděli vystavovali již jen krásného, velmi dobře poučeného a hodného "valacha"!:)
Nádherná výstava, krásně prožitý den.
Děkujeme všem!

25.6. 2011  
Mezinárodní Šampionát WELSH PONY&COB Pardubice
Děkujeme našim přátelům a majitelům našich odchovů, kteří svou návštěvou podpořili nejen nás, ale i ostatní vystavovatele! Děkujeme, samozřejmě, i těm, kteří již nevydrželi nekonečné organizační zmatky letošního ročníku a odjeli domů dříve! Děkujeme našim úžasným a nepostradatelným pomocnicím!
Děkujeme panu John Llewellyn-James (www.avonvalley.co.uk) za krásné, přínosné a zábavné posouzení našich "nejkrásnějších" poníků!
Horeb JD - vítěz třídy dvouletých hřebečků sec. D, Reservní šampion mladých sekce D
Erfan Cadi Mai - druhé místo ve třídě tří a čtyřletých klisen sekce C
Jebeth Macy Fach - vítěz třídy pěti až sedmiletých klisen sekce D
Zonneweide Cadi Tywysoges Duu - druhé místo ve třídě klisen pěti až sedmiletých sekce D
Pretoria Ramirez - vítěz třídy hřebců sekce D osmiletých a starších, hřebec byl zařazen do Akceleračního programu.

19.6. 2011  
Dnešního dne poprvé stanul na "americké půdě" náš "staronový" palomino welsh cob Jebeth Solaris.
Jeho otcem je nádherný palomino welsh cob Jebeth Milky Way po Rhencullen Boots (Trevallion Flying Rocket) a matkou ryzka Jebeth Forbidden Planet po Rhencullen Tosh (Trevallion Flying Rocket).
Jsme velmi zavázáni jeho chovatelce, paní Jean Smith, že Jebeth Solaris mohl svou první zimu strávit na Pond Farm v Surrey a nemusel jako malé hříbě cestovat do drsné "České Sibiře".
Děkujeme Jean!


17.6. 2011  
Naší "profesionální" matce, klisně welsh mountain pony Thamen's Isolde (po Solidago Blanche z klisny Thamen's Fleur po Twyford Pepper), importované do České republiky z holandského hřebčína Thamen, se narodilo poslední naše letošní hříbě, tmavá hnědka welsh pony of cob type Amerika Pilli Pala. Izolda opět dostála své tradici, téměř všechna hříbata, která se v našem hřebčíně narodila, si naplánovala na dny naší vzácné nepřítomnosti. Tentokrát nás překvapila skutečně velmi mile, zdá se, že Amerika Pilli Pala by se mohla stát "velmi dobrou vizitkou" svého otce, našeho welsh cob "chlapce" Pretoria Ramirez.
Hodně štěstí!


16.6.- 19.6. 2011  V tomto termínu jsme opět využili nesmírné pohostinosti našich holandských přátel, paní Judith Alberts a pana Henk van Dijka, a strávili několik nádherných dní pod jejich střechou. Jen pár dní před naším příjezdem se v hřebčíně Ruska&River narodilo poslední letošní welsh cob hříbě, takže cesta byla, z pohledu chovatele a "fotografa", výborně načasována. Tentokrát se nám konečně také podařilo navštívit proslulou Rotterdamskou ZOO, jejíž návštěva byla příjemným zážitkem, přestože počasí se jinak předvedlo jen v těch nejnepřitažlivějších barvách.
Ještě jednou děkujeme za pohostinost, trpělivost a přístřeší nejen pro celou naši rodinu, ale i pro našeho nového welsh cob hřebečka Jebeth Solarise!8.6.2011  Rádi bychom touto cestou poděkovali televizi PRIMA, která mediálně podpořila případ týraného koně v nedaleké obci Jankov. Přestože se tomuto konkrétnímu koni, v důsledku nefunkčního zákonodártsví v ČR, nedaří pomoci, je možné, že zájem široké veřejnosti pomůže změnit stávající zákony ve prospěch týraných zvířat. Je nesmírně smutné a frustrující vědět, že pokud zvíře akutně potřebuje pomoc, nejsou orgány státní správy schopny odpovídajícím způsobem jednat. Děkujeme redaktorce Filipě Šebové a jejímu týmu, za čas, který tomuto případu věnovala a televizi Prima, která problematice týraných koní bude věnovat prostor v pořadu Soukromá dramata.29.5. 2011  Naší klisně welsh pony of cob type River Gipsy Queen (po Tremymor Sir Geraint z River Queen Of Hearts po Nebo Brenin) importované do České republiky z holandského chovu paní J. Alberts se dnes ráno narodil vysněný sabino roan hřebeček Amerika Gipsy King.
Otcem tohoto hříběte je nádherný, výstavně úspěšný a vyjímečně charakterní hřebec welsh pony of cob type Cefn Melyn Daniel (po Nebo Daniel z Peris Lady po Nebo Brenin).
Jsme velmi šťastni, že se nám podařilo získat tato vyjímečně kvalitní hříbata a nezbývá než doufat, aby jejich cesta životem byla stejná jako jejich první dny - krásná a slunečná. Ještě jednou, Henku a Judi, upřímně děkujeme za všechno!24.5. 2011  Naší klisně welsh pony of cob type Iron Kiara (po Tremymor Sir Geraint z Iron Princess Pebbles po Aberaeron Arbenigwr) importované do České republiky z holandského chovu pana T.J.Bartha se dnes ráno narodila "kopretinová" klisnička Amerika Daisy.
Otcem tohoto hříběte je nádherný, výstavně úspěšný a vyjímečně charakterní hřebec welsh pony of cob type Cefn Melyn Daniel (po Nebo Daniel z Peris Lady po Nebo Brenin).
Hodně štěstí!


15.5. 2011  Dnešního dne se z našeho syna Jonáše stal chovatel!
Jeho klisně Shetland pony Whitney v.stal marshy (po Malle v.d.zuudkaamp), importované do České republiky z Holandska, se dnes narodila klisnička Dinky of Amerika. Otcem této miniaturní holčičky je Willem van de schaapshoeve (po Mustang van bunswaard).
Velký den pro všechny!


7.5.2011  Glanusk Welsh Breeds Show

Na Royal Welsh Show výstavišti proběhla další z významných výstav roku - Glanusk Stallion Show. Oči chovatelů z České republiky byli v přeneseném slova smyslu upřeny ke třídě Noviců hřebců welsh cob, kde byl vystavován Vazan Cymro Du, hřebec českého chovu. Třídu Noviců (hřebci narození v roce 2007 nebo dříve, kteří nikdy nevyhráli ve třídě hřebců) posuzoval pan Rob Robinson z Ty'reos stud. Vítězem třídy se stal Trefaes Black Flyer, který se nakonec stal i "Supreme in Show", na místě druhém se v této třídě umístil Danaway Scrumpy Jack a třetí místo obsadil Vazan Cymro Du z chovu paní Richterové.
Na fotografii je "Supreme yearling" Donys Daybreak (sekce C) s chovatelem panem John Kirkem a "Show Presidentem" panem Dr. Winne Daviesem. Majitelem klisničky je paní Ilona Pykalainen - Finsko. Foto Ryan Wilson.
Gratulujeme všem!


25.4.2011  Naší klisně welsh pony of cob type Springflower Proud Mary (po Llanfihangel Comet z Ruska Pearly Princess po Ruska Mister Pearly King) importované do České republiky z holandského chovu pana Henk van Dijka se dnes, na "červené" pondělí, narodil hřebeček Amerika Pearly King.
Otcem tohoto hříběte je výstavně úspěšný, nádherný a charakterní hřebec welsh pony of cob type Cefn Melyn Daniel (po Nebo Daniel z Peris Lady po Nebo Brenin)
Přejeme tomuto velikonočnímu "králíčkovi", aby se stal skutečným "králem"!


23.4.2011 Lampeter Stallion Show 2011
Mnoho dalších fotografií z letošní Lampeter Stallion Show naleznete na "vždy aktuálních" stránkách www.welshwelshcobs.com
Jako "Supreme welsh cob" byl vybrán Horeb Tomboy, celkovým "Supreme Championem" pro rok 2011 se stal černý hřebec sekce C - Yrallt May Day Surprise (foto pan Henk van Dijk), který se se svou jezdkyní Maggie Simons prezentoval v jezdeckých třídách. Rezervním "Supreme Championem" celé výstavy pak byl hřebec welsh pony - Boreton White Prince. Českou republiku na této výstavě zastupoval hřebec Vazan Cymro Du, který se umístil na druhém místě ve třídě plemenných hřebců welsh cob "outside Wales" - mimo Wales. Přestože v této třídě byla předvedena jen tři zvířata, děkujeme paní Richterové za reprezentaci naší republiky na této významné výstavě. Samozřejmě, srdečně gratulujeme všem!

23.4.2011 Lampeter Stallion Show 2011
O tomto nádherném velikonočním víkendu proběhl ve Walesu jubilejní 50. ročník jedné z nejvýznamnějších výstav roku, Lampeter Stallion Show. Srdečně gratulujeme do rodného hřebčína našeho welsh cob hřebce Horeb JD rodině Rees k úžasnému výsledku jejich plemenného hřebce Sup CH Horeb Tomboy (Horeb Euros x Winmark Ebrill Cawodi), který se v letošním roce stal "1st Mid Wales Stallion Class, Champion Sec D Stallion, Welsh Cob Champion Lampeter 50th Anniversary Show".
Fantastický kůň, fantastický výsledek!

12.3. 2011 
Při naší poslední cestě do Nizozemí jsme opět měli možnost navštívit hřebčín Iron Stud našeho přítele pana Teo Bartha. Pan Teo Barth je několikanásobný mezinárodní šampion dvojspřeží, vítěz mnoha národních i mezinárodních závodů v jedničkách i párách a také jezdec a trenér Royal Welsh Show vítěze (harness-class) pro sekci A+B roku 2010. Pan Teo Barth právě připravuje pro harness-class třídy také nádherného hřebce Welsh pony of cob type Nebo Taran. Rádi bychom již nyní upozornili všechny příznivce velšských plemen, že v termínu 17.-18.9.2011 bude v hřebčíně Amerika probíhat seminář věnovaný show-zápřahu s panem Teo Barthem a souběžně s ním také seminář věnovaný chovu a výstavnictví, kde bude své zkušenosti předávat renomovaný posuzovatel a dlouholetý úspěšný chovatel pan Henk van Dijk a paní Judith Alberts, která je rovněž významnou a zkušenou chovatelkou a posuzovatelkou. Rádi bychom panu Teo Barthovi, panu Henk van Dijkovi a také paní Judith Alberts poděkovali za ochotu se o své vědomosti podělit s českými "velšskými nadšenci" a věříme, že se seminář setká s vaším ohlasem.

11.3. 2011 Novou obyvatelkou našeho hřebčína je šestiletá klisna Shetland pony Whitney v. stal marshy po Malle v.d.zuudkaamp z Kelly v.stal marshy. Tato klisna byla do České republiky importována z holandské stáje Liebas a ve skutečnosti je "velkým", opožděným, vánočním dárkem našeho staršího syna Jonáše.
Prvním pony našeho syna byl nezapomenutelný, černý Shetty Blesk a náš syn byl, je a pravděpodobně bude, navždy přesvědčen, že nejkrásnější kůň na světě je právě Shetland pony. Věříme, že oba naši kluci se budou o Whitney dobře starat a obětavého Ježíška nezklamou. Děkujeme manželům Wilfried a Karin ten Dam-Molenkamp z hřebčína Liebas, že nám pomohli vybrat toho pravého pony pro našeho syna a děkujeme také panu Henk van Dijkovi a paní Judi Alberts z hřebčínů Ruska&River, že se nám o klisnu několik týdnů vzorně starali a pomohli nám s jejím transportem.

8.3. 2011 

Novým majitelem hřebečka welsh mountain pony Langevoren Rhion (po Langevoren Caruso z Langevoren Rachel) je paní Pavla Růžičková s rodinou z Dubnice. Rhion bude v Dubnici dělat společnost letošnímu welsh cob hřebečkovi Amerika Ruler Hill. Přejeme oběma mladým "chlapcům" a jejich majitelům skutečně hodně štěští, spokojenosti a vzájemného porozumění!

5.-6.3. 2011 V těchto dnech proběhla v jezdeckém areálu brněnské Panské Líchy další klinika s panem baronem Arthur Kottas-Heldenbergem.Tématem tohoto soustředění bylo sportovní drezurní jezdectví a bylo možné sledovat práci mladých koní s poměrně nezkušenými jezdci, ale i koně připravené pro stupeň Grand Prix.
Bohužel ani zde, na Panské Líše, nebylo vidět příliš mnoho tváří aktivních českých drezurních jezdců a ani počty přihlížejících diváků nebyly vysoké. Pan baron Kottas je učitelem nezvyklých kvalit a možnost sledovat jeho způsob práce s koňmi i jezdci by měla být přínosem každému zájemci o sedlové disciplíny. Rádi bychom zde znovu připomenuli, že plemeno Welsh cob je plemenem velmi vhodným pro klasické drezurní ježdění. Talent a vlohy tohoto plemene pro tyto disciplíny ukázal drezurnímu světu pan Miloš Welde Zavadil. Doporučujeme všem příznivcům plemene si činnost a úspěchy hřebčína Gschwendthof pana Welde Zavadila dohledat.

21.1.2011 HLEDÁME TEAM !
Každý, kdo má zájem být jezdecky a chovatelsky vzděláván nebo chce pomoci s výstavní sezónou 2011 v ČR i zahraničí, je vítán! Hledáme pracující studenty preferující práci s velšskými plemeny, drezurní ježdění a show zápřah, brigádníky pro zabezpečení provozu o víkendech a svátcích. Ustájení vlastního koně možné. Dobrá dostupnost z Prahy, Benešova, Tábora.
Těšíme se na vás!

1.1.2011 Novým majitelem našeho letošního welsh cob hřebečka Amerika Ruler Hill je paní Pavla Růžičková s rodinou z Dubnice.Amerika Ruler Hill bude v hřebčíně dělat společnost hřebečkovi Amerika Maasdam až do jara.
Přejeme novým majitelům všechno nejlepší a věříme, že Rulík nalezne v Dubnici ten nejlaskavější domov. Hodně štěstí!

24.12.2010 Přejeme krásné prožití Vánočních svátků a úspěšný Nový Rok 2011 všem našim přátelům, příznivcům a majitelům našich odchovů.
Merry Christmas!
Happy New Year!

11.12.2010 Dnes odcestovala do svého nového domova naše letošní klisnička welsh cob Amerika Crown Princess, její novou majitelkou je slečna Barbora Korelusová z Chebu. I přes nepřízeň počasí všichni v pořádku dorazili domů a Princess se již zdárně aklimatizuje ve své nové stáji. Zpráva, že "Princezna zvládla cestu úžasně a chovala se jako profík" byla stejně příjemná jako ujištění, že se tato nová dvojice bude snažit nás "nezklamat a nedělat nám nikde ostudu". Přáli bychom všem našim odchovům, aby jejich noví majitelé byli vždy tak zodpovědní, nadšení a milí jako nová majitelka Crown Princess.
Přejeme slečně Korelusové, aby "naše" malá Princezna beze zbytku splnila všechna její očekávání a obě spolu prožili mnoho krásných let!

17.-18.11.2010 V NH Kladruby n. L. proběhl v těchto dnech seminář s jedním z deseti nejlepších žijících učitelů drezury světa panem baronem Arthur Kottas-Heldenbergem, který dlouhá léta zastával funkci šéfjezdce ve Spanische Hofreitschule ve Vídni. První přednáška byla věnována problematice práce na ruce a metodice přípravy mladých koní a náplní druhé přednášky byla práce na lonži a výuka korektního sedu jezdce podle metodiky Spanische Hofreitschule Wien.
Filosofie práce s koněm podle pana Arthura Kottase-Heldenberga je filosofií, která jezdce učí koně bezvýhradně respektovat a ctít, následně pak bezpodmínečně hledat chyby vždy jen ve svém přístupu, metodice a korektnosti sedu. Obě přednášky byly prostoupeny zářivou aurou klidného, trpělivého a laskavého přístupu, který člověka nutil k zamyšlení, nad vlastním přístupem k jezdecké problematice a vztahu ke koni.
Skutečně potěšující bylo slyšet z úst pana reitmeistera, že plemeno welsh cob je plemenem velmi vhodným pro klasickou drezuru a práce s těmito koňmi může přinést ty nejlepší možné výsledky.
Možnost prožít dva dny ve společnosti tohoto skutečně vyjímečného jezdce, trenéra a člověka nám přinesla zkušenost, ze které budeme čerpat po celý zbytek našeho života. Díky tomuto setkání, jsme získali nepředstavitelně mnoho inspirace pro práci s našimi koňmi. Děkujeme!

13.-14.11.2010 V prostorách Brabant Halle v historickém městě S-Hertogenbosh (Holandsko) se konal již 29. ročník veletrhu Equirience - Paard&Koets. Tento veletrh, specializovaný na vozatajský sport, se každoročně stává centrem setkání všech příznivců zápřeže z celé Evropy. Tento ročník je již ročníkem třetím, který jsme navštívili a opět jsme byli nabídkou vystavovatelů, atmosférou i doprovodným programem veletrhu nadšeni. Vzhledem k faktu, že se zde prezentují i plemenné knihy a chovatelské spolky a rok 2010 je rokem 40 výročí vzniku holandské organizace WPCV, sdružující chovatele velšských plemen, byl po tři dny vyhrazen prostor na velkém předvadišti prezentaci welsh pony a cob. Přátelská atmosféra mezi členy sdružení a výkony předvedených pony a cob v zápřeži nás nesmírně potěšili. Bylo by krásné, pokud by mezi chovateli v České republice byla schopnost komunikace a spolupráce rovněž tak příjemná a konstruktivní jako je mezi chovateli v Holandsku.
.

placing gif
placing gif placing gif

1.11.2010 Zpět z Holandska do České republiky s námi cestoval náš nový hřebeček welsh pony of cob type Twyford Epoch a také valach irského tinkera Shorty. Shorty, jehož domovem byl dlouhá léta hřebčím Jebeth paní Jean Smith, se z našeho hřebčína přesune společně s Amerika Lentilkou ke svým novým majitelům, kterými je rodina Tomanova z Rozsoch. Rádi bychom, aby oba tito skutečně milí a okouzlující pony, byli ve svém novém domově skutečně šťastní a spokojení.

placing gif
placing gif
placing gif
placing gif placing gif

31.10.2010 Později jsme se všichni, pan T. Bart, náš dokonalý průvodce pan Henk van Dijk, časopis Koně a hříbata i my, přesunuli do Dordrechtu, kde sídlí Stal Kaszicht pana Andriese de Geuse. Tato stáj je domovem fenomenálního hřebce welsh mountain pony Bruinderink's Arno , kterému se podařilo v letošním roce zvítězit na Royal Welsh Show . Hřebec byl pro naše fotoaparáty předveden v krásném prostředí místního fotbalového klubu a naprosto nám vynahradil, že jsme jeho dokonalé chody nemohli obdivovat na RWS.V této stáji se kromě jiných koní připravuje pro show zápřah dědeček našeho Bernarda, hřebec Shamrocklake the Cool Colonell , který od naší poslední návštěvy dospěl a jeho krása nám brala dech. Nádherné fotografie i článek, který vás podrobně seznámí s historií a úspěchy obou těchto stájí naleznete v nejbližších měsících na našich stránkách i v časopise Koně a hříbata..

placing gif
placing gif
placing gif
placing gif placing gif

31.10.2010 Rádi bychom poděkovali našemu příteli, panu T. Barthovi z hřebčína Iron Stud, který nám v odpoledních hodinách předvedl své dvojspřeží klisen welsh pony of cob type. Klisny byly dokonale připravené, kočár i oblečení vozataje stylové a jejich předvedení v historických částech města úžasné!

placing gif
placing gif
placing gif
placing gif placing gif

31.10.2010 Přestože nedělní počasí opět nebylo nejvlídnější, navštívili jsme jeden z nejúspěšnějších hřebčínů věnujících se welsh pony sec. B v současném Holandsku. Stougjeshoeve stud je domovem vynikajícího hřebce Cwrtycadno Cymro. Fotografie z této návštěvy a článek o tomto hřebčíně naleznete v nejbližší době na našich webových stránkách a v časopise Koně a Hříbata.

placing gif
placing gif
placing gif
placing gif placing gif

30.10.2010 V překrásném areálu De Hengstenstal van De Nieuwe Heuvel v Lunterenu organizovala v tomto termínu European Hackney Society Hackney Show nazvané „Ballerina of the Show Ring“. Kdo neměl to štěstí (v České republice se s Hackney ještě stále nemůžeme setkat) a Hackneye v akci neviděl, ten musí věřit, že se o skutečné baleríny jedná. Asi žádné plemeno koní nemá tak fantastickou akci a lehkost pohybu.
Přestože se nejednalo o naše první setkání, byli jsme podívanou na tolik nádherných představitelů plemene okouzleni. Vzhledem k tomu, že Hackney je velmi těsně spjat s historií chovu a vývojem plemene Welsh cob, naleznete na našich stránkách a pravděpodobně i časopise Koně a hříbata článek věnovaný tomutu specifickému a vyjímečnému plemenu koní.

placing gif
placing gif
placing gif
placing gif placing gif

30.10.2010 Přestože počasí nám tento den nebylo příliš nakloněno, navštívili jsme Langvennen stud nedaleko Oisterwijku. Tento hřebčín se věnuje chovu welsh mountain pony a naleznete zde pony těch nejlepších starých krevních linií. Fotogalerie a článek o tomto hřebčíně a jeho historii opět bude v nejbližších týdnech k dispozici, jak na našich webových stránkách, tak i v časopise Koně a hříbata. Vidět stádo nádherných chovných klisen v pošmourném, ale přesto barevném podzimu, byl pro nás fantastický zážitek.

placing gif
placing gif
placing gif
placing gif placing gif

29.10.2010 V tomto termínu jsme opět navštívili naše nekonečně laskavé přátele paní Judith Alberts a pana Henk van Dijka z holandských hřebčínů Ruska&River.
Do Holandska s námi tentokrát cestoval i časopis Koně a hříbata , který společně s námi navštívil několik významných holandských hřebčínů a stájí. Reportáže a fotografie z této akce si budete moci v nejbližších týdnech přečíst a prohlédnout nejen na stránkách našeho hřebčína, ale bude jim věnován také prostor v časopise Koně a hříbata.
První, páteční, den jsme celý strávili fotografováním koní hřebčína Ruska, který je největším a nejstarším chovem welsh cob v Holandsku.
Článek mapující historii tohoto hřebčína naleznete na našich stránkách v nejbližších dnech a v časopise Koně a Hříbata v nejbližších měsících.Rádi bychom zde, ještě jednou, poděkovali za nás a i za redakci časopisu oběma našim hostitelům, nejen za jejich neobyčejnou pohostinnost, ale i za čas, který nám všem nezištně věnovali.
Děkujeme !!!

placing gif
placing gif
placing gif
placing gif placing gif

28.10.2010 Slovenský teplokrevník Lupin ( otec Laretto Diavolo, z matky po Silvio II ) s námi dnes cestoval do Holandského Riethovenu. Jeho novým majitelem je pan Paul van Riet, který je také majitelem valacha welsh pony of cob type Amerika Ideal.
Věříme, že Lupin ve svém novém domově bude, tak jako Ideal, dobře reprezentovat český chov a svému novému majiteli bude dělat jen radost, protože od prvního dne, kdy u nás spatřil světlo světa, byl vždy pozitivní a laskavý. Přejeme tedy hodně štěstí!

placing gif
placing gif
placing gif
placing gif placing gif

8-10.10.2010 Hřebčín Ruska&River
V tomto termínu jsme opět po pár měsících navštívili holandský hřebčín Ruska&River. Domů jsme si odváželi klisnu Iron Kiara, která zde byla připuštěna hřebcem welsh pony of cob type Cefn Melyn Daniel (Nebo Daniel) a novou obyvatelku našeho hřebčína, klisnu welsh pony of cob type, sedmiletou klisnu River Gipsy Queen.
Tato klisna je rovněž připuštěna hřebcem Cefn Melyn Daniel a rádi bychom i zde znovu poděkovali paní Judith Alberts za to, že jsme se mohli stát novými majiteli této krásné a charakterní klisny s hvězdným původem (Nebo Brenin)! Opět nás v Holandsku provázelo nádherné počasí a proto se nám podařilo udělat mnoho krásných fotografií. Fotky z jara a podzimu v hřebčíně Ruska&River si budete moci prohlédnout během několika dní v galerii.
Děkujeme, Henku a Judi, za Gipsy, pohostinost, trpělivost a „květinový vůz“ nádherných chryzantém!

placing gif
placing gif
placing gif
placing gif placing gif

5.10.2010 Chtěli bychom dodatečně touto cestou pogratulovat do holandské stáje Kaszicht panu A. de Geusovi k fantastickému vítězství na letošní Royal Welsh Show.
Hřebec welsh mounain pony Bruinderinks Arno, který je v majetku pana A. de Geuse ze stáje Kazsich, a na jehož výcviku a tréninku se významnou měrou podílel také pan T. J. Barth ( Iron Stud - chov welsh pony of cob type, zápřež ve dvojspřeží a tandemu) se stal vítězem Royal Welsh Show 2010 pro sekci A+B ve třídě show zápřah.(harness class) Za všechny obdivovatele z České republiky posíláme do Dordrechtu a Gravendeelu gratulace!

placing gif
placing gif
placing gif
placing gif placing gif

12.9.2010  Dnes opět navštívila náš hřebčín fotografka a šéfredaktorka časopisu Koně a Hříbata slečna Zuzana Buráňová.
K všeobecnému překvapení skutečně svítilo slunce a podařilo se nafotit jak hřebce welsh cob, tak i klisny welsh cob s letošními hříbaty. Slunce vydrželo až do pozdního odpoledne a stihlo se tedy nafotit i stádo mladých a chovných welsh pony a cob na pastvinách. Rádi bychom poděkovali Zuzaně Buráňové a všem, kteří nezdolně celé odpoledne pobíhali sem a zase tam! Fotografie z dnešního focení naleznete v nejbližších týdnech ve fotogalerii.

placing gif
placing gif
placing gif
placing gif placing gif

30.8.2010  Dnes absolvoval budoucí obyvatel Hřebčína Amerika ? palomino hřebeček welsh cob - Jebeth Solaris svou letošní druhou výstavu.Ve třídě hříbat se na Edenbridge Show umístil na druhém místě. Chovatelka paní Jean Smith nám napsala, že pan posuzovatel řekl, že pokud by se tento den uděloval titul Supreme Champion v dobrém chování a vystupování, získal by ze všech předváděných zvířat tento titul Solaris. Máme velkou radost, právě takový titul bychom získávali s našimi koňmi nejraději!
Hřebeček Jebeth Solaris se narodil 5.7.2010 a jeho otcem je nádherný palomino hřebec Jebeth Milky Way po Rhencullen Boots. Matkou je klisna Jebeth Forbidden Planed po Rhencullen Tosh.
Hřebeček welsh cob Jebeth Solaris bude importován, díky laskavému a ohleduplnému přístupu své chovatelky, až na jaře příštího roku. Ještě jednou, Jean, mnohokrát děkujeme!

placing gif
placing gif
placing gif
placing gif placing gif

30.8.2010  Titulní straně časopisu KONĚ A HŘÍBATA 9/2010 dominuje náš plemenný hřebec welsh cob - Pretoria Ramirez.
Příloha tohoto čísla také obsahuje plakát s fotografií naší palomino klisny Jebeth Macy Fach a Slovenského teplokrevníka Lupina.V časopise naleznete článek věnovaný plemeni Welsh Cob. Děkujeme šéfredaktorce Zuzaně Buráňové, že ve svém časopise našla prostor k propagaci plemene welsh cob, což jistě napomůže zvýšit popularitu plemene welsh cob v České Republice.

placing gif
placing gif
placing gif
placing gif placing gif

15.7.2010  Díky laskavé nabídce paní Jean Smith z hřebčína Jebeth se nám pro náš hřebčín podařilo získat nového, nadějného hřebce sekce C.
Twyford Epoch se narodil v roce 2008 a spojuje v sobě námi preferovanou barvu, kvalitní krevní linie a jeho velkým přínosem je, že oba jeho rodiče jsou nejvyšším možným způsobem prověřeni také ve sportu.
Otec Epocha, hřebec Henstead Rhodri, se opakovaně stal "Nejlepším z plemene" na prestižní londýnské olympii.
V roce 1995 dokonce získal celkové třetí místo v "best of breed at olympia" a v roce 1996 se umístil na celkovém čtvrtém místě. Stal se také šampionem Olympia kvalifikační sekce na "NPS Championship Show" v roce 1997.
Matka Epocha velmi úspěšně soutěžila v pracovních "Working Hunter Pony" třídách.
Děkujeme, Jean !

placing gif
placing gif
placing gif
placing gif placing gif

3.7.2010  Národní výstava velš pony a cob, Regionální výstava shetland pony a malých plemen koní - Plasy Posuzovateli pro tuto výstavu byli paní Sandra Seward a pan Charles Seward - Windwillow Stud.
www.shetlandsinwales.co.uk/windwillow-stud.
Tato výstava byla pro nás přínosná především díky zkušenostem, které zde naši mladí získali. Bohužel, akreditaci pro některé velšské sekce, tito, jinak velmi příjemní, posuzovatelé, nemají a výstavní výsledky tedy nebyly příliš určující. Největší radost nám udělal náš desetiletý syn Jonáš, který se ve velmi silně obsazené třídě Mladých vystavovatelů umístil s teprve dvouletou klisničkou na 3. místě. Výstavní výsledky naleznete na www.welsh.cz.
Děkujeme organizátorům, za všechno vynaložené úsilí, které přípravě této akce věnovali!
Rádi bychom zde také ještě jednou poděkovali za milou a mimořádně přínosnou společnost, kterou nám během celého horkého výstavního dne dělali naši přátelé - paní Judith Alberts a pan Henk van Dijk a samozřejmě také děkujeme našim pomocníkům -slečně Tereze Kustošové a panu Martinu Splavci.
Fotogalerii z výstavy si můžete prohlédnout zde. Autorem fotografií je pan Henk van Dijk.

placing gif
placing gif
placing gif
placing gif placing gif

19.6.2010  Mezinárodní šampionát welsh pony a cob. Posuzovatelé pan Owen Jones (www.nebostud.com ) a pan Edwin Prosser (www.mintfield.com ). Tato výstava byla pro náš hřebčín úspěšná nejen co do počtu získaných pohárů a rozet. Vyjma Erfan Cadi-Mai byla pro všechny naše zúčastněné koně tato akce jejich výstavní premiérou a všichni zvládli bez zaváhání nejen transport, ale i ruch výstaviště a mnoho dalších požadavků, které na ně byli ve výstavním kruhu kladeny. Zpět domů na Ameriku jsme si odváželi čtyři vítěze třídy a rezervního šampiona sekce C.
Rádi bychom poděkovali celému organizačnímu týmu za úsilí, které přípravě této akce věnovali!
Bernard - vítěz třídy roční a dvouletí hřebci sekce A. Erfan Cadi-Mai - vítěz třídy roční a dvouleté klisny sekce C, rezervní šampion sekce C. Horeb JD - vítěz třídy roční a dvouletí hřebci sekce D. Jebeth Macy Fach - vítěz třídy klisen tří a čtyřletých sekce D, HPK, Akcelerační program.
Fotogalerii z výstavy si můžete prohlédnout zde.

placing gif
placing gif
placing gif
placing gif placing gif

18.6.2010  Během posledních měsíců bylo z našeho hřebčína prodáno několik koní. Tito koně byli dlouhou dobu členy naší „rodiny“ a proto bychom byli velmi rádi, pokud by ve svých nových domovech byli šťastní a spokojení. Všem novým majitelům přejeme, aby naši koně naplnili ve všech směrech jejich očekávání.
Hodně štěstí !!!
Rhencullen Wizard – novým majitelem je slečna Veronika Náměstková.
Amerika Lentilka – novými majiteli je rodina Tomanova.
Amerika Gratulace – novým majitelem je paní Klimešová
Rudolfo Perfekta -14 - novým majitelem je pan Absolon.

placing gif
placing gif
placing gif
placing gif placing gif

17.6.2010  Naší klisně Zonneweide Cadi Tywysoges Duu (po Liezelshof Magic z Ruska Gwen po Nebo Daniel) importované do České republiky z holandského chovu pana P. de Rade se dnes ráno narodila
klisnička Amerika Crown Princess.
Otcem tohoto hříběte je Rhencullen Wizard (po Ruska Mab Y Brenin).
Přejeme našemu poslednímu letošnímu hříběti, aby ho na cestě životem potkalo jen to nejlepší!

placing gif
placing gif
placing gif
placing gif placing gif

6.6.2010  Naší klisně Zonneweide Rhythm'n Blues (po Liezelshof Magic z Ruska Rowena po Nebo Sportsman) importované do České republiky z holandského chovu pana P. de Rade se dnes ráno narodil hřebeček - vraník Amerika Ruler Hill.
Otcem tohoto hříběte je hřebec Rhencullen Wizard (po Ruska Mab y Brenin).
Tak tedy, přesně po týdnu můžeme opět přát všechno nejlepší dalšímu novému obyvateli našeho hřebčína !.

placing gif
placing gif
placing gif
placing gif placing gif

4.-5.6.2010  A zase Nizozemí !
Protože klisna Springflower Proud Mary byla již zjištěna jako březí (otcem hříběte je Cefn Melyn Daniel), cestovala s námi zpět do České republiky.
Společnost jí v průběhu dlouhé a horké cesty dělal roční hřebeček welsh mountain pony - Langevoren Rhion (po Langevoren Caruso, z Langevoren Rachel po Langevoren Napels).
Tento náš nový přírůstek má hvězdný původ a získali jsme ho, jak také jinak, opět díky laskavé pomoci našich přátel z hřebčína Ruska&River.
Na fotografii je šestitýdenní hřebeček sekce D - po Rhencullen Play-Boy z Ruska Carnation po Nebo Celebration.

placing gif
placing gif
placing gif
placing gif placing gif

29.5.2010  Naší klisně Broughton Macy Gray ( po Broughton True Flyer, z Dwyfor Cyfaill po Dwyfor Supersonic) importované do České republiky z chovu hřebčína Jebeth paní Jean Smith se dnes narodil hřebeček - ryzák Amerika Maasdam. Otcem tohoto krásného hříběte je Rhencullen Wizard (po Ruska Mab Y Brenin, z Grovehouse Phoenix po Maysmynach Welsh Flyer).
Přejeme tomuto novému obyvateli našeho hřebčína všechno nejlepší !

placing gif
placing gif
placing gif
placing gif placing gif

24.4.2010  WPCW Premium Stallion and Youngstock Show
Všechny informace a kompletní výsledky naleznete na adrese pořádající organizace www.wpcv.nl
Výstava probíhala ve velmi pěkném a plně vybaveném areálu Zilfia's Hoeve v Houtenu. Posuzovateli pro tuto výstavu byli paní Phillipa Owens (Cascob stud) pro sekci A a B a pan Peter Gray (Thorneyside stud) pro sekci C a D.
Pro nás začala výstava nešťastně. Při vykládání z přepravníku propadla Erfan Cadi Mai panice, přeskočila do přední části přepravníku a celá situace vypadala v jednu chvíli velmi dramaticky. Nakonec se vše, naštěstí, obešlo bez vážných zranění. Cadi Mai ovšem, jak se ukázalo ve výstavním kruhu, začala výrazně kulhat a nakonec jsme litovali, že jsme klisnu neodhlásili. Přestože bylo prostředí haly a jejího okolí velmi rušné, předvedla se velmi klidně a vyrovnaně a získala druhé místo ve třídě dvouletých klisen.
Springflower Proud Mary se předvedla výborně. Ve své třídě zvítězila a získala titul Reserve Youngstock Champion sec. C. Vzhledem k její únavě způsobené dlouhou cestou a absenci výstavních zkušeností, máme z jejího úspěchu velkou radost. Naše fotografie naleznete ve fotogalerii.

placing gif
placing gif
placing gif
placing gif placing gif

23.4.2010  Navštívili jsme nádhernou, světově proslulou, výstavu tulipánů v zahradě Keukenhof. Každému, kdo navštíví Nizozemí v tomto ročním období, doporučujeme tuto výstavu navštívit. Pokud budete mít zájem, více nformací naleznete na adrese www.keukenhof.nl
Ve fotogalerii si můžete prohlédnout naše opravdu barevné fotografie.

placing gif
placing gif
placing gif
placing gif placing gif

22.-25.4.2010  Návštěva Holandska
V těchto dnech jsme opět využili nesmírné pohostinnosti našich nizozemských přátel. Do hřebčínů Ruska&River jsem odváželi k hřebci Cefn Melyn Daniel (jedním z mnoha výstavních úspěchů tohoto syna Nebo Daniela je 4. místo na RWS 2008) naše klisny Iron Kiara a Springflower Proud Mary. Zpět domů do České republiky s námi cestovala naše nová klisna sekce C - Erfan Cadi Mai. Rádi bychom i zde ještě jednou poděkovali našim hostitelům za dokonalou a laskavou péči, kterou věnovali našim koním a nám!

placing gif
placing gif
placing gif
placing gif placing gif

12.4.2010  Dnes přicestovala z Walesu do Holandska naše nová klisna sekce C. Tuto klisnu jsme vybírali pro českého zájemce, který ale klisnu odřekl. Nemilá situace nás ale nakonec potěšila, protože Erfan Cadi-Mai má nejen vynikající původ, ale především vypadá, že by mohla být ideální partnerkou pro Springflower Proud Mary. Rádi bychom z těchto klisen sestavili dvojspřeží.

placing gif
placing gif
placing gif
placing gif placing gif

11.4.2010  Letošní zima byla tak bohatá na přívaly sněhu, že v prvních měsících roku jsme museli všem našim koním dopřát odpočinek na výbězích.Vyjma udržovaných, kluzkých cest, již nebylo kde jezdit.
Ve fotogalerii si můžete prohlédnout překvapeného Pretoria Ramireze při jedné z jeho prvních letošních jízdárenských lekcí. Už zase práce?

Pro více fotografií klikněte zde

placing gif
placing gif
placing gif
placing gif placing gif

24.3.2010  Dnes jsme poprvé zapřáhli Trenewydd King Flyera do nového gigu. Tento nádherný kočár jsme získali díky laskavé nabídce pana T.J.Bartha a zakoupili jsme ho, protože považujeme za důležité, předvádět velšské coby ve skutečně stylové zápřeži. Již od prosincové návštěvy Holandska nám stál ukrytý pod plachtou. Nekonečné záplavy sněhu nás na Americe téměř odřízly od světa se zapřaháním byl pro několik posledních měsíců konec. Jak je na fotografiích vidno, konečně přišlo jaro i k nám.

placing gif
placing gif
placing gif
placing gif placing gif

11.-14.3.2010  Další návštěva Holandska....
Opět jsme strávili několik nádherných dní u našich nekonečně laskavých přátel z hřebčína Ruska&River, kteří se o nás, jako vždy, dokonale po celou dobu pobytu starali.
Tentokrát jsme do České Republiky neodváželi žádného koně, nýbrž jsme si konečně splnili svůj sen a na auto naložili kočár na show zapřahání pro sekci A a C. Tento kočár jsme získali ze stáje Kaszicht, pana H. de Geuse, kde se věnují show zapřahání sekce A, a kde také působí otec matky našeho hřebečka sekce A Bernarda.
Kromě neutuchajícího nadšení z našeho nového kočáru jsme si odváželi i opětovné nadšení (stáj jsme navštívili již v prosinci) z Bernardova dědečka hřebce Shamrocklake The Cool Colonell, .
Jeho fotografie a několik nostalgických obrázků z předjarního Holandska naleznete zde.

placing gif
placing gif