Hřebčín Amerika

Chov welsh pony a cob

placing gif placing gif placing gif
placing gif

Výstavnictví – Jak na to ?

spacing gif

Výstavní welsh pony a cob foto 1 Welsh pony a cob jsou plemena pocházející z knížectví Wales ležícího na Britském ostrově a jsou jedním ze sedmi zdejších původních plemen. Tato plemena vnikla z různých typů koní a pony, které na Britských ostrovech žily pravděpodobně ještě před tím, než se tento ostrov oddělil od Evropského kontinentu.Tito původní divocí pony byli po staletí loveni, vyháněni z kulturních pozemků a posléze domestikováni, šlechtěni a následně využíváni k různým účelům.
Jejich spletitá historie by sama o sobě vydala na samostatný článek. Snaha chovatelů zachovat jedinečnost a čistokrevnost těchto plemen posléze vyústila v roce 1901 v založení společnosti Welsh Pony And Cob Society (WPCS). Patronem této-Mateřské společnosti-je sama Britská královna. WPCS je pověřena zachovávat originalitu welsh pony a cob, svou činností zabránit genetické degeneraci těchto vyjímečných plemen a zamezit přílivu jiné krve.
V následujících letech byly formovány základy Plemenných knih (Welsh stud book) a definitivně byly tyto registry uzavřeny v roce 1959.
Výstavní welsh pony a cob foto 2 Stanovení kvality chovného materiálu bylo a je prováděno na nezávislých výstavách nezávislými „ pozorovateli“(primus inter pares – první mezi rovnými), chovateli s dlouholetou praxí nebo významnými chovatelskými úspěchy a při tomto posuzování byly a jsou využívány Standarty – charakteristiky plemene, které byli vytvořeny samostatně pro jednotlivé sekce welsh pony a cob. Ve Velké Británii je každoročně organizováno bezpočet výstav různých úrovní. Nejvýznamnější výstavou je potom slavná Royal Weslh Show, jejímiž branami každoročně projdou desetitisíce návštěvníků a je předvedeno na tisíce koní.
Royal Welsh Show je skutečnou chovatelskou, ale i společenskou událostí a odchovat koně, který zde uspěje, je snem každého chovatele.V průběhu roku se pořádá nepřeberné množství dalších významných výstav(Lampeter Stallion Show, Glanusk Show, Great Yorkshire Show, Aberaeron Show...), jejichž výsledky následně mají velkou chovatelskou prestiž. Na těchto výstavách získávají hřebci finanční prémie, které jim jsou udělovány za vyjímečně typový exteriér nebo mechaniku pohybu. Pokud potomci hřebců vyhrají významnou výstavu jsou tyto výsledky následně zaznamenávány a pomocí nich je vytvářen Sire Rating – žebříček hodnocení otců. Umístění hřebců v těchto žebříčcích se potom samozřejmě odráží ve výši jejich připouštěcích poplatků a následně i v prodejních cenách hříbat.
Výstavní welsh pony a cob foto 4 Britská WPCS sdružuje chovatele těchto plemen po celém světě a chovatelé, kteří jsou členy této společnosti jsou povinni respektovat a ctít zásady a požadavky, které jsou obsaženy v jejích pravidlech.
Obliba welsh pony a cob je mimořádně vysoká na celém světě a po celém světě tedy následně vznikají další tzv. Dceřinné společnosti nebo společnosti, které sdružují chovatele těchto plemen v jednotlivých zemích. Tyto společnosti ale samozřejmě ctí a respektují, nebo by alespoň ctít a respektovat měli, Mateřskou společnost a řídit se jejím kodexem a pravidly.
Taktéž v České republice existují společností, které sdružují chovatele velšských plemen a následně po vzoru Británie pořádají výstavy, na kterých jsou tito pony posuzováni.
Nutnou podmínkou pro organizaci výstavy je přítomnost posuzovatele, který je k tomuto účelu řádně proškolen. Protože Česká republika žádného takového posuzovatele nemá, je nutné na tyto výstavy zvát posuzovatele z jiných zemí, nejčastěji opět z Velké Británie.
Cesta k tomu, aby se kdokoli stal kvalifikovaným posuzovatelem, který je umístěn na tzv. Panelu posuzovatelů WPCS je velmi dlouhá a těžká a je jen nemnoho posuzovatelů a to i ve Velké Británii, kteří mají akreditaci posuzovat všechny velšské sekce. Pokud má být ale výstava objektivní a pro chovatele přínosná, měl by organizátor výstavy podmínku přítomnosti nezávislého a akreditovaného posuzovatele splnit. Bohužel je v ČR stále organizováno velmi málo výstav a těch, které splňují tyto požadavky, je zákonitě ještě méně. Pokud se ale se svým pony budete chtít výstavy zůčastnit, měli by Výstavní welsh pony a cob foto 3 jste si v propozicích vyhledat jméno posuzovatele a ověřit si, zda je panelovým posuzovatelem pro sekci, kterou chováte. V opačném případě by jste třeba mohli být výsledkem nemile překvapeni nebo naopak, získali by jste o svém pony ne zcela přesnou představu. Dalším důležitým faktem na který je třeba myslet, je také fakt, že přestože se posuzování na jednotlivých výstavách řídí standartem plemene, je výsledek výstavy součtem mnoha různých faktorů. Svou roli hraje výživná kondice vašeho pony, způsob jakým je předveden, ale i dokonalost úpravy jeho exteriéru. Je důležité si uvědomit, že i do kvalifikovaného posudku se vždy promítne určitá míra subjektivního vkusu. Zkrátka, výstava je soutěž jako každá jiná a protože je to ve své podstatě tak trochu soutěž krásy, není nikdy tak úplně jasné, kdo ten který den zvítězí. Jednou můžete být první a jindy poslední a proto je pro výstavnictví třeba mít také trochu „sportovního ducha“.
Pokud jste majitelem koně, který je v plemenné knize zapsán v některé z čistokrevných velšských sekcí nebo majitelem velšského polokrevníka(WPBR), můžete se na některou z výstav přihlásit.
Je dobré si uvědomit, že Evropa je dnes již otevřena a se svým koněm můžete tedy bez váhání vyjet i na výstavu do některých sousedních zemí. Výstavnictví je např.v Holandsku nebo sousedním Německu a Rakousku již na velmi dobré úrovni a výstav se tu koná podstatně více, než v České Republice.
Výstavní welsh pony a cob foto 8 Nemusíte mít ani obavy z vysokých finančních výdajů. Poplatky za přihlášky na výstavu i ceny za ustájení pony jsou v obdobné výši jako v České Republice a náklady vám tedy může navyšovat pouze doprava.
Samozřejmě že obsazenost jednotlivých výstavních tříd bude v zahraničí vyšší, ale tato skutečnost bude pro vás v konečném důsledku jen velkým přínosem.
Co přesně je tedy třeba připravit a natrénovat než se přihlásíte na svou první výstavu?
Začneme tedy tím jednodušším – vaší vlastní osobou.
Výstavní welsh pony a cob foto 9 Pravidla výstavnictví WPCS říkají, že vystavovatel je povinen přistupovat k přípravě svého poníka tak, aby vše bylo v souladu s přirozenými schopnostmi dotyčného zvířete a jeho výcvik měl na dané zvíře pozitivní dopad. Je proto důležité, aby jste se svým pony měli kvalitní vztah plný důvěry a výstavy byly v konečném důsledku příjemným zážitkem nejen pro vás, ale pro vašeho pony především. Je třeba, aby pony dobře zvládl cestování přepravníkem, byl psychicky připravený na ruch výstaviště a kontakt s ostatními koňmi, dobře se s ním manipulovalo za všech, i těžko předvídatelných, okolností. Musí být schopen se nechat vykoupat, ostříhat, nechat si aplikovat kosmetické přípravky. Důležité je pamatovat na to, že WPCS se zásadně distancuje od používání nelegálních drog zvyšujících u koní vzrušivost, nadměrného užívání biče a také jednání, které vystavované zvíře nadměrně stresuje. Pokud posuzovatel takové jednání v kruhu registruje, je jeho povinností takového vystavovatele požádat, aby kruh opustil. Rovněž není doporučováno, aby byl pony příliš tlustý, protože tato skutečnost není pro zvíře žádného věku žádoucí a nepřináší mu prospěch.(Ovšem tady pozor, výstavní pony nesmí být příliš tlustý, ale nesmí být v žádném případě ani hubený. Je velmi důležité, aby vaše zvíře bylo skutečně v kondici výstavní a nikoli pracovní.)
Výstavní welsh pony a cob foto 5 Pro vystavovatele je také povinností být ve výstavním kruhu vhodně a čistě oblečen. V Evropě je standartní, že předvádějící je oblečen v bílém, přičemž je žádoucí, aby toto oblečení mělo více charakter společenský, než sportovní. Pouze obuv je vhodné zvolit takovou, aby zabezpečila stabilitu a pohodlí vystavovatele na často mokrém a kluzkém povrchu. Samozřejmostí je také vaše slušné a příjemné jednání a vystupování.
Požadavky na vedení a předvádění pony jsou následující. Pokud má posuzovatel dojem, že pony je neovladatelný a mohl by způsobit nehodu, je oprávněn požádat vystavovatele o opuštění výstavního kruhu. Vystavovovatel také nesmí během posuzování bez souhlasu posuzovatele opustit výstavní kruh. Posouzení dané třídy končí až na pokyn posuzovatele. Pravidla říkají, že vystavovatelé se nesmí zúčastnit jakékoliv výstavy, ve které by konkrétní zvíře bylo posuzováno osobou, která je nebo byla finančně zainteresována na daném zvířeti a posuzovatel nemůže posuzovat třídu, ve které je vystaveno zvíře, které odchoval, prodal nebo pronajal on, jeho nejbližší rodina nebo jeho zaměstnavatel. Posuzovatel rovněž nesmí posuzovat vystavovatele, který mu v předešlých 12 měsících odchoval jeho zvíře.
Pokud se tedy opravdu rozhodnete koně na výstavu přihlásit, je nutné ho připravit. Kůń musí být za všech situací ovladatelný a musí být schopen se předvést v pravidelném kroku a klusu a měl by být také schopen zůstat v klidu stát a neprojevovat agresivitu vůči ostatním koním, vystavovatelům nebo posuzovateli. Pokud nebudete mít přesnou představu jak se ve výstavním kruhu pohybovat, jistě vám rád poradí každý přítomný Steward – asistent posuzovatele, který je ve výstavním kruhu vždy přítomen.
Důležitým bodem přípravy na výstavu je úprava exteriéru. Koně nebo pony je třeba před výstavou vykoupat a udržet ho v čistotě, což není vždy jednoduché. Bílé odznaky je vhodné před výstavou zvýraznit, čehož lze docílit pomocí speciálních, pro tento účel vyráběných, kříd. Na hřívu, Výstavní welsh pony a cob foto 10 ocas a srst je vhodné aplikovat lesk. Partie kolem očí a nozder se zvýrazňují speciálními krémovými maskarami. Vždy ale mějte na paměti, že vzhled by měl být přirozený. I pro stříhání platí určité zásady. Velšská plemena jsou plemena „přírodní“a přílišné stříhání a protrhávání jim ubírá z jejich přirozeného vzhledu. Pokud jsou ale hříva a ocas velmi husté, mohou být za účelem zvýraznění krku a zádi přiměřeně upraveny. Ocas by ale vždy měl vypadat co nejpřirozeněji, neměl by být zastřižený do roviny nebo kupírovaný. Dlouhé chlupy pod čelistí a chlupy vyčnívající z uší mohou být přiměřeně trimovány. Zvířata registrovaná v čistokrevných sekcích musí tedy být vystavována v co nejpřirozenějším stavu. Hříva a ocas nesmí být zapleteny, s vyjímkou jednoho dlouhého copánku za ušima. U Welsh part-bred (WPBR) je zaplétání preferováno, není však povinné. Důležitým bodem je, že zvířata tříletá a mladší nesmí mít při vystavování oholené tělo. Zvířata čtyřletá a starší, která byla oholena za účelem zimní přípravy, vystavována být mohou, nohy však oholeny být nesmí. Nové holení koní před jarními výstavami není povoleno. Kopyta mají být čistá a jejich úprava je samozřejmostí. Společnost doporučuje chovatelům, aby – pokud možno- mladé koně nekovali. Pokud je podkování nutné, podkovy by měly být lehké.
Výstavní welsh pony a cob foto 7 Další důležitou součástí přípravy na výstavu je také zajištění odpovídající výstroje. Pro mladé koně platí, že mají být předváděni na popruhových nebo provazových bílých ohlávkách, v některých případech na ohlávkách kožených nebo na výstavních uzdečkách. Klisny a valaši čtyřletí a starší by měly být předváděni na bílých popruhových nebo provazových ohlávkách, případně na kožených ohlávkách nebo na výstavních nebo jezdeckých uzdečkách. Hřebečci a hřebci dvouletí a starší musí být vhodně nauzděni, přičemž použití výstavních postrojů pro hřebce je povoleno.
Poslední důležitou informací je způsob, kterým jsou koně rozděleni do tříd.
Za hřebce je považováno zvíře od čtyř let věku. Všichni hřebci (čtyřletí a starší) musí vlastnit Licence of Correctness od WPCS nebo uznanou alternativu. Hřebečci mohou být licentováni od 1. ledna roku ve kterém jsou dvouletí. V zájmu bezpečnosti platí pravidlo, které stanovuje, že všichni hřebci a hřebečci dvouletí a starší musí být vhodně nauzděni a vedeni vodičem, který dovršil 14. rok před 1. lednem současného roku. Pro účely výstav jsou jako chovné klisny označovány klisny čtyřleté a starší s hříbětem, nebo ty, které se v daném roce ohřebily. Tříleté klisny s hříbětem by se soutěží neměly účastnit. Jalová klisna je – pro účely výstavnictví- klisna, která v daném roce neměla a nebude mít hříbě. Pro kategorii hříbat je důležité, že je zcela zapovězeno použití udidel. Povoleny jsou pouze bílé výstavní ohlávky nebo ohlávky kožené. Klisny s hříbaty mladšími tří týdnů nesmí být vystavovány.
Výstavní welsh pony a cob foto 6 Nezapoměňte také, že všichni pony čtyřletí a starší, mají výškový limit, který je uveden pro všechny čtyři sekce Welsh Stud Book. Platí, že míry se nezaokrouhlují směrem nahoru a u podkovaných koní se k povolené maximální výšce přičítá 1,27 cm. Jen pro úplnost. Sekce A – Weslsh Mountain Pony nepřevyšuje 121,9 cm. Sekce B – Welsh pony nepřevyšuje 137,2 cm. Sekce C - Welsh Pony Of Cob Type nepřevyšuje 137,2 cm. Sekce D – Welsh Cob nemá výškový limit. Sekce E – valaši nemají výškový limit.
Na závěr nezbývá, než vyjádřit naději, že i v České republice bude nadšenců pro tato plemena přibývat a v budoucnosti budeme moci i u nás vidět kromě výstavních tříd i třídy sportovní. Teprve potom bude veřejnost mít představu o schopnostech a možnostech velšských plemen úplnou. Vidět silně obsazené jezdecké soutěže v kvalitním předvedení je nádherný zážitek a to ať již se jedná o dětské Lead rein a First ridden, Working Hunter nebo dech beroucí Show zápřež. Je ale dobré vědět, že se i na našich českých výstavách se objevují, alespoň v dětských třídách, první vlaštovky.


Gabriela Rotová

 Hřebčín AMERIKA

spacing gif