Hřebčín Amerika

Chov welsh pony a cob

placing gif placing gif placing gif
placing gif

Výstavní a sportovní soutěže pro welsh pony a cob

placing gif

sportovní welsh pony a cob 1 V tomto článku si představíme některé z mnoha typů soutěží, které se v zahraničí a případně i České republice, otevírají na výstavách určených velšským plemenům pony a cob. Některé z těchto soutěží jsme si již zvykli na českých výstavách pravidelně vídat, ale některé jezdecké a vozatajské kategorie ještě stále v České republice čekají na svou premiéru. Není ale vyloučené, že někdo ze čtenářů navštíví výstavu velšských plemen v zahraničí a pak je tedy dobré vědět, co je možné na výstavě velšských koní ve světě vidět a jaké mají tyto soutěže obecná pravidla. Možná, že právě tento článek otevře pomyslné dveře těmto soutěžím také do výstavních kruhů českého výstavnictví. Bylo by nádherné, kdyby se tomu tak stalo. Ať již ve své standartní podobě nebo alespoň ve formě veřejné exhibice. Myslím si totiž, že každý, kdo měl alespoň jednou možnost vidět velšské koně skutečně v akci, musí jejich okouzlujícímu projevu propadnout.

sportovní welsh pony a cob 8 sportovní welsh pony a cob 6 Lead Rein – Jízda na pony s vodičem. Soutěž je určena jezdcům, kteří před 1.lednem aktuálního roku dosáhli věku třech let a zároveň před 1. lednem aktuálního roku nedosáhli věk devět let. Tato soutěž je pro pony, kteří jsou vedeni zletilým vodičem a tato kategorie je otevřená pouze pro registrované klisny a valachy sekcí A a B, jejichž koutková výška nepřesahuje 122 cm. Pony jsou předváděni s vhodným uzděním, otěže jsou od udidla přímo do rukou jezdce a vodítko, které drží dospělý vodič smí být zapnuto pouze do nánosníku uzdečky.Soutěže pro nejmenší bývají pravidelně vypisovány při všech výstavách v České republice. Oděv vodičů by měl být výrazně společenský, u dam se dokonce doporučuje pokrývka hlavy (klobouky). Jezdecké oblečení dětí má odpovídat způsobu popsanému v obecných pravidlech níže.

sportovní welsh pony a cob 7 First Ridden – První ježdění. Tato soutěž je určena jezdcům, kteří před 1. lednem aktuálního roku nedovršili 12 let.Tato kategorie je otevřená pro registrované klisny a valachy sekcí A a B, jejichž kohoutková výška nepřesahuje 128cm. Pony je při této soutěži předváděn bez vodiče a je tedy veden pouze svým jezdcem. Pony jsou předváděni vhodně nauzděni, nasedláni a upraveni, jejich jezdci mají korektní jezdecký úbor. Pony při předvádění nesmí cválat. Cval je povolen pouze při individuálním předvedení na žádost posuzovatele.Tyto soutěže jsou běžnou součástí výstav i v České republice.

sportovní welsh pony a cob 3 Junior Handling - Mladý vystavovatel. Tato soutěž je otevřená mladým vystavovatelům, kteří nejsou starší patnácti let a jejím cílem je připrava a výchova mladých zájemců o výstavování pony „in-hand“ - tedy česky - na ruce. Soutěž je otevřena pro všechny sekce, jediným limitem je kohoutková výška, která u předváděných pony nesmí překročit 148cm. Pony jsou mladými vystavovateli předváděni podobně jako na výstavách klasických a to tedy v kroku a v klusu. Ani zde ale není dovoleno předvádět hřebce a to ani ve vyjímečných případech.Tyto soutěže jsou zpravidla součástí všech výstav velšských pony a kob, které se naší republice konají.

Kombinovaná Soutěž – soutěž je otevřena pro mladé vystavovatele do 15let věku včetně a pro pony jejichž kohoutková výška nepřesahuje 148cm. V této soutěži jsou pony předváděni na ruce v kroku a klusu a následně také pod sedlem. Pod sedlem jsou pony předváděni ve všech chodech dle úvahy posuzovatele s přihlédnutím k temperamentu a chování vystavovaných koní.Tento typ soutěží se v České republice běžně nevypisuje.

sportovní welsh pony a cob 4 Welsh Ridden Classes – Velšské jezdecké třídy Tyto kategorie není možné v České republice vidět, ale jsou běžnou součástí evropských výstav většího významu. V otevřených sportovních třídách čistokrevných welsh pony a cob nejsou žádná věková omezení pro soutěžící. Jedinou vyjímku tvoří hřebci. Pokud se jedná o hřebce sekce A,B a WPB s výškou pod 137,2cm, musí být jezdec před 1.lednem současného roku dvanáctiletý. Pokud se jedná o hřebce sekce C a D nebo WPB s výškou nad 137,2cm, musí být jezdec před prvním lednem současného roku čtrnáctiletý. Jezdci plemene WPB mohou být v rámci klasifikace rozděleni do konkrétních věkových skupin. Významným faktem, je skutečnost, že v žádné třídě se nesmí používat ostruhy.
Na většině výstav ve Velké Británii jsou jezdecké velšské třídy děleny podle jednotlivých velšských sekcí.
Tedy A,B,C a D. V rámci jednotlivých sekcí jsou jezdecké třídy dále děleny na třídy pro klisny, hřebce a valachy.Novicové (kůň není považován za novice, jestliže do 1.ledna současného roku vyhrál otevřenou třídu v disciplíně ve které soutěží) jsou rovněž rozčleněni do samostatných tříd pro klisny, hřebce a valachy. Pokud je výstava plně obsazena, jsou třídy dále děleny na zvířata 4-7let, zvířata osmiletá a starší a koně-novice. Do celkového šampionátu potom postupují první dvě klisny, první dva hřebci a první dva valaši z každé sekce.Systém je tedy následující - první dva z každé třídy postoupí do další úrovně. Je jistě vzrušující sledovat někdy i velmi malé děti s jejich malými poníky, jak v těchto třídách soutěží proti starším dětem a dospělým na větších pony a cob. A oproti všem očekáváním se velmi často stává, že děti na nejmenších ponících často vyhrají celkový šampionát. Každá sekce má svého posuzovatele a rovněž je velmi zábavné pozorovat diskusi posuzovatelů jednotlivých sekcí, kteří se shromáždí při výběru vítěze celkového šampionátu.

sportovní welsh pony a cob 2 Ridden Cob Classes- jezdecké cob třídy Tyto třídy jsou otevřeny pro registrované welsh cob a welsh pony of cob type ve věku 4 a více let. Jezdečtí cobové jsou v této kategorii hodnoceni z padesáti procent za výkon a z padesáti procent za typ,exterier a stavbu těla. Předváděni jsou v kroku, klusu, cvalu a mohou být také požádáni o prodloužený cval (gallop). V soutěži musí být předvedeny všechny zmíněné chody.Jedinou vyjímku tvoří situace, kdy rozhodčí shledá, že by předvedení v „trysku“ mohlo být nebezpečné.Při posuzování jsou koně předvedeni nejprve hromadně a následně individuálně. Součástí hodnocení je i předvedení koně bez sedla.
Ve Velké Britanii je také obvyklé, že posuzovatel - rozhodčí sám jezdí sekce C a D.Tento typ posuzování je možné vidět např. při největší výstavě welsh pony a cob, na Royal Welsh Show. Zde je vždy přítomen posuzovatel a také „posuzovatel-jezdec“.Tento způsob hodnocení není ale vidět vždy, protože je nutné zachovávat platné veterinární a bezpečností předpisy, které tento způsob hodnocení ne vždy umožňují.Tato metoda je ale každopádně velmi zajímavá a hodně o zvířeti řekne. Někdy se zdá, že cobové podávají lepší výkony pro rozhodčí, než pro své pravidelné jezdce. Tento způsob posouzení by v České republice asi nebyl možný, nicméně ho považuji za nesmírně přínosný. Pokud posuzovatel každého koně individuálně jezdí, nabízí výsledky soutěže velmi objektivní metodu posouzení jezdeckého koně. Ve Velké Británii jsou tyto třídy mimořádně populární a řada špičkových jezdeckých koní je chována a připravována přímo profesionálními stájemi a jezdci.Zvláštností oproti evropským soutěžím je pak také fakt, že není dopředu zcela jasné, které kvality ten který posuzovatel upřednostní. Hodnocení by sice mělo vždy odpovídat danému typu plemene, ale vkus posuzovatele zde hraje velmi zásadní roli. Rozhodnutí posuzovatele je ale vždy chápáno jako konečné.

Working Hunter – Pracovní hunter třídy Ani tyto soutěže ještě není možné v České republice vidět. V Británii obecně je většina jezdeckých disciplín velmi úzce spojena s místním honebním ježděním. Schopnosti dobrého huntera jsou zde hodnoceny v jednotlivých třídách a velikostních kategoriích. Do výsledku soutěže se promítá hodnocení exteriéru (hodnotí se také celkový vzhled dvojice), chodů (krok, klus, cval, včetně schopnosti koně přijímat pomůcky při přechodech a schopnosti udržovat tempo) a povahy. Samozřejmostí je perfektní poslušnost, tolerantní chování vůči ostatním koní a také vyrovnaný charakter koně. Ve Working Hunter třídách je součástí předvedení koně překonávání přírodních skoků. Pravidla WPCS říkají, že těchto kategorií se mohou účastnit hřebci, klisny i valaši starší čtyř let. Během soutěže nebo mezi jejími částmi není dovolena výměna jezdce nebo jeho výstroje.Chrániče nohou mohou být v této kategorii použity pouze ve skokové části. Platí také, že pokud kůň po zahájení soutěže opustí kolbiště, je ze soutěže vyloučen.Tato kategorie je obvykle rozdělena do následujících sekcí a to podle kohoutkové výšky koní. Sekce 1- výška nepřekračuje 122cm.Sekce 2 - výška od 122 do 133cm.Sekce 3 - výška od 134 do 143cm.Sekce 4 - výška nad 143, přičemž pokud se soutěže účastní i WPB ukončí se sekce při 153 cm a přidá se sekce 5, která začíná při kohoutkové výšce nad 153 cm. Pravidla pro způsob použití překážek jsou v této kategorii následující.
sportovní welsh pony a cob 5 Překážky na trati musí být honebního charakteru, musí tedy být postaveny z hrubých, venkovských materiálů a musí být dostatečně bytelné. Maximální šířka překážky musí být u její základny a maximální šířky mohou dosahovat pouze dva skoky. Kulatá bidla musí mít oblé háky, plůtky musí mít ploché a oblé háky taktéž. Na trati musí být minimálně 7 a maximálně 9 překážek, jeden skok musí být šířkový a na traťi nesmí být více než dva dvojskoky. V kursu soutěže musí být také zahrnuta změna směru. Pořadatelům se doporučuje, aby soutěžícím umožnil projít trasu před startem.Výsledné hodnocení je následně součtem bodů, které soutěžící získá. Oproti klasickým evropským soutěžím získavají koně bodové hodnocení za skok (50 bodů ze sta) a styl skoku (20 bodů možných ze sta), prostornost chodů, plemenný ráz (20 bodů ze sta) a také za chování (10 bodů ze sta). Penalizováno je shození nebo kopnutí do překážky (10 trestných bodů) a neposlušnost (první neposlušnost 15 trestných bodů, druhá neposlušnost 20 trestných bodů, třetí neposlušnost vyloučení). V případě nerozhodnosti lze dávat i půlky bodů. Pád jezdce nebo koně způsobí diskvalifikaci dvojice.Samostatnou kapitolou jsou v Británii také velmi oblíbené cross-country při tak zvaných Hunter Trials.Těmto soutěžím předchází veterinární prohlídka, následuje hodnocení celkového vzhledu dvojice, hodnocení jednotlivých chodů koně, včetně jeho přiježděnosti a prostupnosti, hodnotí se i schopnost koně v klidu stát a udržovat daný odstup při jízdě ve skupině. Po této části soutěže následuje několik kilometrů dlouhá trať cross-country s několika desítkami překážek o různé výšce a šířce.

Ve Velké Británii, kde je chováno mnoho plemen koní a pony, jsou všechny typy zde zmiňovaných soutěží velmi populární a věnuje se jim široká veřejnost. Některé typy soutěží jsou určeny pouze registrovaným čistokrevným velšským plemenů, jiné jsou otevřeny pro všechny koně/pony, včetně velšských plemen.
Výčet všech typů soutěží určených velšským koním by byl dlouhý. Z mnoha můžeme ještě jmenovat například oblíbené Breed Classes - Plemenné třídy, třídy Family Pony, které jsou určeny tzv. rodinným poníkům, třídy určené barevným pony a koním nebo, vzhledem k dobrému zdraví těchto zvířat, dobře obsazované třídy veteránů - Veteran Classes.

sportovní welsh pony a cob 9 Harness Class – Vozatajské třídy Ve vozatajských soutěžích musí vozataj a přísedící dovršit 15. rok věku a to nejpozději k prvnímu dni soutěže, které se účastní a pokud je vozatajovi méně než 18 let, musí být v kočáře přítomna osoba osmnáctiletá nebo starší. Pro zápřahové soutěže platí, že jsou přístupné pouze koním čtyřletým a starším a nejsou přístupné kojícím klisnám.
Ve Velké Británii je pro pony a cob organizováno mnoho typů vozatajských soutěží, které svou stylovostí nutně kouzlí každého diváka. Ani tento typ předvádění velšských koní (v klasickém lehkém show provedení) není ještě možné v České republice vidět, ale v evropských zemích už bývají běžnou součástí velšských výstav. Kategorie „harness class“ vždy přitahují pozornost všech diváků.
Fantastické chody a vysoká akce velšských koní vyvolávají při těchto soutěžích dojem, že tito koně se svými „kočárky“ doslova létají a jejich elegance přináší do moderního světa nostalgii dob dávno minulých.

sportovní welsh pony a cob 10 Některá pravidla pro sportovní jezdecké třídy.
V otevřených čistokrevných welsh pony a cob třídách nejsou žádná věková omezení pro jezdce. Jedinou vyjímkou jsou hřebci. Pokud se jedná o hřebce sekce A,B a WPB s výškou pod 137,2cm, musí být jezdec před 1.lednem současného roku dvanáctiletý a pokud se jedná o hřebce sekce C a D nebo WPB s výškou nad 137,2cm, musí být jezdec před 1.lednem současného roku čtrnáctiletý. Jezdci plemene WPB mohou být v rámci klasifikace rozděleni do konkrétních věkových skupin.Všichni koně, kteří se účastní jezdeckých soutěží musí být čtyřletí a starší a soutěží se nesmí účastnit kojící klisny. Žádný kůň nesmí být předváděn na vodítku s vyjímkou účastníků soutěží lead rein.
V žádné třídě se nesmějí používat ostruhy. Rozhodčí má právo vyloučit ze soutěže zvíře, které ohrožuje ostatní účastníky a proti tomuto rozhodnutí není odvolání. Pokud jezdec opustí sedlo svého koně, nesmí ve výstavním kruhu nasednout. Kůň musí být vyveden mimo výstavní kruh a je ze soutěže vyloučen. Jezdec může bez penalizace opustit sedlo koně za účelem upevnění nebo sebrání pokrývky hlavy ze země. Jezdec může rovněž bez penalizace zastavit, pokud je potřeba dotáhnout řemínek jezdecké čepice. Výměna jezdců během soutěže není bez souhlasu rozhodčího povolena. Pokud se vystavovateli do šampionátu kvalifikují dva koně, musí si zajistit náhradního jezdce, který splňuje požadavky kategorie. Jestliže do výstavního kruhu vstupují pomocníci nebo stájníci je jejich povinností být také vhodně a čistě oblečen.
Pro jezdecké soutěže velšských plemen obecně platí, že koně předvádění v jezdeckých třídách používají výhradně anglickou výstroj. Sedlo má být padnoucí a pohodlné, přičemž používání jednoduchých jednobarevných podsedlových deček je povoleno. Povolena je jednoduchá uzdečka se stihlem, pelhem nebo plná uzda. Nánosník pevný, čelenka plochá.Není povolena žádná další výstroj.Pouze v kategorii Working hunter lze použít martingal, kamaše a strouhačky, přičemž jejich typ je v tomto případě libovolný.Na oblečení jezdce jsou také kladeny jiné požadavky, než na jaké jsme zvyklí ze soutěží organizovaných podle pravidel ČJF. Jezdecké kalhoty mají mít barvu smetanovou (nikoli tedy bílou) nebo světle žlutohnědou. Jezdecké boty jsou volitelné. Barva saka není stanovena, ale nemělo by mít vzor a jezdecká košile by měla být doplněna kravatou. Použití rukavic je žádoucí, nikoli však povinné. Nežádoucí je přítomnost jakýchkoli klenotů na jezdecké výstroji.

sportovní welsh pony a cob 11 Nezbývá tedy než doufat, že stoupající obliba velšských plemen koní umožní v blízké budoucnosti uvést na česká výstaviště i některé tyto soutěže. Pokud bude program výstav obohacen o jezdecké soutěže, stanou se výstavy velšských pony a cob i v České republice skutečně zábavnou přehlídkou neobyčejných schopností těchto plemen a na své si jistě přijdou jak diváci, tak i účastníci výstav a soutěží. Prostřednictvím těchto soutěží by se mohla objevit nádherná, poklidná a elegantní alternativa oficiálních jezdeckých sportovních soutěží, kterým jsme v České Republice běžně uvykli. Alternativa, která milovníkům velšských plemen přinese nové možnosti využití svých koní a divákům umožní lépe a komplexněji pochopit magické kouzlo a kvality velšských koní, pro které si toto plemeno našlo příznivce po celém světě. Od studené Kanady a Švédska až po horkou Austrálii a Jižní Afriku. Všude tam totiž nalezneme nadšené chovatele, majitele a jezdce těchto mimořádně krásných, odolných a charakterních koní a je jisté, že pokud budete mít i vy možnost poznat velšské koně i po jejich pracovní a jezdecké stránce, jistě tuto jejich univerzální celosvětovou popularitu snadno pochopíte.


Gabriela Rotová

 Hřebčín AMERIKA

placing gif