Hřebčín Amerika

Chov welsh pony a cob

placing gif placing gif placing gif
placing gif

Kupujeme koně/ponyho

Na téma, jak vybrat a koupit ponyho či koně podle představ budoucího majitele byla napsána již celá řada článků, přesto se ale zdá, že informací o této problematice nikdy nebude dost.
V posledních letech se na nás velmi často obracejí zklamaní majitelé pony a koní s tím, že nákup nedopadl podle jejich představ. Stále se opakujícím problémem jsou potíže s charakterem jejich koní či pony (špatná jezditelnost, agresivita, bázlivost, afektivní reakce), problémy s jeho zdravím a v neposlední řadě i s chybějícím průkazem.
Rádi bychom tedy připomněli několik základních pravidel, na které by každý zájemce měl při koupi svého budoucího koně či ponyho brát zřetel.

PŮVOD

Mnoho potíží si ušetříte, pokud koupíte koně/ponyho, jehož genetické dispozice odpovídají vašim očekáváním. Prokazatelný a následně i kvalitní původ je jistou zárukou, že zakoupené zvíře bude ve všech požadovaných aspektech splňovat vaše představy. U koně bez průkazu původu můžete v pozitivním, ale bohužel i v negativním slova smyslu, očekávat prakticky cokoli a proto především pokud nemáte dostatek zkušeností, vždy kupujte koně pouze s doloženým původem. Genetické dispozice vám nabízí určitou míru jistoty.
Upozorňujeme také, že se v České republice vyskytují i chovatelé, kteří vám průkaz společně s koněm nevydají s tvrzením, že se jeho původ vyřizuje "až v daleké Velké Británii". Podobné tvrzení si vždy pečlivě ověřte. Pokud se totiž jedná o jakékoli standardní registrace, vždy dojde k vyřešení žádosti ve velmi krátkých časových intervalech, rozhodně srovnatelných s dobou vystavení českého Průkazu původu. Pro každého koně staršího šesti měsíců je povinností chovatele vystavit průkaz. A bez tohoto průkazu by tedy kůň neměl být nikdy prodáván. Pokud z nějaké příčiny průkaz koně nedoprovází, neplaťte nikdy plnou kupní cenu. Tento postup vám může ušetřit mnohé starosti.

KVALITA CHOVU = ZDRAVÍ

Pokud chcete koupit ponyho/koně, který je zdravý, charakterní a pracovitý, věnujte maximální možnou pozornost podmínkám jeho odchovu.
Je velmi důležité, aby hříbě strávilo první tři roky svého života na rozsáhlých pastvinách ve skupině pokud možno různě starých koní. Složité vztahy uvnitř stáda podporují přirozený proces rozvoje správného sociálního chování. Dostatek pohybu zajistí kvalitní vývoj, který koni do budoucna umožní plně rozvinout svůj fyzický potenciál bez přítomnosti patologických změn na pohybovém aparátu. Nikdy nekupujte koně, který vyrostl na pár čtverečních metrech udupaného dvorku. Takového hříběte vám může být líto, ale to je velmi špatný důvod k nákupu koně, který má splnit vaše představy o jezdeckém pony/koni.
Doporučujeme také důkladně přezkoumat důvěryhodnost chovatele ve vztahu ke kvalitě a kvantitě krmiva, které je jeho odchovům předkládáno. Vždy je dobré udělat si představu i o míře zaplísnění podestýlky a objemového krmiva. Také bychom chtěli upozornit na nutnost zkrmování koncentrovaného krmiva a vyváženosti minerálních látek při vývoji vám nabízeného koně. Není rozhodně pravda, že kvalitního velšského pony odchováte bez koncentrovaného krmiva. Pokud chcete vlastnit zdravého a konstitučně silného pony je třeba i hříbata sekce A (welsh mountain pony) řádně krmit. I zde je dobré si ověřit, zda je chovatel dobře informován o moderních trendech výživářství.
Prověřte však také, zda chovatel v dobré víře své pony naopak nepřekrmuje. Prohlédněte si všechny chované koně. Pokud naleznete zvířata s laminitidou, je dobré, důkladně zkontrolovat stav kopyt pony/koně, o kterého máte zájem. Pokud nemáte dostatek zkušeností, nikdy neprohloupíte, pokud budete konzultovat nákup s veterinárním lékařem nebo,v tomto případě, školeným podkovářem.

CHARAKTER

Pokud si všimnete, že vám nabízený pony/kůň nemá důvěru ke svému chovateli, nenechá se bez komplikací vodit a ošetřovat a jakákoli manipulace s ním je problematická, je nasnadě takového chovatele podezřívat,že se svými odchovy pravděpodobně není v dostatečném kontaktu a je i velmi pravděpodobné, že není v pořádku ani pravidelná korektura kopyt a ani odčervovací schéma v chovu. Podcenění těchto faktorů vám může do budoucna zajistit mnoho nemalých veterinárních výdajů.Všechny tyto ukazatele by vás měli upozornit na velké množství budoucích potíží, ať již zdravotního charakteru, tak i komplikací v možnostech navázání dobrého vztahu s vaším koněm. Nepodceňujte, prosím, tyto faktory. Pravděpodobnost, že sociální chování takového koně bude problematické, protože se nenaučil, jak se má chovat ve stádě a ve vztahu k člověku, je velmi vysoká. Představa, že si z takového zvířete sami vychováte dokonalého přítele je více romantická než realistická.Pokud nemáte opravdu dostatek zkušeností, raději se o výchovu takového koně ani nepokoušejte. Věřte, že při správném managementu chovu pohyb hříbat na pastvině 24/7 nezpůsobí, že odchováte divoké mustangy. Jestliže navštívíte pastviny v kvalitním hřebčíně, všichni koně k vám radostně přijdou bez projevů bázlivosti nebo agresivity.

KŮŇ A DÍTĚ

Zvažujete-li nákup koně, který je potenciálně určen pro vaše dítě, je důležitost dokonalého charakteru koně a jeho výchovy zcela prvořadá. Špatná koupě vám zajistí nejen nejeden problém, ale je ohroženo i zdraví a život vašeho dítěte. Nepříjemná zkušenost způsobí také velmi často ztrátu zájmu dítěte o koně a to jistě nebyl záměr, se kterým jste ponyho kupovali.
Ještě tedy jednou upozorňujeme, že zcela určitě nelze předpokládat, aby pony, kterého kdosi polapil uprostřed polodivokého stáda, byl v nejbližších měsících vhodným partnerem pro dítě jakéhokoli věku. Jisté naopak je, že takové zvíře bude především potenciálně nebezpečné. Práce s každým mladým koněm patří do rukou zkušené osoby a toto pravidlo platí u pony určeného pro děti zcela beze zbytku. Vždy je dobré zvýšit ostražitost, pokud je vám pro vaše dítě nabízeno mladé zvíře. Samozřejmě existují i výjimeční koně, kteří jsou k dětem laskaví i v mladém věku, ale opravdu to nebývá pravidlem. Pony určený dětem musí být bezpečně zvladatelný v prakticky každé situaci, nesmí vykazovat žádné sklony k agresivitě, dominanci, lekavosti nebo i panickému strachu
A také o kvalitách pony vhodného pro jezdecké vzdělávání dítěte bylo možné napsat několik samostatných článků. Zvažujete-li tedy koupi pony pro děti, vybírejte opravdu důkladně a neváhejte raději s nákupem počkat, než se unáhlit a způsobit sobě i zvířeti možné komplikace.

CENA

Bohužel, naše zkušenost je téměř beze zbytku taková, že pro zájemce o koupi koně/ponyho je nejdůležitějším kritériem nákupu cena.
Realisticky zvažte, jaké náklady má kvalitní chovatel. Do ceny hříběte je dobré si promítnout vše, co chovatel investoval a jaká je jeho reálná finanční návratnost. Uvědomte si, že v ceně za mladého koně se promítají náklady na držení chovné klisny, u kvalitních zvířat není často zanedbatelná ani cena takové klisny, dále vstupují do této kalkulace poplatky na připuštění, náklady na odchov hříběte (krmení, korektury, vakcinace, odčervení, ošetření poranění a úrazů), zapsání do plemenné knihy a v neposlední řadě je třeba si do ceny promítnout i náklady na inzerci prodeje.Do ceny hříběte není už většinou možné promítnout finanční odměnu chovateli, která by mu za čas, jež hříběti a všemu, co jeho narození předcházelo, měla patřit, protože potom by cena kvalitního a vychovaného koně musela být v poměru k průměrným platům astronomická. O návratnosti vložených investic zodpovědného chovatele je tedy možné vážně pochybovat.
Neočekávejte nikdy kvalitu za nízkou cenu!

ZÁVĚR

Nekupujte jakéhokoli koně/ponyho bez původu od kteréhokoli prodejce. Vždy při nákupu přemýšlejte kolika rukama tento kůň prošel a jaké tedy může mít zážitky. Každý špatný zážitek vašeho koně/pony může pro vás v budoucnosti potenciálně znamenat velké nebezpečí.
Bezpečná koupě neexistuje.Kupujete-li ale koně přímo od chovatele (kvalitního) nebo od svého trenéra (nebo jiné osoby, která koním rozumí a které důvěřujete), snížíte své riziko zklamání na nejnižší možné minimum.

G. Rotová (Hřebčín Amerika)

placing gif