Hřebčín Amerika

Chov welsh pony a cob

placing gif placing gif placing gif
placing gif

PREMIUM STALLION AND YOUNGSTOCK SHOW - HOUTEN

PREMIUM STALLION AND YOUNGSTOCK SHOW - HOUTEN 24 4.2010 se konala v holandském Houtenu PREMIUM STALLION AND YOUNGSTOCK SHOW organizovaná společností WPCV. Tato organizace vznikla v roce 1970 a jejím cílem je podporovat chov a využití velšských plemen v Holandsku v souladu s pravidly WPCS stanovenými britskou mateřskou plemennou knihou.
Jak pro britskou společnost WPCS, tak i pro holandskou organizaci WPCV je typickým znakem fakt, že neprovádí selekci a testaci plemenného materiálu, nýbrž ponechává na chovateli svobodu volby a osobní odpovědnost ve výběru zvířat využívaných v chovu a taktéž nechává v pravomoci chovatele veškeré administrativní úkony, včetně registrace a popisu svých hříbat.
Dalším charakteristickým znakem sdružení chovatelů WPCV je způsob, jakým jsou organizovány výstavy. Na těchto výstavách jsou využíváni výhradně britští akreditovaní posuzovatelé a zásadou zůstává, že posuzovatel před výstavou nezná vlastníka předváděného pony a není mu známý ani jeho původ.
Tento způsob posuzování umožňuje maximální objektivitu a nestrannost hodnocení. Vzhledem k tomu, že náš hřebčín je rovněž členem britské WPCS, je pro nás účast na výstavách organizovaných touto holandskou společností prioritou, protože nám umožňuje získat objektivnější posudek našich koní, aniž bychom museli cestovat až do Velké Británie, což je, samozřejmě, pro Středoevropana, obtížně realizovatelné. Účast na této výstavě chápeme také jako výraz naší loajality se zájmy a názory WPCV.
PREMIUM STALLION AND YOUNGSTOCK SHOW - HOUTEN Výstava probíhala v hale velmi pěkného a plně vybaveného areálu Zilfia's Hoeve v Houtenu a na divácké atraktivitě jistě přidal i fakt, že souběžně s výstavou probíhaly v areálu i početně silně obsazené lehké drezurní soutěže a kromě klasického předvádění velšských plemen „na ruce“, bylo možné spatřit tyto koně soutěžit v elegantních show-zápřežích a i pod sedlem. Tyto kategorie, bohužel, na výstavách v České republice prozatím k vidění nejsou.
Cestu na výstavu dlouhou více než 1200 km jsme zároveň využili k odvozu našich klisen IRON KIARA a SPRINGFLOWER PROUD MARY k typovému a výstavně úspěšnému hřebci CEFN MELYN DANIEL (syn NEBO DANIELA, několikrát vysoko umístěn na ROYAL WELSH SHOW, naposledy 4. místo ve třídě hřebců v roce 2008), který je zapůjčen do holandského hřebčína pana Henk van Dijka Ruska ještě pro tuto připouštěcí sezonu.
Od začátku dubna byla v hřebčíně Ruska, díky laskavé nabídce našich přátel, ustájena také naše nová, z Walesu importovaná, klisna ERFAN CADI-MAI.
Výstava byla určena mladým koním do třech let věku a licentovaným hřebcům a proto nebylo možné vystavit klisnu IRON KIARA. Na výstavu jsme tedy přihlásili Proud Mary a nově importovanou klisničku Erfan Cadi-Mai. Přestože kondice Cadi-Mai nebyla ani zdaleka výstavní, chtěli jsme využít rušného prostředí velké výstavy a nabídnout klisně tyto, v České republice obtížně dostupné, zkušenosti.
PREMIUM STALLION AND YOUNGSTOCK SHOW - HOUTEN Samotná výstava však pro nás začala poněkud nešťastně. Při vykládání z přepravníku propadla Erfan Cadi-Mai z nezjistitelných příčin panice, přeskočila do přední části vleku a celá situace vypadala v jednu chvíli více než dramaticky.
Naštěstí z velmi nebezpečné situace nakonec vyvázly obě klisny jen s lehkými zraněními a je nutno poznamenat, že díky tomuto incidentu, jen málokdo nezaznamenal příjezd české ekipy! Posuzovateli pro tuto výstavu byli paní Phillipa Owens z hřebčína CASCOB pro sekci A a B a pan Peter Gray z hřebčína THORNEYSIDE pro sekci C a D.
Oba posuzovatelé jsou zároveň chovateli, jejichž práci obdivujeme, a proto nás jejich názory velmi zajímali. Kompletní výsledky všech sekcí naleznete na webových stránkách pořádající organizace www.wpcv.nl Přestože v areálu bylo velmi rušno, celá akce byla výborně organizovaná a měla dokonalé zázemí jak pro vystavující, tak i pro vystavované a byla opravdu radost, zde trávit čas. Cadi-Mai a Proud Mary byly ve třídách následujících v těsném sledu, a proto jsme velmi ocenili, že vzhledem k mojí imobilitě způsobené úrazem v přepravníku, se rychle a ochotně našel zkušený vystavovatel, který mne zastoupil. Bohužel, během předvádění se ukázalo, že Erfan Cadi-Mai začala výrazně kulhat a proto jsme zalitovali, že jsme klisnu raději, vzhledem k okolnostem, neodhlásili. Ve své třídě skončila na druhém místě. Předvedla se velmi pěkně, klidně a naznačila svůj budoucí možný pohybový potenciál.
PREMIUM STALLION AND YOUNGSTOCK SHOW - HOUTEN Springflower Proud Mary ve své třídě zvítězila a nakonec získala i titul RESERVE YOUNGSTOCK CHAMPION sec. C. Tento její úspěch se ale ukázal být pro nás nepodstatným, protože nejvíce nás potěšilo, že klisna byla výborně hodnocena našimi hostiteli, dlouholetými významnými chovateli a posuzovateli v jedné osobě, paní Judith Alberts z hřebčína RIVER a panem Henk van Dijkem z hřebčína RUSKA. Také jsme slyšeli pochvalný posudek na naše klisny Iron Kiara a Springflower Proud Mary z úst paní posuzovatelky PHILLIPY OWENS během její nedělní návštěvy ve stájích našich hostitelů.
Tato cesta nám tedy v konečném důsledku přinesla mnohem více zkušeností a chovatelských informací, než jsme vůbec očekávali. K tomu, aby naše pocity z výstavy byly ještě lepší, dopomohl překlad novinového článku o WPCV výstavě, který nám pár dní po návratu zaslali naši nizozemští přátelé. V obsahu tohoto textu jsme si přečetli, že „Pro pana posuzovatele Graye by bylo bývalo potěšením umístit českou účastnici Springflower Proud Mary (po Llanfihangel Comet) před vítěznou Katie Price. Tříletá klisna však právě dokončila šestnáctihodinovou cestu na výstavu.“
Zprostředkovaně jsme tedy byli informováni o dalším posuzovateli, který naši klisnu vnímal jako vyjímečně kvalitní. Přestože jsme z Holandska přivezli do České republiky pouze tři rozety, možnost vyslechnout si pozitivní názor tolika renomovaných posuzovatelů během několika dní, nám tuto skutečnost maximálně vynahradila.
PREMIUM STALLION AND YOUNGSTOCK SHOW - HOUTEN Na závěr nezbývá, než poděkovat paní Judith Alberts a panu Henk van Dijkovi za nezištnou péči, kterou nám a našim klisnám poskytli, a vždy ochotně a obětavě, navzdory svému pracovnímu vytížení, poskytují. Rádi bychom zde také poděkovali paní Phillipě Owens, která nám rovněž ochotně a vstřícně věnovala svůj osobní čas a názory a zároveň přislíbila, že pokud budou mít čeští chovatelé zájem, ráda přijme nabídku být posuzovatelem na výstavě v České republice.
Rádi bychom také vyzvali české chovatele, aby se neobávali investovat čas a prostředky a vycestovali se svými pony (a koňmi) na další výstavy organizované holandským WPCV, které se v letošním roce ještě budou konat.

Tyto výstavy každému chovateli opravdu vřele doporučujeme!

Gabriela Rotová

 Hřebčín AMERIKA

placing gif