placing gif
placing gif placing gif placing gif
placing gif

Starček Přímětník

Starček Přímětník

STARČEK PŘÍMĚTNÍK (SENECIO JACOBAEA) – SMRTELNÁ HROZBA ZELENÝCH PASTVIN
Po většinu roku si této mimořádně nebezpečné, po celé Evropě expanzivně se šířící rostliny, ani nevšimneme. Že právě na vaší pastvině roste starček přímětník (Senecio Jacobaea), si většina majitelů koní povšimne, až když rostlina počátkem června jásavě žlutě vykvete. To však již může být pozdě. Právě mladé, nevyzrálé rostliny nemají dostatek hořčin, které by koně, případně skot a ovce, před smrtelným nebezpečím varovaly. Tato vytrvalá, 30 až 100 cm vysoká bylina má jen ve Velké Británii na svědomí vice než 6500 fatálních, smrtelných případů otrav koní ročně, a každý rok si vyšší a vyšší daň vybírá i v chovech koní především v Holandsku, Belgii a Francii. Je pravděpodobné, že Česká Republika není vyjímkou, protože i u nás se starček vyskytuje poměrně hojně od nížin až do podhorských oblastí. Tato rostlina je schopna se adaptovat na většině jinak neúrodné půdy, podél železničních náspů, na skládkách odpadů, v krajnicích dálnic a to přestože jejím přirozeným prostředím byly původně suché louky, mýtiny, pastviny a stráně, světlé lesy, okraje polních cest, skály a příkopy. Rostlina obsahuje rozsáhlou skupinu smrtelně jedovatých toxinů – alkaloidů- jakobin, jakonin a jakodin, a dále pak také senecionin a senecin. Pokud je starček spasen zvířaty, způsobuje, zejména u koní, vážná až fatální poškození jater.
Pro celý článek klikněte zde.

placing gif

ASCHK ČR o.s. A PROBLEMATIKA CHOVU WP V ČESKÉ REPUBLICE

ASCHK ČR o.s. A PROBLEMATIKA CHOVU WP V ČESKÉ REPUBLICE Tento příspěvek je reakcí na zprávu z jednání prezidia ASCHK ČR o.s., konaného dne 20.4.2010 v Humpolci.
Jedním z bodů tohoto jednání byl požadavek předsednictva WP zrušit poplatek za oprávnění k plemenitbě. Předsednictvo ČSCHVK zde také předneslo požadavek, zda by bylo možné zhotovovat grafické popisy hříbat proškolenými zástupci svazu.
Rádi bychom upozornili chovatele WP plemen na úskalí, která přináší registrace plemenných hřebců a hříbat pod záštitou ASCHK ČR a v některém z následujících článků se následně zaměříme na způsob, jakým jsou registrace a plemenitba organizovány v britské mateřské plemenné knize.
Na jednání prezidia ASCHK ČR o.s. byl již zmiňovaný požadavek předsednictva ČSCHVK zrušit poplatek za oprávnění k plemenitbě zamítnut a následně byla také zamítnuta možnost zhotovovat grafické popisy hříbat proškolenými členy svazu.
Pro celý článek klikněte zde.

placing gif

Kupujeme koně/ponyho

Na téma, jak vybrat a koupit ponyho či koně podle představ budoucího majitele byla napsána již celá řada článků, přesto se ale zdá, že informací o této problematice nikdy nebude dost.
V posledních letech se na nás velmi často obracejí zklamaní majitelé pony a koní s tím, že nákup nedopadl podle jejich představ. Stále se opakujícím problémem jsou potíže s charakterem jejich koní či pony (špatná jezditelnost, agresivita, bázlivost, afektivní reakce), problémy s jeho zdravím a v neposlední řadě i s chybějícím průkazem.
Rádi bychom tedy připomněli několik základních pravidel, na které by každý zájemce měl při koupi svého budoucího koně či ponyho brát zřetel.
Pro celý článek klikněte zde.

placing gif